Det er mange merkevarer som har kjente lydjingler eller signatursanger og noen av de mer kjente er Coca-Cola eller Farris her hjemme. Nå vil også DNB ha sin signaturlyd og egen lydidentitet. Snutten skal brukes for å øke gjenkjenneligheten i alt fra kommunikasjon til arrangementer og i redaksjonelle sammenhenger.

- DNB er mer en bare en bank, vi er også rådgivere og støttespillere, og det kommer mer og mer til uttrykk i andre former enn tradisjonelle banktjenester. Eksempelvis produserer vi alt fra podcaster til spill og tv-innhold som har som hensikt å gi merverdi til kundene våre. En gjenkjennelig lydidentitet vil bidra til å styrke vår merkevare og avsender-signatur, sier Aina Lemoen Lunde, markedsdirektør i DNB.

Lydidentiteten har tatt utgangspunkt i DNBs tagline «Fra A til Å». Taglinen er en referanse til spennet i DNBs tjenester og initiativer, men også en metafor for hvordan banken ønsker å være tilstede i livet til kundene sine: I små og store valg, gjennom hele livet.

Her kan du se en videofilm der lyden av DNB presenteres.

I likhet med taglinen, som består av fire ord, består lydlogoen av fire toner. Med utgangspunkt i disse tonene er det utviklet en lydidentitet som er skalerbar og som kan tilpasses slik at den kan brukes som avsender-signatur, bakgrunnsmusikk, intro og outro til film og podcast og mye mer.

Prosjektet er gjort av Anti i samarbeid med musikkbyrået Ohlogy, der sistnevnte blant annet har kuratert komponist Bjarne Gustavsen og lyddesigner Christian Schaanning.

- Det var essensielt at lyddesignet, produksjon og valg av instrumenter bidro til å underbygge DNBs verdier og posisjon, samtidig som det melodiske skulle være gjenkjennbart og trigge de riktige emosjonene, forteller Goran Obad, Music Supervisor og produsent i Ohlogy.

Dette speiles nå i et lydlandskap som spenner fra organiske lyder fra naturen, via varme og trygge pianotoner til innovative og fremtidsrettede elektroniske lyder. Over den pulserende takten av hjerteslag, danner dette lyden av DNB.

- Dette har vært et utrolig spennende og lærerikt prosjekt. Store merkevarer er synlige i de fleste kanaler, og derfor blir lyd stadig viktigere som et strategisk og konseptuelt verktøy, sier Tine Moe Løvberg, kundedirektør i Anti.

Fra venstre på det store bildet synes Håkon Meyer Stensholt, Tine Moe Løvberg, Mathias Disen, Marthe Fagerli, Margrethe Hjelle, Henrik Hawor, Christian Schaanning.