De norske reklame-TV-kanalene har startet opp et samarbeid sammen i form av en ny allianse ved navn «Foreningen Tenk TV». Den nyopprettede foreningen vil ledes av Bjørn Solvang som selv har mange års erfaring fra den kommersielle TV-bransjen.

- Det er på høy tid at vi går sammen for å vise mulighetene som ligger i markedsføring på TV. Vårt oppdrag vil være å både vise hva gevinsten er ved å annonsere på TV, samt fremme innovasjon og innsikt for å gjøre tilbudene enda bedre og treffsikre, sier Bjørn Solvang til Kampanje.

Bransjeinitiativet er etablert for å markedsføre og informere om kommersielle muligheter, konsentrert rundt reklame på TVs mange flater.

- Tenk TV er det første beviset på evnen og lysten blant TV-selskapene til å forenes og samarbeide på områder hvor de har felles interesser. Ambisjonen er å styrke dialogen med annonsørene og bygge kunnskap om TV-reklamens effekter gjennom dokumentasjon og research, og ikke minst sørge for markedsføring av styrker og muligheter i eksisterende og nye TV-universer, sier Solvang.

- Hvilke arenaer skal dere jobbe på?

- Det blir å holde foredrag, dra på besøk hos annonsører og byråer skrive artikler og mene noe om relevante saker, sier han.

Milliardmarked
Det er mye penger i markedet som den nye foreningen skal forsvare. TV er fortsatt en av landets aller største reklamebærere og reklametallene til IRM og Mediebyråforeningen viser at markedet er på rundt 3,8 milliarder kroner. De tre medlemmene av foreningen «Tenk TV» legger beslag på nærmere 90 prosent av markedet, men et ganske stort fall i den lineære seingen har etter hvert gitt seg utslag i fallende reklameomsetning og stor forflytting av seere over til digitale abonnementstjenester som Netflix, HBO og TV 2 Sumo.

- Er dette et forsøk på å redde et synkende skip som sliter med fallende seertall og reklameomsetning?

- Nei, både kunder og partnere av TV-bransjen har anbefalt et slikt initiativ. Vi står midt i en transformasjon over mot det digitale og en felles forening vil avlaste medlemmene og bidra proaktivt på enkelte områder, sier Solvang.

Han sier kommersiell TV har lagt bak seg noen fantastiske år der markedet samlet sett har vokst og at man siden har klart å holde et høyt nivå.  

- TV-markedet er ganske stabilt vil jeg si og at det etter et titalls år med oppgang, er det helt naturlig at det flater ut litt, sier Solvang.

De siste prognosene til IRM anslår imidlertid en nedgang i TV-markedet på fire-fem prosent i 2019 og 2020 eller en samlet nedgang på rundt 300 millioner kroner.

- Føles naturlig å fortsette i tv
Endringene i TV-markedet er kommet i løpet av de få årene Solvang har vært ute av TV-bransjen der han sist var kommersiell direktør i Discovery. På slutten av 2017 valgte han å slutte hos TVNorge-eieren. 

- Bjørn Solvang klarer ikke å holde seg helt unna tv-bransjen?

- Jeg har aldri hatt noen ambisjon om å holde meg unna tv-bransjen og har i løpet av min karriere enten vært på selgersiden eller på kjøpersiden. Jeg har egentlig sittet på alle sider av bordet og alltid hatt et tv-fokus og de siste par årene har jeg også hatt noen konsulentoppdrag i tv-industrien. Det føles naturlig å fortsette, sier han.

- Det er ikke alltid TV 2 er enig med TVNorge og TV3, hva gjør dere da?

- Vi skal jobbe med felles interesser og der hvor det er enighet. Det er slik vi har løst det. Det eksisterer foreninger i enda mer modne TV-markeder enn det norske, og når jeg har snakket med dem så har samarbeidet funger utmerket og vært uproblematisk.

- Så hva sier foreningen når det gjelder det varslede forbudet om spillreklame fra internasjonale bettingaktører?  

- Der er det ikke felles interesser, sier han.

Rosvoll blir styreleder
Med seg i den nye alliansen har Solvang et sterkt lag som er fullt av TV-kompetanse. Salgsdirektør i TV 2, Bjørn Gunnar Rosvoll, vil fungere som styreleder og i tillegg er også Bjørn-Erik Broady Aasebø fra Nent og Morten Dovland fra Discovery med i styret. Der møter også Stine Raste Amundsen fra Discovery, Lene Bredal fra Nent og Ragnhild Kildal fra TV 2. Rosvoll ser frem til å komme i gang:

- I en omskiftelig tid for vår bransje er det ingen tvil om at TV-reklame fortsatt står seg godt. Det ser vi frem til sammen med våre konkurrenter å fortelle mer om i tiden fremover, sier Rosvoll.

Det er TV-kanalene selv som finansierer foreningen og selv om det ikke kryr av potensielle nye medlemmer er det ingen restriksjoner her.  

- Vil dere ta opp nye medlemmer?

- Ja, vi er åpne for det, sier Bjørn Solvang.

- TV er et riktig valg for mange annonsører
Bransjeinitiativet møter positiv respons fra både annonsører og mediebyråer. Det til tross for at «Den store annonsørrapporten» som Annonsørforeningen (Anfo) i dag presenterer på Latter har tall som viser at fire av ti av de aller største annonsørene «sier de kutter i TV-budsjettet sitt» og «syv av ti tror tv ikke TV vil være den dominerende merkevarebyggende kanalen om tre år».

Anfo-sjefen, Jan Morten Drange, sier TV for mange fortsatt er et riktig valg.

 - For mange er TV, til tross for regelmessige litt sprikende spådommer, ikke minst når mediebyråene kommer med sine månedlige tall, et riktig valg. Hvor lenge det vil være det, vet hverken vi eller TV-stasjonene selv, sier Drange.

Han sier han kjenner godt til tilsvarende foreninger fra utlandet som for eksempel britiske ThinkBox.

- Det er det ganske naturlige forbildet for dette initiativet. Dette er en aktør som har vært inspirasjon for lignende organisasjoner mange steder i verden. Jeg tror det er fornuftig at de kommersielle TV-stasjonene nå gjør dette grepet. Dette handler om kunnskap, dokumentasjon og innsikt. Å tilføre harde fakta i debatten om hvilke medier som skal velges synes vi virker som et riktig grep, sier Drange.

Også daglig leder i Red Media, Maria Aas Eng, er positiv som representant for Mediebyråforeningen 

- Vi ser frem til økt dokumentasjon om TV-reklamens effekter og gode diskusjoner rundt funnene fremover, sier Aas Eng,