Kultur- og likestillingsdepartementet har i dag fastsatt endringer i både pressestøtten og innovasjonsstøtten. Det kommer særlig de små, lokale mediene til hjelp. En av de viktigste endringene i forskriften om pressestøtte er at de minste lokalmediene kan motta mer i støtte enn tidligere.

- Støtten til lokalmediene bidrar til at folk i hele landet kan holde seg orientert om hva som skjer i nærmiljøet sitt. Det er viktig for en god offentlig samtale og sunne lokaldemokratier. Derfor tar vi grep for å styrke de lokale mediene framover, blant annet ved å øke støtten disse mediene kan få, sier kulturminister Anette Trettebergstuen i en melding fra Kulturdepartementet. 

I 2022 ble det innvilget produksjonstilskudd til 146 nyhets- og aktualitetsmedier der cirka 100 av disse er lokalaviser, men flere av søkerne fikk også flere blankt avslag som teknologi- og gründersavisa Shifter og Filter Nyheter. 

Les også: Filter Nyheter om pressestøtte-avslag: - Jeg blir litt gretten når jeg ser begrunnelsen

I meldingen til Kulturdepartementet heter det at det nye regelverket for produksjonstilskudd ikke vil innebære store endringer i hvilke medier som kan få tilskudd, men at det vil være «endringer knyttet til vilkårene for å kvalifisere til støtte og til kriteriene for fordeling og beregning av tilskuddet.»

Medietilsynet som er den instansen som tildeler pengene, mener endringene er til de bedre. 

- Det nye regelverket er bedre tilpasset den digitale utviklingen, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Ifølge Medietilsynet vil den nye forskriften «presisere og tydeliggjøre vilkårene for hvilke aviser som kan motta støtte.»  Fremover skal det stilles tydeligere krav til avisenes innhold for å kunne få støtte og «avisene må blant annet ha en løpende journalistisk produksjon og formidle nyhets- og aktualitetsstoff og samfunnsdebatt.»

Dagsaktuelt, samfunnsrelevant nyhets- og aktualitetsinnhold og samfunnsdebatt må utgjøre majoriteten av avisens samlede redaksjonelle innhold. 

- Dette synes vi ser veldig bra ut. Vi er glade for at regjeringen ser hvor viktig jobb lokalavisene gjør og vi har så langt ikke noe å sette fingeren på. Det er som vi hadde håpet, sier Tomas Bruvik, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, til Kampanje. 

I ordningen for innovasjonstilskudd har regjeringen økt støtteintensiteten til prosjekter som retter seg mot små, lokale nyhets- og aktualitetsmedier. I tillegg kan de minste lokalmediene nå motta mer i produksjonstilskudd enn tidligere.  Det er også gjort grep for å styrke enkelte fagmedier.

- Nisjemedier dekker områder som ikke breddemediene prioriterer, og de løfter andre saker og viktige stemmer i samfunnsdebatten. Derfor åpner vi blant annet for at flere fagmedier kan kvalifisere til innovasjons- og utviklingstilskudd enn før, sier Trettebergstuen.

Les også: Avisa Oslo fikk nesten seks millioner kroner i pressestøtte: - Vi trenger penger for å lage en god avis

Her er noen av de viktigste endringene i pressestøtten:

  • Aviser får ikke lenger tilskudd beregnet etter antall utgaver. Krav til antall egenproduserte saker erstatter utgaver som vilkår for å kunne få tilskudd.
  • Avisene med lavest antall abonnementstall skal få mer i støtte. 
  • Vilkårene for å få støtte er presisert og tydeliggjort. 
  • Det forskriftsfestes at nasjonale nisjemedier kan få støtte, i tråd med dagens forvaltningspraksis. For å kvalifisere for tilskudd, må disse mediene inneholde et bredt tilbud av nyhets- og aktualitetsstoff om politikk, økonomi eller samfunnsliv, og være rettet mot allmennheten.
  • Ordningen med å inkludere frieksemplarer i beregningen av abonnementstallet avvikles. Terskelverdiene knyttet til abonnementstall justeres i tråd med denne endringen.
  • Nummer to-aviser med mer enn 50.000 i abonnement og løssalg kan ikke få tilskudd. Det innføres et inntektstak på 300 millioner kroner årlig, eksklusive tilskudd. Det kan maksimalt gis 40 millioner kroner i tilskudd til lokale og nasjonale nummer to-aviser og 15 millioner kroner til nasjonale nisjemedier. Reglene for utbytte forenkles.