Overgang fra en modell med direkte salg fra medier til annonsører, til teknologigigantenes automatiserte løsninger, har endret annonsemarkedet dramatisk. Varelagrene har riktignok sett en større oppfyllingsgrad, men har det virkelig blitt den vinn-vinn-situasjonen det burde blitt for begge parter? Får annonsørene virkelig det de betaler for? Får publisistene godt nok betalt for tjenestene sine?

De store teknologiselskapene har satt agendaen og vært toneangivende lenge nå. De har på mange måter gjort annonsering enklere, men også introdusert nye utfordringer blant annet knyttet til kontroll over hvor pengene blir av. Mellom annonsør/byrå og publisist forsvinner store summer til aktører som i noen tilfeller ikke en gang er identifiserbare, og det er ikke åpenbart at verdien man får igjen tilsvarer prislappen. Penger som ikke omfattes i avtalen mellom kjøps- og salgssiden, men som likevel drysses utover teknologiselskaper som har hektet seg på som usynlige mellomledd.

Bransjen er videre full av verktøy som kan skilte med sertifiseringer, som under overflaten inneholder lite annet enn gode løfter og et årlig gebyr for å kunne bruke et stempel på nettsidene. Dette er tross alt ikke et regulert marked.

Dette er godt dokumentert, sist i en stor kartlegging gjennomført av PWC for den engelske annonsørforeningen. Enkelte vil ha det til at resultatene derfra ikke kan generaliseres til det norske markedet. At det norske markedet er mindre og har full transparens. 

Høyere inntekt til publisisten, økt effekt til kjøper

Selv om situasjonen kanskje ser bedre ut er det ikke slik at den ikke kan bli mye bedre. I en omfattende testkampanje i vår markedsplass "C-ALT" (et joint venture mellom Adnuntius og TRY) med en av Norges største annonsører i noen av Norges største medier gikk de involverte mediene fra å motta mellom 65 og 85 % av inntektene til 93 %. Ikke nok med det; annonsøren oppnådde en sterk økning i antall synlige visninger (fra 25% til 65%). C-ALT ble etablert for å skape et alternativ som skal gi kjøpere og selgere bedre kontroll over sine budsjetter, og resultatene bekrefter forbedringspotensialet i eksisterende kanaler.

- Ved å forenkle et komplisert økosystem sørget vi for mer penger til mediene og flere synlige visninger til annonsøren for samme budsjett, sier styreleder i C-ALT, Rune Danielsen.

Testkampanjen ble gjennomført hos bl.a. Amedia, Aller og TV 2, og lot annonsøren selv erfare fordelene med C-ALT.

- Reduserer vi kompleksiteten sikrer vi at mer av budsjettene går til effektive mediekjøp

Gjennom å redusere antallet aktører i verdikjeden øker vi det kjøperne får tilbake for budsjettet sitt. Når mer av kjøpene skjer gjennom private dealer, basert på tettere kommunikasjon mellom kjøper og selger, øker kvaliteten og kostnadene synker. Reduserer vi kompleksiteten sikrer vi at mer av budsjettene går til effektive mediekjøp, at alle parter sitter på samme datagrunnlag, og at muligheten til å skape nye og bedre produkter og målemetoder forbedres. 

Med lanseringen av C-ALT som en effektiv norsk markedsplass bidrar vi i Adnuntius til et mer åpent og inkluderende samarbeid mellom byråer, annonsører og medier. Selv om C-ALT er etablert av TRY og Adnuntius, er det åpent for hele bransjen.

Vi prøver selvsagt ikke å påstå at C-ALT er riktig løsning for alle, eller at det løser alle problemer, men vi ønsker å sette en standard som også andre må forholde seg til, hva gjelder kontroll, fleksibilitet og kostnadseffektivitet. Hvis du vil ta en prat om hva Adnuntius og C-ALT kan gjøre for din bedrift, for ditt byrå eller ditt medie kan du kontakte oss her. For oppdateringer kan du melde deg på vårt nyhetsbrev og følge oss på LinkedIn.

- Ved å forenkle et komplisert økosystem sørget vi for mer penger til mediene og flere synlige visninger til annonsøren for samme budsjett, sier Rune Danielsen, styreleder i C-ALT.