Snart fire år etter etableringen av Reodor, som først gikk under navnet Trigger X, er Trigger helt ute på eiersiden.

Nå eier daglig leder Nassir Achour, partnerne Christopher Henriksen, Hallgeir Knutsen og Malin Husefest 25 prosent hver av Reodor, som tidligere het Trigger X. De fire eide samlet 65 prosent av Reodor før de kjøpte ut Trigger.

- Utkjøpet ble spesielt viktig for oss å få til da vi havnet i et år hvor motivasjonen for mange ble testet. Vi satte i gang prosessen rett etter at korona slo inn, og for de ansatte ga det ekstra giv å vite at vi jobbet med å tilrettelegge for å slippe dem inn på eiersiden. Innsatsen til alle gjorde at vi fikk et nytt år med god vekst, og et godt fundament for den ytterligere veksten vi satser på i 2021, sier Nassir Achour til Kampanje. 

Nå skal selskapet inn i en vekstfase med flere nye ansatte, og da er det viktig å tilrettelegge for gode insentivmodeller for dem som skal bygge selskapet over tid, forteller han.

- Bygget teamet sten for sten
Reodor jobber med å skape vekst gjennom produkt- og tjenesteutvikling for  blant annet Fortum, Entra, Aker Biomarine, Statkraft og NHST. Selskapet teller nå ti ansatte, med flere på vei inn.

- Vi startet Reodor uten bakgrunn eller nettverk fra hverken konsulentselskaper eller etablert næringsliv, så våre første innsalg var av det vanskelige slaget. Siden har teamet bygget sten for sten, og gode caser med reell topp- og bunnlinjevekst for kundene våre har gjort innsalget enklere underveis, sier Achour.

- Hvordan ser forretningsmodellen deres ut?

- I tillegg til å operere som konsulenter, er vi i gang med en joint venture-modell hvor vi investerer i prosjekter som spinner ut av kundene vi jobber med og blir egne corporate startups. Vi har allerede investert i Fremby, mens vi har flere på trappene med noen av våre største kunder, sier Achour. 

Han melder også at Reodor og Trigger vil fortsette samarbeidet ut mot felles kunder.

- Vi har et godt forhold til Trigger, og ser fortsatt på dem som vårt søsterselskap. Gjennom prosjekter for blant annet AF Gruppen og TV-aksjonen har vi fått ut gode synergier og skapt prisvinnende kundeverdi. Mange selskaper har behov for kombinasjonen av kompetanse innen produktutvikling og kommunikasjon, så vi vil fortsette å se etter muligheter hvor vi sammen kan skape verdi for slike kunder, sier han. 

Markus Eckbo Endresen, som er medgründer og rådgiver i Trigger Oslo, fortsetter også som styremedlem i Reodor.

- Det ligger i gründerånden å ville eie det man bygger, så at Reodor kjøper ut Trigger ser vi på som en naturlig del av deres videre vekst og utvikling. Nå ser vi frem til å fortsette det gode samarbeidet som to uavhengige og likestilte miljøer, sier Endresen.