Mandagen etter at TV 2 landet en ny og midlertidig distribusjonsavtale med Telias TV-distributør Get, har Medietilsynet gjennomført sin første vurdering av hvorvidt TV 2 har oppfylt vilkårene i allmennkringkasteravtalen. Avtalen som trådte i kraft 1. januar 2019.

I oppstillingen slår Medietilsynet fast at TV 2 har brutt to av som allmennkringkaster, og dermed ikke får full uttelling av støttebeløpet begrenset oppad til 135 millioner kroner i året.

- Ettersom majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne ved hovedredaksjonen i Bergen ikke var på plass før 1. august 2019, har TV 2 brutt en del av lokaliseringskravet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Hvor mye støtte TV 2 vil miste som en følge av dette bruddet, er ikke klart.

- Bruddet gjør at kompensasjonen blir redusert og Medietilsynet vil komme tilbake til størrelsen på reduksjonen, sier Velsand.

I tillegg har Medietilsynet falt ned på at TV 2 har brutt kravet om sendetid innen programkategorien religion og livssyn, men at dette kravet ligger utenfor allmennkringkastingsoppdraget og derfor ikke vil få noe å si for støttebeløpet.

TV 2-ankere:

TV 2 har satset på å ruste opp nyhetsavdelingen i Bergen. Her tre av de mest kjente med nyhetsankerne Sturla Dyregrov, Siri Kleiven Strøm og Arill Riise i TV 2s studio i Media City Bergen. Foto: TV 2.

- Åpne om at det ville ta tid
TV 2-sjef Olav T. Sandnes sier de har vært åpne overfor myndighetene om at det ville ta tid å gjøre nødvendige tilpasninger for å oppfylle noen av kravene i avtalen.

- Vi har hele veien vært åpne med Kulturdepartementet og Medietilsynet om at det ville ta tid å justere planer og gjennomføre organisasjonsendringer, og at et avvik fra lokaliseringskravet i første del av perioden var uunngåelig. Hvis vi skulle unngått det måtte vi ha utsatte hele avtalen i ett år. Det var det ingen som ønsket, sier Sandnes i en melding.

Han viser til hvordan kanalene umiddelbart etter at TV 2 signerte avtalen med staten, utlyste ti redaksjonelle stillinger i Bergen.

- Alle disse var bemannet fra avtalen begynte å løpe. I etterkant av det har vi også styrket redaksjonen ytterligere og gjort andre organisatoriske endringer. Det tok litt tid å komme helt på plass, men fra og med høsten 2019 er også kravet om overvekt av redaksjonelle medarbeidere i Bergen oppfylt, sier han.

Leverer på norsk drama
På plussiden så oppfyller TV 2 kravet til både omfang og regelmessighet for egenproduserte riksdekkende nyhetsprogrammer, med base i den sentrale nyhetsredaksjonen. TV 2 oppfyller også kravet om å bruke 250 millioner kroner i direkte redaksjonelle kostnader knyttet til nyhetssendingene på hovedkanalen, samt å ha 100 årsverk tilknyttet nyhetssendingene på hovedkanalen.  I 2019 var 166 redaksjonelle årsverk tilknyttet nyhetssendingene.

TV 2 har også investert over 50 millionar kroner i norsk film og tv-drama.

– Jeg er spesielt glad for at Medietilsynet konkluderer med at vi har innfridd solid på kravet til satsning på norsk film- og serieproduksjon og at TV 2 leverer med god margin. Det norske innholdet er spesielt viktig for oss, og nordmenn skal med oss få et sterkt alternativ til NRK, sier Sandnes.