Aviskonsern taper over ti millioner i pressestøtte og utelukker ikke nedbemanninger: - En Black Friday

Eieren av Vårt Land og Dagsavisen fikk en skikkelig pressestøtte-smell.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Fredag kom Medietilsynet med sin liste over hvor mye penger de ulike støtteberettigede avisene, den såkalte pressestøtten. Hele 148 aviser ligger inne i ordningen som fordeler 388 millioner kroner. Men selv om potten øker noe, så er det flere som kjemper om kronene og enkelte avishus må konstatere at støtten også reduseres. Den store pressestøtte-taperen i år er aviskonsernet Mentor Medier, som blant annet eier Dagsavisen, Vårt Land og Morgenbladet. Selskapet får en reduksjon i støtte på 13,5 millioner kroner.

- Dette opplever jeg blir en Black Friday bokstavelig talt, og jeg er overrasket over den store reduksjonen som kom i pressestøtten. Det er spesielt uheldig at vi får denne typen overraskelser så sent på året, sier konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten.  

- Medietilsynet sier det skyldes et lavere opplag, er du enig i det?

- Det er kun en del forklaringen. Dette skyldes også at det kommer andre aviser inn i ordningen og dermed flere som fordeler de samme midlene. Enkelte aviser har i tillegg gjennomført frekvensendringer som gjør at de også får mer, og til slutt er det også overført midler fra den aviskategorien vi tilhører til andre kategorier, sier han.

- Så det var det ikke så lett å danne seg et bilde av hvordan dette ville slå ut på forhånd?

- Nei, nettopp. Det var svært overraskende at utslagene var så store. Vi visste heller ikke hvilke aviser som kom inn i ordningen før for kort tid siden.  Det er som jeg har påpekt tidligere, at det ville vært bedre med en rettighetsordning der en får tilskudd basert på egne resultater slik det er med momsfritaket. Det er jo ikke slik at VG får mindre momsfridrag dersom Dagbladet skulle få flere abonnenter, eller at det blir etablert nye aviser. Dette er både uheldig og lite forutsigbart

Les også: Deler ut nesten 400 millioner i pressestøtte - flere aviser får redusert støtten

- Utelukker ikke nedbemanninger

Mentor Medier er et av de mindre aviskonsernene i Norge, men selskapet har en robust omsetning på over en halv milliard kroner og tjente i fjor snaue 25 millioner kroner. Men i disse tallene ligger også det lønnsomme teknologiselskapet MediaConnect.

Selskapet er også en av de største mottagerne av pressestøtten i Norge og mottar samlet over 80 millioner kroner i støtte til sine aviser Dagsavisen. Vårt Land og Morgenbladet. Største reduksjon i pressestøtte av Mentor Medier-avisene er det Dagsavisen som får. Her er nedgangen på hele 6,34 millioner kroner, en nedgang på over 18 prosent.

- Hva kan dette føre til?

- Det er helt klart at vi må komme opp med noen raske kostnadsbesparelser og situasjonen er verst i Dagsavisen, både fordi de har hatt et krevende økonomisk år i utgangspunktet og fordi de befinner seg i en helt ny konkurransesituasjon der Avis Oslo har kommet inn på markedet og Aftenposten har trappet opp sin Oslo-satsing. Dagsavisen har også en relativt lav egenkapital, sier Tveiten. 

- Må dere se på bemanningen også som en følge av dette kuttet?

- At vi også må se på bemanningen som en følge av dette kuttet synes også klart.  Igjen, dette er veldig uheldig. At dette kommer helt på tampen av året gjør at det også legger helt nye premisser for 2023 og det budsjettet vi har lagt. Det må nå gjøres på nytt, sier Tveiten.

Aviskonsern taper over ti millioner i pressestøtte og utelukker ikke nedbemanninger: - En Black Friday