Tre av ti annonsører har kastet om på hele markedsplanen - nå ser flere lysere på fremtiden

Over 100 annonsører svarer om markedsføring i krisetider. Halvparten av dem varsler til dels store kutt i markedsbudsjettet.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi og Jacob Andersen

Annonsørene har blitt mer optimistiske siden koronakrisen inntraff, men nesten ingen er upåvirket. Det viser en ny undersøkelse annonsørforeningen Anfo har gjort blant sine medlemmer.

Halvparten av de over 100 annonsørene som er spurt sier at deres virksomhet er betydelig påvirket av koronaviruset. Det er en nedgang på nesten ti prosentpoeng fra forrige undersøkelse, som ble gjort for et par uker siden. 31 prosent sier påvirkningen er moderat, mens 18 prosent sier de er lite påvirket. Det er faktisk en økning på seks prosentpoeng. 

- Det må skyldes at folk ser at verden fungerer sånn passe greit. Dagligvarehandelen og retail holder seg flytende og man har fått disse krisepakkene, sier Håvard Rønnevig Bakken, fagansvarlig for undersøkelsen i Anfo

32 prosent av annonsørene svarer at de forventer betydelige negative effekter som følge av koronapandemien. Det er en nedgang på hele 13 prosentpoeng fra forrige måling. Andelen som forventer moderate negative effekter har økt fra 36 til 41 prosent. Flere ser også en positiv effekt av unntakstilstanden (17 prosent).

- For to uker siden var usikkerheten mye større. Man skjønte ikke hva slags eksternt sjokk man hadde blitt truffet av. Nå har man bedre innsikt og oversikt over hvordan dette kan utarte seg de neste månedene, sier Rønnevig Bakken.

Han legger til at en del av svarene ble innhentet mandag denne uken, da helseminister Bent Høie kunne presentere nye anslag som viste at Norge kan ha fått smitten under kontroll.

Går mot betydelig nedgang i reklamemarkedet

Like fullt har koronakrisen ført til en massiv endring av annonsørenes markedsplaner. Ni av ti sier at de har justert markedsplanen, og det er på linje med forrige måling. 36 prosent av de spurte sier de har endret nærmest alt av budskap og innhold. 57 prosent sier de har endret noe, mens bare seks prosent sier at alt er som før.

- Det har vært en voldsom fleksibilitet. Dette er den største krisen man har vært i og at man har klart å områ seg så fort peker på at markedet fungerer, sier Håvard Rønenvig Bakken. 

- Mediebyråene og og reklamebyråene har stått på klart å endre budskap og innhold i takt med hvordan krisen har utartet seg, legger han til.

Samtidig sier nå over halvparten (56 prosent) at de vil kutte i markedsbudsjettet i andre kvartal. 21 prosent ser for seg et kutt på over 50 prosent. 13 prosent ser for seg et kutt på mellom 50 og 25 prosent, mens 22 prosent vil kutte under 25 prosent.

12 prosent av de spurte vil øke budsjettene.

- Bak disse tallene ligger det at det er store forskjeller på næringer. Noen må lukke helt ned og andre tjener faktisk på dette. At vi ser at et så dramatisk kutt på flere vil gjøre noe med mediehusenes inntjening også, det er ikke noe tvil om det.

Tallene peker mot en betydelig nedgang i reklamemarkedet, men Anfo har foreløpig ikke et anslag på hvor mye markedet vil gå ned.

Én annonsør som har satt bremsene på, bokstavelig talt, er Volkswagen-importør Harald A. Møller.

- I lys av den utfordrende situasjonen vi nå står i, har vi, på lik linje med de fleste andre, valgt å sette kampanjer og markedsaktiviteter på vent. Vi vurderer situasjonen fortløpende, men per nå er det ikke planlagt noen aktiviteter i den nærmeste tiden, sier kommunikasjonssjef Anita Svanes til Kampanje.

Hun kan ikke med sikkerhet si når de vil gire opp igjen.

- Det er vanskelig å si noe om hvor lenge denne situasjonen kommer til å vare, men om vi i løpet av våren og forsommeren kommer tilbake til en vanlig hverdag, så er det rimelig å anta at markedsaktivitetene også gradvis kommer til å tilta.

Andre aktører har holdt trykket oppe, og både Telenor og Telia har lansert nye kampanjer de siste ukene.

- Jeg vil ikke si vi øker trykket, vi ville hatt kommunikasjon ute uansett, men vi har snudd oss rundt og egentlig laget alt nytt på grunn av situasjonen og fordi vi er mer relevante enn noen gang. Fordi vi leverer nye digitale opplevelser til det norske folk, har markedsdirektør Camilla Forberg i Telia tidligere fortalt.

Kampanje vet ikke om disse to annonsørene er blant respondentene i Anfos undersøkelse.

Les også: - Reklamebudsjetter i krisetider – en mulighet til å spare eller å vinne?

Ser lyspunkter:

Fagansvarlig Håvard Rønnevig Bakken i Anfo ser flere tegn til økt optimisme i undersøkelsen de gjennomfører blant sine medlemmer. Likevel varsler flertallet at de vil stramme inn budsjettet i andre kvartal. Foto: Dag Robert Jerijervi

Få flytter penger til norske medier

Store norske mediehus gikk tidlig i krisen ut og ba norske annonsører vurdere å flytte penger fra internasjonale til norske mediekanaler under krisen. Anfos undersøkelse viser at 16 prosent har valgt å flytte reklamekroner i denne retningen. Det er en økning på ti prosentpoeng siden forrige måling.

- Mediehusene har utvist stor fleksibilitet i denne kriseperioden og noen flere annonsører flyttet reklamekroner til norske mediehus, sier Rønnevig Bakken.

42 prosent mener mediehusene har utvist stor fleksibilitet i denne perioden. Bare én prosent mener de har utvist lite fleksibilitet. Resten vet ikke, eller har fått den fleksibiliteten de har forventet.

Les mer: TV 2 og Schibsted svarer Facebook: - Dere er ikke med på spleiselaget

Tre av ti annonsører har kastet om på hele markedsplanen - nå ser flere lysere på fremtiden