Hvert kvartal gjennomfører Ipsos sosiale medier en undersøkelse av nordmenns bruk av sosiale medier. Undersøkelsen består av et landsrepresentativt utvalg av befolkningen over 18 år.

Datagrunnlaget i undersøkelsen tar for seg 15 sosiale medieplattformer, 15 musikk- og strømme tjenester, samt informasjon om influenser, podkastlytting og oppfatning av plattformene og reklame.

TikTok er nå er blant de fem mest brukte sosiale mediene i Norge. 1,26 million nordmenn over 18 år sier de er registrerte brukere på Tik Tok, noe som er 30 prosent av den voksne befolkningen. Til sammenligning svarte bare 14 prosent at de var på Tik Tok i 2020. 

- Eksplosiv vekst
Dette betyr en dobling av antall brukere i løpet av de siste to årene. Undersøkelsen viser også at 21 prosent av nordmenn over 18 år bruker TikTok daglig.

Nathalie Eyde Warembourg, landssjef for Ipsos i Norge, peker på to faktorer som gjør at TikTok har blitt så populært i Norge.

- Nordmenn er ivrige brukere av sosiale medier og er åpne for å prøve nye kanaler. Det viser TikToks eksplosive vekst, sier Warembourg.

- Generelt har plattformene med mer levende bilder vokst mer, som TikTok selvsagt, men vi ser også at YouTube blir gradvis sterkere. Snapchat er veldig sterk i Norge, legger hun til. 

Størst blant unge
Likevel er Facebook fortsatt landets største sosiale medium, med 3,5 millioner profiler til nordmenn over 18 år  

I målgruppen 18-29 år er Snapchat det hyppigst brukte sosiale mediet i Norge med 69 prosent daglig dekning. I samme målgruppe har TikTok 58 prosent daglige brukere, og har dermed blitt større enn både Instagram, YouTube og Facebook.

Det ferske mediet BeReal fortsetter å vokse, men er fortsatt liten i forhold til de andre. 258.000 nordmenn oppgir at de har profil på BeReal og blir hyppigst brukt av målgruppen 18-29 år.

Undersøkelsen viser at ni av ti nordmenn bruker sosiale medier ukentlig eller oftere, og åtte av ti er på sosiale medier daglig. Folk mellom 40-49 år er de mest ivrige, 82 prosent oppgir at de er på sosiale medier minst en gang daglig.