- At det kommer inn så mange søknader fra nye aviser, viser både at det skjer mye i avismarkedet og at støtteordningen er viktig for mediemangfoldet, sier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet, Hanne Nistad Sekkelsten.

I fjor var det Klassekampen som fikk mest pressestøtte av de 148 avisene som fikk bevilget penger.

Pressestøtte er en ordning ment for medier i markeder som er for små til å være bærekraftige og for medier som er et alternativ til de ledende mediene i større markeder. Pengene blir fordelt mellom lokalaviser, ukeaviser og nasjonale nisjeaviser.

For å få produksjonstilskudd må avisa oppfylle en rekke kriterium. Publikasjonen må blant annet ha som hovedformål å formidle nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten, i tillegg til å ha et bredt tilbud av nyhets-, aktualitets- og debattstoff fra ulike samfunnsområder.

- Medietilsynet skal nå vurdere hver enkelt søker opp mot de ulike kriteriene for å se om publikasjonen er kvalifisert til å få støtte, sier Sekkelsten.

Dersom Medietilsynet kommer frem til at søkeren oppfyller kravene, blir det gjort en annen vurdering av om kravene til innhold er oppfylte. Hvor mye hver avis får i støtte blir klart til høsten, etter at Medietilsynet har behandlet alle søknadene. Da har også Kultur- og likestillingsdepartementet fastsatt tilskuddsbeløp og tilskuddssatser.

De 16 nye avisene som har søkt om pressestøtte er:

IT Avisen

- Avisa Oslo

- Document.no

- Filter Nyheter

- Flatangernytt

- iHarstad

- iLevanger

- Mitt Kongsvinger

- Rana No

- Randaberg 24

- Resett

- Shifter.no

- Steinkjer 24

- Totens Blad

- TV Vest

- VårtOslo