Rebecca Goodchild slutter i Apeland for å starte et helt nytt byrå sammen med sin tidligere kollega og partner i JCPR, Henrik Juel Teige. Han har brukt det siste året som frilanskonsulent.

Sammen blir de Teige Goodchild, et lite og spesialisert fagmiljø innen marked- og samfunns-PR.

- Vi skal jobbe i punktet mellom marked- og samfunnskommunikasjon, med fokus på unge målgrupper. Dagens forbrukere, og særlig de yngste, forventer at kommersielle aktører tar samfunnsansvar, men mange sliter med å fortelle om det på en måte som engasjerer, sier Rebecca Goodchild, som blir daglig leder i det nye byrået.

PR-talent
I 2016 ble hun kåret til årets PR-talent på Gullkorn og i 2017 gikk hun fra JCPR til Apeland. Der har hun ledet selskapets avdeling for kommunikasjon mot unge og unge voksne. Denne målgruppen blir også viktig for Teige Goodchild.

- Dette er en målgruppe som mange jobber for å nå, men mange sliter med innsiktsarbeidet og med å forstå hvem de faktisk er, sier 29 år gamle Goodchild.

- Dagens unge er helt ulike alle tidligere generasjoner. Den digitale intuisjonen de er født med, gjør at de tenker og handler helt annerledes enn de som sitter med et ønske om å nå dem, fortsetter hun.

- Er dette innsikt du baserer på tidligere byråerfaring?

- Det er noe jeg oppdaget ganske tidlig som rådgiver da jeg satt rundt et bord med folk som tilhørte litt andre generasjoner. Jeg er millennial – dissonans-generasjonen – som er litt «stuck» mellom eldre og yngre målgrupper, men som nok har litt bedre evne til å forstå unge generasjoner enn det eldre generasjoner har.

- Spennende kombinasjon
Henrik Juel Teige har akkurat passert 40 og kan dermed ikke plassere seg i samme generasjon som sin kollega.

- Det som er spennende med kombinasjonen av Rebecca og jeg, er den erfaringen jeg har med å utvikle kommunikasjonsløsninger, særlig rettet inn mot samfunnskommunikasjon, og hennes spydspiss av kompetanse og tankegods, som blir hovedretningen vår. Men mekanismene i utviklingen av effekt og kommunikasjon, er egentlig ganske like uavhengig av målgruppe, sier han.

De tror begge at den unge målgruppen forventer at selskaper viser at de tar et ansvar utover å selge kommersielle produkter.

- Det krever åpenhet, og mange sitter med gode historier og bevis på at de er verdidrevne selskaper, men de får ikke fortalt dem. De vet ikke hvordan de skal nå ut med historiene, og dette kan vi hjelpe dem med.

Jobber med Snapchat og Evo
Byrået har allerede sikret seg kunder som Snapchat, treningskjeden Evo og Fursetgruppen.

- Det beste eksempelet på hva vi ønsker å jobbe med er en kampanje vi har gjort for treningssenteret Evo som handler om kroppspress. Det er «spot on» sånn som vi har lyst til å jobbe, sier Teige.

Foreløpig er det bare de to på kontoret på Skøyen, og det er heller ikke deres ambisjon å bli «store og feite».

- Vi kan godt bli noen til, men det som er viktig for oss er at vi ønsker å være et lite miljø med spisset PR-kompetanse. Vi ønsker å tilby kunder kort vei mellom det strategiske og det operative. Vi ser et behov hos mange kunder for noe som er litt mer effektivt, sier Goodchild.