I en Facebook-post på nyåret skrev statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre: «De som bygger bedrifter, investerer penger, skaper arbeidsplasser, fortjener respekt». Det burde vært årets mest selvfølgelige sitat. I stedet ble det oppfattet som en kursendring i retning og retorikk. Næringsministeren fulgte også opp med en kronikk i Dagens Næringsliv 17.januar hvor tema var alt regjeringen og NHO samarbeider om.

En av styrkene med norsk arbeidsliv er et godt samarbeid, lavt konfliktnivå og høy grad av tillit. Det tjener oss alle, og noe vi ønsker å bevare. Vi har et felles ansvar for å bygge tillit og samarbeid. Vi må lete etter ordene som bidrar til forståelse og utvikling, ikke konflikt og polarisering. Også i NHO snakker vi mye om, og drøfter fortløpende, ordbruk og retorikk.

Ingen er tjent med et samfunn der ulike samfunnsaktører bruker stadig sterkere ord mot hverandre. Å omtale folk som har bygd opp store arbeidsplasser som laksebaroner eller «rikinger som sutrer» bidrar ikke til tillit og samarbeid. Derfor er signaler fra regjeringen så viktig. Det setter en standard.

Vi håper nå at signalene om å lytte til bedriftene og ønske om et bedre debattklima følges opp med en politikk som fremmer verdiskaping og et godt samarbeid med private eiere. For gode ord må følges opp med håndfast praktisk politikk. Det er det som bygger troverdighet over tid. Og her er NHO mer enn klar til å bidra med innspill og argumenter, for hva som er viktig for norsk næringsliv og våre medlemmer.

For skatteøkninger, uforutsigbarhet, innstramminger i arbeidsmiljøloven, og ekstra arbeidsgiveravgift på inntekter over 750.000 kroner har fått store konsekvenser. Det har vært nødvendig å si tydelig fra når bedriftene opplever så raske og uforutsigbare endringer i skatter og rammebetingelser. Det handler om folks liv og arbeidsplasser. Det rammer muligheten til å drive verdiskaping og sørge for jobber der du og jeg bor. Det er mange måter å si fra på, men ikke minst politikerne bør være glade for å få tilbakemeldinger på hvordan politikk virker.

For NHO er det aller viktigst å synliggjøre alt det norske næringslivet bidrar med av verdiskaping, med arbeidsplasser i små og store lokalsamfunn over hele landet, og ved å sørge for skatteinntekter som velferdssamfunnet er helt avhengig av. Vi trenger å snakke opp næringslivet, og sammen synliggjøre verdien av næringslivet vårt. Det tror jeg vi egentlig alle er enige om. NHO vil gjerne bidra, med arbeidsplasser, med skatteinntekter, med felles løsninger som faktisk bedrer rammevilkårene til norske bedrifter, og til et mer konstruktivt debattklima fremover.