Her er de nye reklamemeglerne

Børskulturen inntar mediebransjen.

Publisert / Oppdater

Erlend Fossbakken
Erlend Fossbakken

Norske mediebyråer kjøper reklame på internett for rundt to milliarder kroner i år og blant samtlige norske mediekanaler er det kun det digitale som nå vokser. Ferske tall fra Mediebyråforeningen viser at etter syv av årets måneder går samtlige mediekanaler tilbake, med unntak av nettet som vokser med hele 30 prosent. Størst er veksten på web-tv og mobil, men også søk og display vokser.

I Red Gruppens lokaler i Pilestredet i Oslo sentrum sitter ni analytikere og følger digitale reklamekampanjer på skjermer med argusøyne. Fra minutt til minutt. Dette er reklamebransjens «tradere». De jobber annerledes enn de vi kjenner som digitale planleggere i mediebyråene. Reklamemeglerne sitter og byr på forskjellige annonseproduktene på verdensomspennende reklamebørser i sanntid. Ikke ulikt aksjemeglerne.

- Måten å jobbe på er ikke helt ulik meglernes arbeidsdag. Mentaliteten handler om at det skal skje noe hele tiden og at vi skal være tett på kampanjene hele tiden. Hva kan vi gjøre for å forbedre resultatene av investeringene vi gjør for kundene? Hvis en kunde bruker 70.000 kroner på en nettannonse, mener vi det er verd å bruke fem tusen kroner på en rådgiver som følger kampanjen tett, sier administrerende direktør i medie- og kommunikasjonsbyrået Red Media-gruppen, Nils Røang, til Kampanje. 

Børsstemning: Red Gruppen satser tung på automatiserte kjøp av reklameplasser på nettet. Her er  Patrick Delgado, Joakim Sand, Ingvild Dahlen,Nils Røang og Alexander Tøgard. Foto: Eivor Eriksen.

- Da andre bygde digitale avdelinger, bygget vi automatiseringsprosesser.

- Vi så endringene
Red Media ble grunnlagt av Nils Røang i 2005 og har vokst fra null til en omsetning på nærmere 500 millioner kroner. Stadig mer av omsetningen kommer fra det digitale reklamemarkedet. Mediebyråsjefen er tindrende klar på at byrået har høye ambisjoner for det voksende forretningsområdet, som ikke bare handler om medieomsetning og tradisjonelt mediekjøp.

- Vår ambisjon er å bli Norges beste byrå på dette. Kompetanse er viktigere enn medievolum. Vi startet i 2011 og har kommet et godt stykke. Vi så endringene som ville komme og satset for fullt og rekrutterte blant de beste før omsetningen kom. Da andre bygde digitale avdelinger, bygde vi automatiseringsprosesser. Vi som byrågruppe skal henge med på utviklingen, da må vi beherske dette og bli best i landet, sier Røang. 

Han beskriver konkurransen på dette markedet slik:

- Vi opplever at Aegis Media, Omnicom og vi i Red er de som kjemper om å ha lik kompetanse og være ledende på dette området. Så henger de andre byråene litt bak. Målet er å bli best, ikke størst. Det største volumet vil bli styrt fra utlandet, sier Røang, som selv har fortid som toppsjef i Omnicom Norge før han valgte å starte opp egen virksomhet.

Nærmere 30 i Red Gruppen jobber kun med digitale medier. Flere av dem jobber med det voksende forretningsområdet og fagfeltet «Ad operations» - som altså er børskjøp av digitalreklame i nåtid.

- Bare på «Ad operations» i mediebyrået er vi nå fem ansatte og vi ruster oss til dette virkelig tar av. Vi ansetter og lærer opp mye nedenfra da dette er helt ny kompetanse, sier Røang. 

- Digital hamskifte
Han beskriver «Ad Operations» som et «digitalt hamskifte» - internasjonalt og her hjemme i Norge.

- Tidligere jobbet kundene med halvårsplaner. Vi booket og kjøpte plass. Slik var det på nettet også inntil for ett par år siden.  En dag et toppbanner på VG og neste uke et frontboard på VG. Så nærmest lukket vi øynene og leverte kampanjene. Når jeg sier «vi», så mener jeg hele bransjen – kundene, mediebyråene og mediene. Da kampanjene var over, åpnet vi øynene igjen og sjekket hva som hadde skjedd. Vi så på rapporter, tall og laget analyser, forteller Røang.

 Nå skjer det mye raskere, mer direkte, fra morgen til kveld. Begreper reklameanalytikerne i dag må forholde seg heter AdExchanges, «real time bidding», «DSP» og «SSP».

- Mange kunder jobber fortsatt tradisjonelt, mens stadig flere kunder beveger seg mot mer automatisert mediekjøp. Det er der vi har valgt å satse for fullt. Fra dag til dag kommer det nye verktøy, nye produkter og nye måter å gjøre automatiserte kjøp på. Dette gir oss bedre analyser som gir oss kontinuerlig innsikt i hvordan en kampanje forløper, forteller Røang.

Reklamebørser
Mediemarkedet er i voldsom endring, og stadig mer av de digitale mediekjøpene blir automatisert på store reklamebørser som tilbys av mediehusene til Schibsted og Amedia, men også mediebyråene selv og de store teknologigantene Google og Facebook. Dette har resultert i en helt ny arbeidsdag for de gamle medierådgiverne som i større og større driver med datadrevne reklamekjøp. Det handler om mer enn å fintelle klikk på annonser og salg, eller «slag på kassa», som det gjerne heter.

- Vår ambisjon er at når vi kommer på jobb om morgenen, så skal vi si: Hvilke kampanjer starter i dag? Er det noen kampanjer som har det i seg at vi allerede før lunsj kan eller må endre noe i løpet dagen hvis de går dårlig? Dette krever mye av oss og kunden og forutsetter at produksjonen av materiell ikke følger gamle mønstre med trege prosesser, sier byråsjefen og titter på skjermene hvor ulike tall flimrer.

 Fagansvarlig for «Ad Operations» i Red Media Consulting, Joakim Sand, sier verdens største produsent av annonser Google har vært en viktig inspirator: 

- Vi jobber mye med bannerannonser og vi har her stjålet mange ideer fra søkeordannonsering. Søk er akkurat slik vi ønsker å jobbe. Det er lett å gjøre endringer kjapt og effekten er så høy at det garantert er verd å la rådgivere være tett på skjermen og følge kampanjene og medieinvesteringene fortløpende, sier Sand.  

Sjefen i Red Medias søkeselskap Red Performance, Magnus Nilsson, sier «Ad Operations» startet i USA og brer nå om seg.

 - Det er USA – anført av først Google og så Facebook – som har drevet mye av tankegangen og mentaliteten rundt slike digitale annonsekjøp. Det har også kommet til store aktører som driver nettverkssalg. Alle disse utfordrer norske medier. Verdien fokuseres rundt hver enkelt respondent og ikke det faktum at mediene har annonseflater som skal fylles i hele eller halve dager. Fokuset dreies mot effekt for kunde og bort fra volum . Hva kanalen heter spiller stadig mindre rolle, forteller Magnus Nilsson, daglig leder og partner i Red Performance.

Fakta om datadrevne reklamekjøp:

  • Milliarder av usolgte annonseplasser er daglig tilgjengelig på internett og rabattene på disse har historisk vært på opp mot 80-90 prosent da dette omtales som «usolgt varelager». «Real time bidding» og automatisering av annonsesalg er en måte å øke verdien av disse annonseplasseringene på for mediehusene.

  • Norske mediehus var lenge avventende til dette, men etter at Facebook, Microsoft og Google har bygd opp sine reklamebørser og har tatt stadig mer av dette markedet, har etter hvert Schibsted og Amedia også kommet på banen. 

  • Flere i medie- og kommunikasjonsbransjen mener at så mye som halvparten av all nettannonsering vil bli automatisert på sikt.

Her er de nye reklamemeglerne