Ruter reiser fra SDG – kutter alle bånd til McCann-huset

Har i løpet av ett år byttet ut både reklame-, design og mediebyrå. - Separate, uavhengige prosesser, sier Ruter.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Etter bare to år er det slutt mellom Scandinavian Design Group og Ruter. Dermed kutter Ruter også designforbindelsen til McCann-huset på Aker Brygge etter at kollektivtrafikk-selskapet tidligere i høst valgte å gå fra McCann til fordel for SMFB. Tidligere i år valgte Ruter også å avslutte med mediebyrået IUM.

- Hvorfor kutter dere alle forbindelser med det gamle McCann-huset i løpet av ett år? 

- I løpet av det siste året har kontraktene for medie- design- og reklamebyrå gått ut. Alle disse kontraktene hadde en varighet på to år. Det er ingen automatikk i at opsjon benyttes og kontraktene forlenges, sier kommunikasjonsrådgiver Cathrine Myhren.

- Hva var det som ikke fungerte. og kan man si det slik at dere aldri følte dere helt hjemme der?

- Nei. Vi er fornøyd med samarbeidet Ruter har hatt med McCann-huset og samarbeidet har fungert godt. Når avtaleperioder er over nullstiller vi oss, og det er ulike fagmiljøer i Ruter som har deltatt i de ulike anbudsprosessene. Valg av henholdsvis medie- reklame- og designbyrå har foregått som separate, uavhengige prosesser, sier hun.

Les også: Trikkestans for McCann - nå overtar nytt reklamebyå

Les også: Ruter jakter nytt mediebyrå – avslutter med IUM etter to år

Ruter har i avtaleperioden aldri vært en stor kunde av SDG. Anne Marie Brady

- Mer spissere rammeavtaler

Når det gjelder de nye designkontraktene og det faktum at Ruter kutter samarbeidet med SDG, sier designansvarlig i Ruter, Christian Nordström, at man ønsket en endring i byråoppsettet.

Les også: Reiser med Ruter

- Den forrige rammeavtalen var mye større. Avtalen med SDG omfattet flere designområder, mens vi i år delte vi de forskjellige områdene opp i flere avtaler. I stedet for å ha ett stort byrå med alt under seg og flere underleverandører, valgte vi denne gangen å gå mot mer spissere rammeavtaler, sier han.

- Hvordan gikk samarbeidet med SDG?

- Det har gått greit. Det var ikke så mange oppgaver de gjorde for oss, men det som ble gjort var greit.

Tidligere hadde SDG, McCann og IUM alle samme eier i det internasjonale reklamekonsernet Interpublic (IPG). Men i 2016 kjøpte I&F McCann Grupa i Beograd. McCann i Norden og designbyrået SDG. Selv om byråene fortsatt sitter i samme hus, er IUM idag ikke en del av I&F.  

Les også: Reklamegigant selger McCann til tidligere serbisk rockestjerne

Designjobber for nesten syv mill. i året

De tre nye designbyråene til Ruter har etter anbudskonkurransene blitt Grid Design, K8 og Design Container. Til sammen skal de tre dele på rundt 6,5 millioner kroner årlig i byråinntekter og med Grid og veivisningsoppdraget som det største.  

- Vi har vært igjennom en krevende evalueringsprosess med mange byråer som har vist sin interesse. Vi er godt fornøyde med vårt endelige valg og ser frem imot et spennende samarbeid, sier Christian Nordström, designansvarlig i Ruter.

I Grid Design er man forventningsfulle til det nye samarbeidet.

- Internasjonalt er Ruter i manges øyne verdensledende på kollektivtransport. Ruter er en viktig pådriver i det grønne skiftet, og deres syn på fremtidens mobilitetsløsninger endrer daglig måten vi tenker kollektivtransport og kundereiser på. Ruter er en betydelig kunde og vi ble overbegeistret over at vi får fornyet tillit. Vi gleder oss stort til å fortsette samarbeidet med en så kunnskapsrik og fremtidsrettet aktør. sier daglig leder i Grid design, Henning Gustavsen.

Ruter er en betydelig kunde og vi ble overbegeistret over at vi får fornyet tillit.

Byråleder i Design Container, Linn-Cecilie Linnemann, sier designbyrået har hatt høy aktivitet i 2017 og arbeidet med store oppdrag for blant annet Embriq og Wallenius Wilhelmsen. Etter en liten juleferie tar byrået fatt på kommunikasjonsutfordringer i kollektivsektoren.

- 2017 har vært et viktig år for oss, både strategisk og omsetningsmessig. Vi jobber mer helhetlig med kunder enn noen gang, og ser at våre leveranser ofte griper dypt inn i forretningsstrategien til våre kunder. Vi har også landet to nye ansettelser her på tampen av 2017, og gleder oss å få disse om bord i løpet av første kvartal, sier hun.

SDG: - Andre aktører var mer tilpasset

I designbyrået SDG mener man samarbeidet med Ruter har vært «veldig godt».

- Ruter har vært en kunde hos SDG i tre år og i denne perioden har vi hatt et veldig godt samarbeid på de prosjektene vi har løst sammen, sier Anne Marie Brady, administrerende direktør i SDG, til Kampanje.

Hun legger til at Ruter i avtaleperioden «aldri har vært en stor kunde av SDG». Byrået hadde i 2016 en byråinntekt på 32,6 millioner kroner.

- Ruter har i denne anbudsrunden valgt å justere sin avtalestruktur, slik at avtalene ble mer konkrete og enda tydeligere tilpasset Ruters behov. Dette fikk igjen konsekvenser for innholdet i selve avtalen knyttet til design, - som igjen fikk konsekvenser for hvilke partnere de endte opp med å velge. Når det er sagt skulle vi jo selvfølgelig veldig gjerne sett at Ruter fortsatt var på vår kundeliste, men denne gangen var det andre aktører som var mer tilpasset Ruters behov enn SDG. Ruter står foran mange spennende utfordringer fremover, og vi i SDG skal fortsette å heie fra sidelinjen, sier hun.

Brady sier videre at 2017 har «vært et utrolig spennende år» hvor byrået har gjennomført det SDG-sjefen kaller sin år «egen endringsreise».

- Jeg vil si at vi i dag fremstår som et helt annerledes byrå enn ved inngangen av 2017, sier hun. 

Ruter reiser fra SDG – kutter alle bånd til McCann-huset