Landets største aviskonsern gjennomfører en større endring av hele sin kommersielle virksomhet. Endringene omfatter samtlige av Amedias 350 ansatte og kommer som et resultat av tidligere varslede endringer.

-  Vi gjør disse endringene for å styrke vår posisjon i markedet, slik at vi fortsatt kan bidra med trygg finansiering av journalistikken i våre aviser, sier Amedias konserndirektør for salg og marked, Hilde Norddal, i en melding. 

Ett av grepene er å etablere en rekke nye salgsselskaper som følger Amedias geografiske inndeling. Totalt kommer mediekonsernet til å ha åtte slike avdelinger, ettersom Amedia Salg Vest ble opprettet i 2021.

Det skal nå ansettes ledere i alle disse selskapene som teller Amedia Salg Nord, Amedia Salg Buskerud og Vestfold, Amedia Salg Romerike Innlandet, Amedia Salg Rogaland, Amedia Salg Telemark Agder, Amedia Salg Follo Østfold og Amedia Salg Oslo.

Den nye strukturen i Amedias annonsevirksomhet etableres i tett samspill mellom Amedia Salg og Marked og Amedias mediehuslinje. 

- Endringene som nå gjøres i Amedias salgsorganisasjon sammenfaller i stor grad med mediehuslinjens struktur. Endringene vil medføre at vi får en salgsorganisasjon som er bedre tilpasset våre annonsekunders forventninger og behov, sier konserndirektør og leder av Amedias mediehuslinje Pål Eskås.

Eskås sier videre at «mediehusenes salgsoppgaver vil bli overført til de nye regionale salgsselskapene etter lokale prosesser i form av drøftelser og styrebehandlinger.»

- I tråd med reglene som gjelder for virksomhetsoverdragelser, vil medarbeiderne som har vært tilknyttet annonsesalgsarbeidet følge med oppgavene over til ny arbeidsgiver, sier Pål Eskås.

Eskås sier arbeidet med å iverksette endringer i Amedias annonseorganisasjon vil fortsette ut 2022, og de nye salgsselskapene vil snart være på plass.

- Selv om etableringen og virksomhetsoverdragelsene vil skje nå i 2022, vil arbeidet fortsette inn i 2023. Da vil de nyetablerte salgsselskapene organisere sin drift, sier han.

I meldingen som er sendt ut onsdag ettermiddag gjentas begrunnelsen om at grepene gjøres for «å møte global konkurranse og nye behov hos annonsørene».  Som et nasjonalt mediekonsern møter Amedia en massiv konkurranse fra internasjonale annonseplattformer som Google og Facebook, selskaper som har tatt nesten hele veksten på annonsemarkedet de siste årene.

- Amedias aviser skal være det naturlige førstevalget for våre annonsører. Vår ambisjon er å skape Norges mest attraktive annonseplass. Derfor skal vi tilby kunden annonsering i hele vårt nettverk i Norge basert på kampanjens formål og målgruppe. Vi skal i større grad bruke alle deler av organisasjonen vår for å gi kundene best mulig effekt av sine annonser, sier Norddal i dag.

Amedia hadde nærmere 1,3 milliarder kroner i annonseinntekter i 2021. Det utgjør en vekst på 15 prosent sammenlignet med året før.