Aker Solutions skriver i en melding at konsernet ansetter Tobias Arns som ny leder for markedsføring og merkevare. Stillingen er etablert for å støtte «selskapets ambisjon om å øke virksomheten i utvalgte, strategiske deler av den globale energibransjen.»

- Over de siste to årene har det vært en økning fra fire til over 20 prosent i den andelen av Aker Solutions inntekter som er knyttet til å redusere utslippene fra olje- og gassproduksjon, samt prosjekter for fornybar energi. Vi har gått fra å være et oljeserviceselskap til å bli et bredere energiserviceselskap. Når vi fortsetter å øke inntektene knyttet til det grønne skiftet, er det viktig at vi forteller vår historie til kunder, partnere og potensielle nye kolleger over hele verden, sier Kari Ertresvåg, kommunikasjonsdirektør i Aker Solutions.

Arns har erfaring innen markedsføring og kommunikasjon for internasjonale virksomheter, blant annet stillinger i Bitkom, Tysklands forening for digital industri og sist som markedssjef i Kindly i Norge. I sin nye stilling skal Arns rapportere til Ertresvåg.

- Jeg tror at merkevare og markedsføring spiller en nøkkelrolle i å sette et selskaps nordstjernevisjon og styrke alle nivåer til å gjøre den visjonen til virkelighet. Aker Solutions' ambisjon om å ta en ledende rolle i det grønne skiftet er både kraftfull og tidsriktig, og selskapet har allerede begynt å levere på sine ambisiøse mål, inkludert å jobbe mot netto null CO2-utslipp, sier Arns.

Aker Solutions har om lag 15.000 ansatte i 20 land og er en stor leverandør av både konsepter og komplette produksjonsanlegg til et energimarked. Arns sier han har latt seg inspirere av Aker-systemet.

- Engasjementet og kreativiteten jeg ser på tvers av selskapet er inspirerende, og jeg ser frem til å utnytte den energien når vi fortsetter å vokse og utvikle Aker Solutions merkevare globalt, sier han.