Funnene er tydeligst blant en yngre del av målgruppen, og dokumentert ved å analysere 132 ulike kampanjer i 2020. 

For å nå ut til så mange brukere i deres produktkategori som mulig, ønsker mange merkevarer å annonsere i medier som leverer bred nettodekning. Utfordringen er at mange mediegrupper opplever synkende dekning.

Radio når de yngste best

Dekningen til lineær-TV har falt på grunn av konkurranse fra strømmetjenestene. Samtidig har det trofaste TV-publikummet blitt eldre. Radio, derimot, blir ikke utfordret på samme måte av musikkstrømmetjenester, og mediet har en yngre aldersprofil.

En kombinasjon som treffer bredt

Det nye planleggingsverktøyet Cross Channel Planning Tool viser at nettodekningen blir vesentlig høyere ved å kombinere TV- og radiokampanjer. Gjennom døgnet utfyller TV og radio hverandre, og treffer bredt i målgrupper som til sammen sikrer at annonsørene når ut til svært mange i samme kampanjeperiode.

Figuren viser eksempel på en markedsføringskampanje som kombinerer TV og radio. Figuren viser Cross Channel Planning tools estimat av den totale nettodekning for kampanjen, og hvor mye merdekning radio gir på toppen av TV-kampanjen. Kampanjen ble avviklet i uke 45-47 2020, TV avviklet 400 TRP mens 300 TRP ble avviklet på radio:

Utviklet av Bauer Media

Cross Channel Planning Tool er utviklet av Bauer Media i samarbeid med Annalect, som er dataspesialistenheten til Omicom Media Group. Verktøyet ble opprinnelig laget for det danske markedet i 2016, og har senere blitt eksportert til Sverige i 2020 og Norge i år.

For en demonstrasjon av verktøyet kontakt:

Lise Lillevold, Sales Manager i Bauer Media.
lise.lillevold@bauermedia.no
M: +47 91392841