Konsulenter står bak opprop til støtte for barn i Gaza: - Det angår oss alle

- Jeg savner et tydelig engasjement fra ledere og ledelsen i næringslivet og konsulentbransjen, sier Aisha Iqbal i Rambøll Management Consulting.

Publisert / Oppdater

Nafisa Zaheer
Nafisa Zaheer Journalist

Den siste tiden har alt fra journalister til næringslivstopper tatt til orde for å få flere til å komme på banen og bryte tausheten i konflikten mellom Israel og Hamas. Kritikken har gått ut på at næringslivledere ikke er modige nok og det trekkes paralleller til engasjementet norske bedrifter har vist ovenfor Ukraina. Nå har også konsulentbransjen slengt seg på debatten. 

Aisha Iqbal jobber som konsulentt og rådgiver innenfor mangfold og bærekraft i Rambøll Management Consulting. Før helgen satte hun i gang et opprop og en innsamlingsaksjon på Spleis for å engasjere næringslivets konsulenter, rådgivere og bedrifter til å heve sine stemmer. 

- Og for å bidra i en større diskusjon om næringslivets rolle og samfunnsansvar når det foregår menneskerettighetsbrudd som fordømmes av internasjonale organisasjoner som FN, Amnesty International, B’Teselem og Human Rights Watch, sier hun til Kampanje. 

Iqbal forteller at hun ble inspirert av advokaters opprop for humanitær bistand, og at målet med oppropet og spleisen er å samle inn økonomisk støtte til barna som er rammet av den humanitære  krisen i Gaza. Alle innsamlede midler går til Redd Barna. 

- Jeg savner et tydelig engasjement fra ledere og ledelsen i næringslivet og konsulentbransjen. Det kan hende engasjementet ligger der, men det bør komme tydeligere fram. Det er noe dette oppropet kan bidra med, og vi ser allerede at det er mulig, gjennom Æras synlige bidrag og standpunkt.

- Gir håp

Æra er et konsulentselskap som jobber med strategisk innovasjon og spesialiserer seg innen bærekraft.

Daglig leder i Æra, Therese Norseth Zarrabi, forteller Kampanje at dette er et opprop de ønsker å støtte fordi «de opplever det som utspiller seg på Gaza som et brutalt angrep på menneskerettigheter og menneskeverdet».

- Det er noe vi alle er en del av og må stå opp for, og beskytte. Mange engasjerer seg individuelt eller ønsker å vise støtte, så det er fint å også kunne samle seg bak et opprop på vegne av bransjen. 

 Zarrabi håper oppropet får stor oppmerksomhet og bidrar til å mobilisere enda flere stemmer for saken.

- Det er tydelige og klare stemmer der ute, men de kan aldri bli nok. Dette er krevende for mange og det er berørte på alle sider av konflikten, og angår oss alle, sier hun. 

- Det er sagt at det i 2023 har vært flere alvorlige konflikter enn på 30 år, som i seg selv er en sak som er verdt å sette søkelys på, fortsetter hun til. 

Zarrabi sier videre at denne konflikten skiller seg ut av mange grunner, spesielt med tanke på antall sivile og barn som rammes.

- Mange kommer også veldig nært på og blir dypt personlig engasjert og berørt gjennom dekningen i sosiale medier: Det å da føle solidaritet og kjenne på felleskap og ivaretakelse av menneskerettigheter og menneskeheten blir viktig. Det gir håp, mener hun. 

Felles brøl:

- Det oppleves veldig riktig å stille seg bak denne kampanjen på vegne av vår bransje, og reise stemmen med andre, og få til et felles brøl, sier daglig leder i Æra, Therese Norseth Zarrabi.

- Enkle grep

- Hvordan opplever du engasjementet i din egen bransje?

- Jeg opplever at det er mange som ser veldig alvorlig på dette og har lyst til å bidra. Så er det et mangfold i hvordan folk bidrar. Vi ser en stor mobilisering i gatene verden over, men det kan aldri bli mange nok som samles mot angrep og lidelser av dimensjonen vi nå er vitne til.

Hun legger til at hun har forståelse for at mange kanskje kvier seg for å ta til orde ettersom det er sterke følelser knyttet til konflikten. 

- At denne konflikten har en lang historie og at det er vanskelig å finne ord som virker dekkende, kan føre til usikkerhet. For oss handler dette om menneskeverdet og menneskerettigheter som nå brytes, og det skal være enkelt å kunne stå opp for det, avslutter hun. 

Spleisen har i skrivende stund samlet inn 23.565 kroner. bidrag. Målet er å samle inn 500.000 kroner. Det er totalt 32 givere, og initiativtakeren bak oppropet, Aisha Iqbal forteller Kampanje at Æra er de eneste bidragyterne fra konsulentbransjen, så langt. Hvor mye konsulentselskapet har bidratt med vil de imiderltid ikke si. 

- Men jeg fortsetter mobiliseringen. Målet er at når man ser et selskap stille seg bak oppropet, så vil det føre til at flere også ønsker å tørre å bidra, sier Iqbal. 

Hun trekker blant annet frem Flytoget som et eksempel på et selskap «som viser vei».

- Flytoget har stilt seg bak innsamlingen til Karpe sin organisasjon PAF, som samler inn penger for å lage proteser til palestinske barn. På togene har de slides på skjermene med teksten «Ceasefire Now», og deler også lenker til organisasjoner vi kan donere til. Det er et eksempel på hvordan et selskap tar stilling, sier hun. 

Tidligere denne måneden sa administrerende direktør i Flytoget, Ståle Nistov til Kampanje at de så etter måter å vise at også «Bjørvika» bryr seg. Nå bekrefter han ovenfor Kampanje at det stemmer at de har tatt konkrete grep. 

- Det er enkle grep for å vise medmenneskelighet. Den type solidaritet mangler flere steder i næringslivet. Jeg håper dette oppropet inspirerer og motiverer flere selskaper i næringslivet til å stå opp for all form for urett og til å vise tydelig solidaritet, avslutter Iqbal.

Les mer: Vil ha slutt på Gaza-tausheten i næringslivet: - Har vært stille altfor lenge

Konsulenter står bak opprop til støtte for barn i Gaza: - Det angår oss alle