Torsdag ettermiddag publiserte mediekonsernet Schibsted sin årsrapport for 2022 og der kommer det frem at toppsjefen, Kristin Skogen Lund, måtte tåle et kraftig kutt i sin samlede lønns- og kompensasjonspakke i fjor. Den samlede lønnen, bonuser, pensjoner og andre insentiver inkludert, falt med nesten fem millioner kroner til 12,2 millioner kroner.

Tilsvarende beløp i 2021 var på hele 17,1 millioner kroner.

- Grunnen til nedgangen er naturlig nok de variable elementene i Kristin Skogen Lunds totale betingelser som kommer ut betydelig under 2021. 2022 var et mer krevende år for Schibsted, som for mange andre selskap i Norge, Norden og verden. I tillegg var 2021 tilsvarende et meget godt år for Schibsted, som eksempelvis gav god uttelling på det kortsiktige incentiv-programmet, og en høy vurdering av verdien på det langsiktige incentiv-programmet, sier kommunikasjonsdirektøren i Schibsted, Atle Lessum, til Kampanje.

Her kan du se hva Schibsted-toppene dro inn i lønn og bonuser i fjor: Kraftig lønnshopp for Kristin Skogen Lund – se hva Schibsted-toppene tjener her

Rubrikk-sjefen nest best betalt
Den nest best betalte Schibsted-toppen etter Skogen Lund, er sjef for Schibsted Nordic Marketplaces, Christian Printzell Halvorsen, med en samlet lønnspakke på 6,1 millioner kroner. Tredjemann på listen er finansdirektør Ragnar Kårhus som satt igjen med 5,7 millioner kroner etter fjoråret. 

For hele Schibsteds sittende ledergruppe faller deres samlede lønnspakken fra rett over 64 millioner kroner i 2021 til rett under 48,5 millioner i 2022. Det har dog vært flere utskiftninger, blant annet har Mette Krogsrud og Dan Ouchterlony forlatt Schibsted før regnskapsåret 2022 var omme. 

Børsmilliarder fordampet
At den samlede lønnspakken faller såpass mye har sammenheng med at det har vært et stormfullt år for Schibsted, som i likhet med andre medier er blitt rammet av et kostnadssjokk uten like.

Driftsresultatet til Schibsted falt i 2022 med nesten 600 millioner kroner og på børsen har det ikke vært noe stor fest heller. Siden starten på 2022 har aksjekursen falt med nærmere 50 prosent noe som tilsvarer børsverdier for rundt 40 milliarder kroner. I dag har Schibsted en markedsverdi på snaue 40 milliarder kroner, kraftig ned fra verdien på 80 milliarder krorer ved inngangen til 2022. 

Børsfallet kan i stor grad forklares med situasjonen i det internasjonale rubrikkselskapet Adevinta, som Schibsted eier en tredjedel av.

Les også: Tar milliardsmell på Adevinta-aksjer

Her kan du se lønns-, bonus - og pensjonspakken til Schibsted-toppene i 2022: 

Navn 2022 2021
Kristin Skogen Lund 12,2 17,1
Christian P. Halvorsen 6,1 7,7
Ragnar Kårhus 5,7 7,4
Mette Krogsrud 5,3* 7,4
Andrew Kvålseth 5,0 7,6
Siv Juvik Tveitnes 5,0 7,0
Sven Størmer Thaulow 4,9 6,3
Dan Ouchterlony 3,5* 3,8
Grethe Malkmus 0,7* *

* Dan Ouchterlony og Mette Krogsrud forlot Schibsteds ledergruppe i henholdsvis august og september 2022. Grethe Malkmus begynte 1. november samme år.