Ice får kritikk av Forbrukertilsynet for markedsføringen av tjenesten «MobilBytte», som innebærer at man kan kjøpe mobiltelefoner som betales gjennom nedbetalingsavtaler over 30 måneder. Etter 18 måneder kan man velge å bytte mobilen inn i en ny telefon, men da må man inngå en ny nedbetalingsavtale på 30 måneder.

Ice hevder de tilbyr markedets beste månedspris, men Forbrukertilsynet har sammenlignet prisen med tilsvarende tjenester og funnet at «MobilBytte» er den dyreste på markedet, ettersom man låses til en seks måneder lengre avtale enn hos konkurrentene.

- Etter vårt syn er markedsføringen egnet til å villede forbrukerne til å tro at de velger den billigste avtalen på markedet, når dette ikke er tilfelle, og vi har nå bedt Ice fjerne eller endre markedsføringen, sier Bente Øverli, nestleder i Forbrukertilsynet.

Frist til 31. oktober
De har gitt Ice frist til 31. oktober med å endre eller fjerne markedsføringen. Da kan Ice heller ikke love kundene at de «etter 18 måneder kan du bytte til ny telefon kostnadsfritt». Forbrukertilsynet mener man må regne den nye avtalen på 30 måneder som en kostnad.

- Vår vurdering er at påstanden er egnet til å villede forbrukere når det kommer til tjenestens hovedegenskaper, sier Øverli.

Kommunikasjonsdirektør Reynir Johannesson i Ice forteller at de har god dialog med tilsynet.

- Vi holder på å gå gjennom de punktene de har sendt oss, og noe har vi allerede justert. Vi sa blant annet i en kort setning at det er kostnadsfritt å bytte mobilen etter 18 måneder, og med det mente vi at det ikke ligger noen skjulte gebyrer eller kostnader her. Der har tilsynet andre meninger, og det endrer vi på, sier han til Kampanje.

Uenige om månedspris
Men han står fast ved at de kan tilby de laveste månedsprisene, og viser til at deres abonnement inkluderer et halvt år ekstra med både skjerm- og skadeforsikring.

- Det er fakta, og det kommer vi til å diskutere videre med tilsynet.

- Det vil dere ikke endre på?

- Vi kommer til å diskutere dette videre og fikk frem til 31. oktober å både gjøre justeringer og gi tilsynet en tilbakemelding. Vi har stor respekt for det de sier, men skal argumentere godt for at vi har de laveste månedsprisene. Det er god informasjon til forbrukeren å forstå at det er tøff konkurranse på pris, og så lenge vi er tydelig og transparente i markedsføringen, er det det viktigste for forbrukerne.

- Er du enig med Forbrukertilsynet om at dere har villedet kundene?

- Nei, det har vi så absolutt ikke gjort. Tilsynet bruker det som et faglig uttrykk. Det handler rett og slett om å passe på at totalinntrykket er riktig og at forbrukeren kan gjøre seg opp en mening og ta riktige beslutninger. Vi er åpne, ærlige og transparente på at vi er prispressere og har lave priser, sier Ice-direktøren.

Det skal nevnes at også Telenor møtte motstand hos Forbruketilsynet da de lanserte sitt Swap-abonnement i 2016. Da mente tilsynet at kundene ikke fikk god nok informasjon om hvor mye de faktisk måtte betale for en ny mobiltelefon.