Det finnes ikke en enste rådgiver i vår bransje som ikke vurderer hva som er hensiktsmessig å anbefale annonsørene våre om dagen. Hva kan man si? Kan man annonsere uten å adressere konteksten i en eller annen form, passer det vi nettopp har produsert? Jeg håper vi kan løfte blikket litt.

Vi har vært igjennom «første runde» der mange annonsører har hatt behov for å uttrykke at de tar denne krisen på alvor og at de har tilpasset seg situasjonen med nye løsninger og hensyn til både kunder og sivilsamfunn. Men dette ser ut til å kunne vedvare, lenge. Så hva nå? Det er allerede en skyhøy arbeidsledighet og dystre utsikter for mange bedrifter. I en fersk undersøkelse fra BI om mediebransjen, kommer det frem at hele 85 prosent av de som har svart sier at «de har permittert eller vurderer å permittere sine ansatte nå».

I Facebook-gruppen «Koronavett for merkevarer» går diskusjonen om hvem som nå forholder seg «riktig» til korona-krisen. Det diskuteres påskeprint på melkekartonger og produksjoner som ble til lenge før krisen traff oss. Det er fint med et fora for bransjen, der små og store ting kan diskuteres, men jeg etterlyser et kollektivt fokus på det større bilde. Konsekvensene av berøringsangst og usikkerhet er allerede fatale. Det er nå vi må ta et kollektivt ansvar som bransje.

Alle jobber er viktige for norsk økonomi. Skal vi klare å komme oss igjennom dette er det kun én ting som gjelder: Holde ting i gang! Dette ansvaret burde hvile tungt på alle de som med økonomisk forsvarlighet kan. De som fortsatt kan annonsere for produktet sitt, være seg pålegg, vaskemidler, godteri eller sexleketøy, må trygges på at de kan, ikke kritiseres for at emballasjen mangler korona-relevans.

Vår bransje har fått et samfunnsansvar; hver jobb teller! Hver bedrifts innstilling til krisen teller. Stopper annonsørene all markedsføring rammer dette mediebyråer, reklamebyråer, freelancere, produksjonsbyråer, og mediehusene som de fleste av oss setter stor pris på om dagen. Og i det store bildet- norsk økonomi. Det hjelper ikke med koronavett for merkevarer, hvis merkevarene ikke lenger finnes.

Vi må inn i en slags ny normalitet. Hvor det er lov å selge melk og brød, lov å selge en pakke kjeks uten å gjøre et korona-nummer ut av det, og hvor det er en forståelse for emballasjens uttrykk, som allerede er trykket. Vi må sammen finne gode løsninger slik at reklamebyråene kan utvikle, produksjonsbyråene kan produsere, mediebyråene kan plassere, mediene kan selge, forbrukere kan kjøpe og at annonsørene kan tjene. En normal der det er lov å eksistere og annonsere, til det beste for oss alle. For å redde jobber, for å styrke norsk økonomi, for å komme oss igjennom denne krisa.