Norske annonsører svir av stadig mer på innholdsmarkedsføring - markedet øker med én milliard

Investeringene i innholdsmarkedsføring øker kraftig. Men hva kommer norske annonsører og reklamekjøpere til å gjøre mer av i 2021?

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Sist uke hadde Kampanje sin årlige konferanse Content Marketing-dagen som denne gangen ble distribuert som en digital TV-sending. Her ble det diskutert og presentert flere foredrag og caser om både innholdsproduksjon, distribusjon og strategi. Men også en ny undersøkelse om innholdsmarkedsføring ble omtalt, og her kommer det frem at veksten på dette markedet bare ser ut til å fortsette. I hvert fall om en skal tro undersøkelsen som tar temperaturen på innholdsmarkedsføring i Europa og i Norge og som gjøres i samarbeid med Anfo og Metro Branding.

- Undersøkelsen beregner content marketing-markedet i Norge til fem milliarder kroner totalt sett. Det er et veldig høyt tall og inkluderer da både interne og eksterne kostnader, sier administrerende direktør i Anfo, Jan Morten Drange, som har hentet inn svar på vegne av det norske markedet.

Dermed kommer det tydelig frem at norske annonsører i stadig større grad prioriterer innholdsmarkedsføring. Det er nemlig ikke første gang denne undersøkelsen gjøres og i 2019 da Kampanje siste omtalte denne undersøkelsen var de totale investeringene anslått til fire milliarder kroner. I den nye undersøkelsen som ble lagt frem på Content Marketing-dagen til Kampanje er dette tallet nå kommet opp i fem milliarder kroner.

- For fem år siden så slo undersøkelsen fast at annonsørene brukte 20-30 prosent av budsjettet på innholdsmarkedsføring. Hvor stort er dette tallet i dag?

- Vi skal være litt forsiktige med å dra ut en konkret prosentandel av det totale reklametallet for svarene baserer seg på hva respondetnene i undersøkelsen har oppgitt, også har man gjort noen beregninger. Men for ett år siden så brukte man om lag fire milliarder kroner både interne og eksterne kostnader knyttet til innholdsmarkedsføring, også ser det ut til at dette har økt til fem milliarder kroner, sier Kim Nygaard til Kampanje.

Han er rådgiver i Metro Branding og en av dem som har jobbet lengst med innholdsmarkedsføring i Norge og på Content Marketing-dagen var han sammen med gründer av Chili, Pia Tryland, vert for konferansen.

- Er det noen forskjeller på Europa og Norge? 

- Innholdsmarkedsføring brukes i økende grad til employer branding eller HR-markedsføring andre land for å fortelle en konsistent historie til potensielle ansatte om firmaet som en interessant arbeidsplass, som eksempelvis Tyskland som er ledende på dette området, sier han.

Her kan du se en video med Kim Nygaard og Pia Tryland på Content Marketing-dagen når de snakker om den nye undersøkelsen.

Vi ser muligheter i både sosiale medier og i innholdsmarkedsføring, og dippen virker ikker å kommet i noen særlig grad her. Kim Nygaard, Metro Branding

- Rundt halvparten sier de skal investere mer

Men selv om veksten de siste par årene har vært på hele én milliard kroner, er det blitt en ganske så annen verden for norske og internasjonale markedsførere ved inngangen på det nye året.

- Med korona ser vi ganske stygge tall fra reklamemålingene for tiden, så kommer vi til å bruke mer penger på content marketing fremover?

- Det vi ser når vi stiller et direkte spørsmål på om annonsørene skal bruke mer etter koronapandemien så er det ganske delt. Rundt 50 prosent sier de skal investere mer i både langsiktige, merkevarebyggende kampanjer, men også salgsutløsende innholdsmarkedsføringskampanjer. Dette samsvarer også med koronabarometeret til Anfo, så ja vi ser noen muligheter i både sosiale medier og i innholdsmarkedsføring og det ser ikke ut til at dippen har kommet noe særlig her, sier Nygaard.

Trenden er at det er jevnt økende investeringer i innhold som skal ha lang levetid.

Tidligere leder i et av landets største content marketing-byråer Hyperredink, Øyvind Vederhus, byttet denne uken jobb og startet opp som byråleder i Footprint. Han sier det er vanskelig å anslå budsjettstørrelsen til en gjennomsnittlig norsk annonsør hva gjelder penger brukt på content marketing.

- Noe av utfordringen her er at definisjonen på hva som er content er ganske løs. Det kan være alt av digital kommunikasjon til aktiviteter i sosiale medier og nettsider og podkaster. Legger du inn alt dette får helt sikkert et høyt tall, men om det blir 20, 30 eller 40 prosent avhenger nok av hvordan du definerer content marketing, sier Vederhus.

Han er imidlertid ikke i tvil om at det er en vekst i denne type reklameinvesteringer.  

- Trenden er at det er jevnt økende investeringer i content, fordi annonsørene forstår at publikumsrelasjoner som bygges gjennom meningsfullt, lærerikt og nyttig innhold gir avkasting både i form av merkestyrke og salg. Det er langt på vei kjernen i innholdsmarkedsføring, sier Vederhus. 

Les også: Ny rapport: Norske annonsører bruker milliarder på innhold - se hvor mye her

- Strategi og effekt på bunn

Ser en på hvordan norske annonsører prioriterer innholdsmarkedsføringen så kommer det frem at det meste går til distribusjon og spredning, og langt mindre til planlegging og effektmåling. Undersøkelsen viser at norske virksomheter prioriterer en mindre del av budsjettet til å planlegge innholdet og analysere den faktiske effekten.

- Vi ser at budsjettnivået for strategiarbeid og planlegging ligger lavt i Norge sammenlignet med våre venner i Europa, sier Jan Morten Drange i ANFO.

Totalt så brukes det rundt 20 milliarder kroner på betalt reklame i det norske markedet i dag, men Drange sier de fem milliardene som nå anslås å utgjøre markedet for content marketing, er penger som kommer på toppen dette. 

- Fem milliarder kan være et rimelig godt anslag, men da ikke som en del av det 20-milliardersmarkedet vi ofte snakker om som det totale reklamemarkedet i Norge. Mesteparten ligger selvsagt utenfor dette markedet. En tidligere studie fra Sverige beregner et total marked med utgangspunkt i det vi definerer som 20-milliardersmarkedet med en faktor på 2,5. Gitt at en slik vurdering holder mål i Norge snakker vi da om et marked på rundt 50 milliarder i Norge. I lys av en slik forutsetning virker det ikke urimelig at markedet for content marketing er fem milliarder kroner, sier han. 

Kampanje TV tok en prat med noen av gjestene på årets Content Marketing-dagen om hva de skal gjøre mer av i 2021?

Slik fordeler budsjettene seg: Fakta om content marketing-investeringene

I Norge bruker vi mer enn femti prosent av budsjettet for innholdsmarkedsføring på distribusjon. Mindre tid og kostnad prioriteres på strategiarbeid og planlegging.  Slik er fordelingen:

  • Distribusjon: 51 prosent
  • Innholdsproduksjon: 32 prosent
  • Strategi og planlegging: 11 prosent
  • Effektmåling: 6 prosent

International Content Marketing Forum (ICMF) har siden 2015 stått bak ICMF Barometer, en undersøkelse som samler inn data fra kommunikasjonsledere på tvers av landegrenser. I årets undersøkelse har ni land deltatt.

Norske annonsører svir av stadig mer på innholdsmarkedsføring - markedet øker med én milliard