Kritisk til Danby Chois rolle i Oslo redaktørforening: - Hadde ikke vært min kandidat

Medier 24-redaktør Cornelia Kristiansen går hardt ut mot Subjekt-redaktøren. - Hun hopper på et kanselleringstog, svarer Danby Choi.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

Subjekt-redaktør Danby Choi har vært høyt og lavt den siste tiden, og etter at han fikk oppdraget med å gi en bekransningstale på 17. mai har temperaturen blitt skrudd opp enda ett hakk

Det får Medier24-redaktør Cornelia Kristiansen til å omtale Danby Choi som «strålende på PR» og dårlig på presseetikk i en kommentar torsdag denne uken. Kristiansen mener nemlig at Choi bruker 17. mai-bråket til enda mer selvpromotering. Der stiller hun spørsmål både ved Danby Chois håndtering av presseetikk som fag og Subjekt som avis. 

- Hvor lenge kan man sitte i styret til Oslo redaktørforening, uten å lære seg faget som faktisk gjør deg til redaktør, skriver Kristiansen i bransjebladets egne spalter med henvisning til presseetiske feil avisen har gjort.

Når Kampanje ringer vil hun ikke gå så langt som å si at Danby Choi ikke er egnet for vervet i Oslo Redaktørforening, men hun sier han ikke ville vært hennes kandidat i dag. 

- Nei, det handler om tillit, og han har fått tillit av redaktørene på årsmøtet. Ironisk nok var jeg der også, og jeg klappet da det nye styret ble valgt. Men jeg var der for å dekke prisutdelingen, og hadde ikke tenkt så mye på valg av styre. Jeg må ofte skrive meg gjennom ting for å finne ut av hvor jeg står, og med oversikten jeg har over Subjekts dekning i dag, ville han nok ikke vært min kandidat.  

- Så du ville ikke klappet for Chois nominasjon i dag?
 
- Jeg ville ikke foreslått han som kandidat, og jeg ville nok heller ikke klappet. Jeg hadde ikke tenkt nøye gjennom styrevalget da det ble avgjort og hadde ikke gått gjennom Subjekts dekning, men nå har jeg sagt hvor jeg står.
 
For ordens skyld gir man sitt samtykke til nytt styre ved å klappe når forslag til styre legges frem på årsmøtet til redaktørforeningen. 

- Langt flere feil i Subjekt enn i andre aviser

Det var i mars 2022 at Danby Choi ble valgt inn som møtende varamedlem i Oslo Redaktørforening. Foreningen ledes i dag av David Stenerud med Helje Solberg som nestleder. Medier 24-redaktøren mener rollen som styremedlem i foreningen forplikter. 

- Skal du være tillitsvalgt for redaktører bør man kunne faget godt. Så tenker jeg at om han var fersk i starten, så er det greit, men nå har han sittet der en stund, sier Kristiansen.

I hennes kommentar er det ikke bare Danby Chois redaktørgjerning som mottar skyts. Hun kritiserer og gjennomgår også Subjekts journalistiske arbeid. 

- Flere steder i teksten henviser du til Subjekt og Choi sitt håndverk og deres forståelse av presseetikk. Synes du det journalistiske håndverket til Subjekt er dårligere enn i andre medier?

- Ja, det synes jeg. Å gjøre feil er greit, det er dumt og kjipt, men det skjer fra tid til annen. Mitt inntrykk er at omfanget av feil er langt større i Subjekt enn i andre aviser, og det virker ikke som de forstår hva de gjør galt. Det er mulig de evaluerer når de gjør feil, men i såfall synes jeg ikke man ser resultater av det i ettertid.

Subjekt er blitt felt to ganger i PFU. Kristiansen viser spesielt til den ene saken, der den svenske aktivisten Begard Reza ble beskyldt for løgn uten å få samtidig imøtegåelse, i sin kommentar.

Men heller ikke Medier24 har sluppet unna PFU og er felt to ganger.

- Litt av en timing

Danby Choi synes kritikken fra Medier24-redaktøren er dårlig begrunnet.

- Hun bare stiller spørsmål ved om jeg er egnet og hopper på et kanselleringstog. Det var i hvert fall litt av en timing å ta opp «fagligheten» min på, sier Subjekt-redaktøren til Kampanje.
 
Choi sier samtidig at det er «veldokumentert at medier som NRK felles oftere enn Subjekt i PFU».

- Som styremedlem i Oslo redaktørforening er jeg svært opptatt av redaktørenes ve og vel, og medienes stilling, samtidig som jeg vil ha en ekstra sterk interesse for å kjempe for redaktørene i frittstående medier. Det gjør jeg med representativ legitimitet. I Norge utgjør frittstående medier 19 prosent. 81 prosent er i konsern. Vi fem styremedlemmer representerer slik sett redaktørene veldig godt i Oslo redaktørforening.

Også Medier24-redaktøren har gjort feil, sier Choi, og viser til at Kristiansen i dagens kommentar opprinnelig skrev at det er uvanlig atferd for en redaktør å hevde at man skal være hovedtaler uten å sjekke fakta. Ifølge Choi har han i all kommunikasjon med kommunen blitt informert om at det er en hovedtale han skal holde på 17. mai, og avsnittet ble senere tatt ut av kommentaren.

- Cornelia Kristiansen har brutt god presseskikk i dag. Hun måtte selv rette i artikkelen sin, etter å ha anklaget meg for noe grovt, uten å gi meg mulighet til å imøtegå dette før publisering. Jeg tenker hun likevel kvalifiserer som medlem av Oslo Redaktørforening. Alle redaktører gjør feil i blant, meg inkludert.

- Full tillit til Danby Choi

Styreleder i Oslo Redaktørforening, David Stenerud, sier til Kampanje at han har full tillit til Danby Choi som styremedlem.
 
- Han er en viktig bidragsyter i styret og det er selvsagt uaktuelt for meg å skulle ta dette utfallet fra Cornelia innover meg på en saklig måte, sier Stenerud.
 
Styrelederen legger til at han synes det er god takhøyde for denne typen meningsutvekslinger i pressen.
 
- Jeg synes det er bra at Danby Choi er såpass modig og kontrær som han er og bidrar til å skape disse åpne diskusjonen.

Kritisk til Danby Chois rolle i Oslo redaktørforening: - Hadde ikke vært min kandidat