Saken er oppdatert med kommentarer fra Helge Lurås.

Norsk Redaktørforenings styre har behandlet søknaden om medlemskap fra Helge Lurås, redaktør i Resett, og et enstemmig styre har konkludert med at Lurås ikke tas opp som medlem. Det skriver foreningen i en pressemelding i ettermiddag.

- Det er flere viktige grunner til at Helge Lurås ikke oppfyller de krav NR setter til medlemskap, sier styreleder i Norsk Redaktørforening, Harald Stanghelle i meldingen.

- Gjentatte og klare brudd
Styrelederen i Norsk Redaktørforening trekker frem «gjentatte og klare brudd på Vær varsom-plakatens intensjoner», «tilbudet om formidling av et stort pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt» og «oppfordring til boikott av andre medier» som eksempler.

- Redaktørforeningens styre er ingen presseetisk domstol, men når et av vilkårene for medlemskap er at man er forpliktet på Vær varsom-plakaten, er det naturlig å se på en søkers praksis med tanke på denne etikkplakatens intensjoner. Spesielt når vi får en søknad fra en fersk redaktør uten journalistisk eller redaktørfaglig bakgrunn i et relativt nyetablert medium. Det har vi gjort når det gjelder Resett, og vi ser at både når det gjelder kommentarfeltene og i omtalen av dagsaktuelle hendelser, er det gjentatte klare brudd på den saklighet som Vær varsom-plakaten forplikter oss til, sier Stanghelle.

Det er særlig pengetilbudet Resett skal ha kommet med overfor den i dag 26 år gamle mannen som Venstre-leder Trine Skei Grande skal ha hatt sex med på en fest i 2008, som har fått foreningen til å avslå søknaden.

- Resett-redaktørens formidling av tilbudet om et stort pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt for at vedkommende skulle fortelle en ufordelaktig historie av privat karakter om en norsk politiker, bryter fundamentalt med norsk presseetikk. NR kjenner ikke noe tilsvarende eksempel fra medienes etikkhistorie på at en redaktør har påtatt seg et slikt formidlingsoppdrag, påpeker Harald Stanghelle.

Stanghelle mener også det er problematisk at Lurås har oppfordret til boikott av andre medier. 

Les også: Presseetikere er sjokkerte over Resett

Lurås: - Virker oppkonstruert
Helge Lurås
kommenterer avgjørelsen slik overfor Kampanje:

- Begrunnelsene virker litt oppkonstruerte og vikarierende, men de står naturligvis fritt til å velge sine egne medlemmer, sier Lurås.

- Er du skuffet?

- Det er synd jeg ikke får være med på årets julebord, men jeg ønsker dem alt godt og lykke til, legger han til.

 

- Ingen rettighet å være med
Stanghelle sier til Kampanje at de har gått grundig inn i søknaden fra Lurås og brukt tid på å vurdere hans virksomhet som redaktør opp mot kriteriene foreningen har.

- Kan utestengelsen av Helge Lurås bidra til polariseringen?

- Nei, fordi det er ingen rettighet å være med i en forening. Da må du oppfyllte de vilkårene som foreningen har. Vi er veldig klar på at vi forsvarer gjerne Helge Lurås sin rett til å ytre seg og etablere nettstedet sitt, men det betyr ikke at han har de kvaliteter som redaktør som gjør at han kan bli medlem i Redaktørforeningen.

- Hvor lang tid brukte dere på avgjørelsen?

- Vi hadde et styremøte hvor dette var en av flere saker. La oss si at denne saken tok cirka én time, uten at jeg tok tiden.

Kan sende ny søknad
Han understreker samtidig at et avslag på medlemskap i Norsk Redaktørforening  ikke betyr innskrenkning av Helge Lurås sin rett til å ytre seg, og at vurderingen kan forandre seg.

- Det står Resett-redaktøren fritt til å sende inn en ny søknad på et senere tidspunkt. NR vil være åpen for videre kontakt med Helge Lurås, avslutter styrelederen i Norsk Redaktørforening.

Da søknaden ble kjent tidligere i september, sa Lurås til Dagen:

- Resett ble etablert fordi vi mener de etablerte mediene ikke gjør en god nok jobb. Vi ønsker en god, kritisk og mangfoldig presse. Dermed er det også naturlig at vi forsøker å påvirke redaktørforeningen og medlemmene der i riktig retning. Det gjøres best ved å være medlem selv.

Les også: Millionunderskudd for Resett i oppstartsår