Tekstforfatter Kjell Gustumhaugen i Færd har ennå ikke «opplevd at kunstig intelligens har bidratt til å løse komplekse problemstillinger fra en brief». Han påpeker også at det er stor forskjell mellom å skape og å gjenskape. Her er jeg delvis enig. Mitt tilsvar til Kjells opprinnelige kommentar om at «kunstig intelligens endrer ingenting» og at «idebasert reklame ikke kan overlates til kunstig intelligens», er at hans argumenter er preget og begrenset av nåtidens og fortidens forståelse og erfaringer.

Kjell fremhever sin erfaring med kommunikasjon og idéutvikling siden forrige årtusen. Det er imponerende, men vi må ikke glemme at dagens KI-begrensninger ikke nødvendigvis speiler morgendagens muligheter. For bare ett år siden spådde AI-ekspertene at vi ikke ville oppnå generell KI før om 20 til 30 år. Etter lanseringen av ChatGPT 30. november 2022, har de samme prognosene blitt drastisk redusert. 

Mens jeg forstår Kjells skepsis til at kunstig intelligens kan utvikle evnen til å skape noe nytt og unikt, er jeg samtidig usikker på om alt som oppfattes som nytt faktisk er det. Kreativitet utvikles sjelden i et vakuum, men fra en evolusjon av eksisterende ideer. Byråenes mantra om at alt må være nytt og unikt fra bunnen av, tjener ofte mer deres egne økonomiske interesser enn kundenes reelle behov. Derfor kan det tenkes at de samme byråene også føler seg truet av en fremtid hvor den kunstige intelligensen gjenskaper eksisterende ideer, tekst, bilder og musikk på en måte som oppleves både originalt og kreativt. 

Vår kollektive fremtid innen kreativitet og innovasjon krever at vi utfordrer status quo. Ved å insistere på at «ingenting vil endre seg» risikerer vi å overse muligheter som kan transformere hele bransjer og gjøre oss mer lønnsomme og konkurransedyktige. Derfor bør også kunstig intelligens sees på som et nyttig verktøy som kan utvide våre horisonter og samtidig utfordre forståelsen av originalitet og kreativitet.

Det å holde et åpent sinn og være nysgjerrig på den kunstige intelligensens rolle når det kommer til kreativitet og originalitet, er ikke bare et spørsmål om hvordan vi omfavner eller frastøter oss ny teknologi. Det er en nødvendig tilnærming for å utfordre våre bastante holdninger til fremtiden. En fremtid hvor kreativitet og innovasjon vil ta mange former, og hvor menneskelig- og kunstig intelligens vil samarbeide om å skape den beste, og til og med det mest kreative, ideen.