Selger digitale annonser for nesten 400 millioner: - Vi satser mindre på brukerbetaling enn resten av bransjen

Se også resultatene til Dagbladet isolert her.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Mandag morgen kunne Aller Medias konsernsjef presentere tallene for fjoråret, det vil si frem til og med 30. september i fjor ettersom det danskeide mediekonsernet følger et såkalt avvikende regnskapsår. Tallene viste at konsernet som eier både medier og byråer, kunne skilte med vekst i overskudd på 100 millioner kroner og en omsetning på snaue 1,6 milliarder kroner.

- Vi har forbedret marginbildet ganske betydelig sammenlignet med koronaåret 2020, men også om vi sammenligner med mer historiske tall. Vi har økt lønnsomheten, sier konsernsjef Dag Sørsdahl til Kampanje.

Men ifølge Sørsdahl er det fortsatt rom for forbedringer på konsernnivå selv om Aller Media marginmessig er på nivå med konkurrentene.

- Det har med utviklingen i Ahead Group å gjøre. Marginen der siste år, er lav, sier han.

Ser en på mediedivisjonen alene der Dagbladet er den store motoren, er det medier som sørger for overskuddet på 175 millioner kroner ettersom byrådelen gikk mer eller mindre i null. Medievirksomheten har nå en driftsmargin på 14 prosent og dermed slår Aller Media erkerivalen Schibsteds mediedivisjon så vidt. Schibsted leverte en driftsmargin i tredjekvartal i fjor på 13 prosent. 

Sørsdahl sier selskapet driver på lavere kostnader enn i 2020. Både lønn og andre driftskostnader er dratt ned med til sammen over 100 millioner kroner, men at aktivitetsnivået nå tar seg opp igjen. Ikke minst gjennom en ganske kraftig ansettelsesprosess som Kampanje tidligere har omtalt.

- Vi gjorde noen tiltak når Covid traff. Vi dro i gang innsparinger og kuttet over 40 millioner kroner våre 2020. Det gjorde vi bare på variable kostnadene og rørte ingen på personalsiden og ingen permitteringer i mediedelen. I tillegg så har vi spart en del på at blant annet flere sitter hjemme og mindre reiseaktivitet, sier Sørsdahl.

Han sier Aller Media nå har trappet opp igjen, og driver på høyere kostnadsnivå enn i regnskapsåret som nå er avsluttet.

- Men til tross for det, viser første kvartal at vi driver med økt lønnsomhet, og det er primært drevet av enda større topplinjevekst innenfor medieområdet, sier han. 

Les også: Aller Media øker overskuddet med 100 millioner kroner – kraftig vekst i digitale annonser

Dagbladet er blitt enda mer tydelig rundt det å være en tabloid avis og med en posisjon på breaking news, underholdning og opplysning som vi satser betydelig på. Dag Sørsdahl, Aller Media

Nærmer seg 400 mill. i digitalannonser

Aller Media har også tatt et strategisk valg som skiller seg fra store deler av den norske medieindustrien. Selskapet satser knallhardt på annonser og med så åpne nettaviser og publikasjoner som overhodet mulig. Samlet har Aller Media en digital annonseomsetning på nærmere 400 millioner kroner og der Dagbladet er storebroren. Men også på KK, Ser og Hør og nyhetsportalen Sol skuffes det inne digitale annonsekroner. 

- Veksten i medieomsetning er veldig drevet av annonseomsetningen free site-posisjonen vår. Vi har gjort et veldig tydelig strategisk valg på å jobbe med annonsemarkedet. Det har vi gjort over flere år. Veksten på annonsesiden på digital side er 21 prosent siste regnskapsår, og det er meget bra, sier Sørsdahl.

- To good to be true eller?

- Ja, egentlig.  Et annonsemarked er historisk volatilt og det svinger, men annonsemarkedet i Norge har ligget på pluss minus 20 milliarder i mange år. Men vi så en vekst i 2020 og en vesentlig vekst i 2021. Andelsmessig har Google og Facebook tatt mye, men det er fortsatt godt med plass til oss, sier han.

Aller Media-sjefen viser til ferske IRM-tall som viser at det for kalenderåret 2021 var en vekst i annonser digitalt er på 17 prosent.

-  Vi har en vekst med 24 prosent om vi legger kalenderåret til grunn. Vi tar markedsandeler, sier Sørsdahl.

Veksten på digitale annonser skjøt også ytterligere fart mot slutten av fjoråret med annonsevekst på 26 prosent. Men også andre mediehus opplever sterk vekst digitalt på annonser. Da Schibsted presenterte sine kvartalstall sist kunne mediekonsernet slå i bordet med en digital annonsevekst på 28 prosent i fjorårets tredjekvartal. 

- Vi har et veldig bra kvartal i det nye regnskapsåret vårt med 26 prosent vekst. Avslutningen på fjoråret ble knallgod, sier Sørsdahl.

- Hvordan har starten på det nye året vært?

- Vi er på et lavere omsetningsnivå enn kvartalet vi har lagt bak oss på grunn av sesong, men det er fortsatt vekst på et tosifret nivå. Vi har ikke merket noe avmatning fra siste Covid-brems fra desember i fjor så langt, sier han.

Les også: TV 2 skal doble trafikk og omsetning med ny nettsatsing - sikter mot 500 millioner i inntekter

Her kan du se tallene til Aller Medias mediedivisjon. Alle tall i MNOK. Lønnsom medievekst i Aller Media

Aller Media (Medier)  2021 2020 Endring i %
Omsetning 1.257,0 1.195,0 + 5
Driftsresultat 175 119 + 47
Resultatmargin 14% 10% -

- Satser mindre på brukerbetaling

Et lite skår i gleden er at den åpne tilnærmingen går mer utover digital brukerbetaling, der økningen kun var på tre millioner kroner fra 70 millioner kroner i 2020 til fjorårets 73 millioner kroner.

- Hele mediebransjen beveger seg hit, men vi kjører en litt annen strategi. Vi jobber med digital brukerbetaling for å diversifisere inntektsstrømmene våre ut fra tilgjengelige forretningsmodeller, men vi satser nok lavere på brukerbetaling enn resten av bransjen, sier han.

Aller Media-sjefen sier det er motstridende suksesskriterier for en digital nettavis.

- Jo, hardere du satser på brukerbetaling jo lavere trafikk får du, men skal du henge med i det digitale annonsemarkedet så er du avhengig av distribusjon med høy trafikk og flere store mediehus og konkurrenter av oss mister nå distribusjon som en følge av at de satser sterkt på brukerbetaling. Vi kjører med en mye lavere lukningsgrad enn våre konkurrenter, sier han.

Samtidig har Aller Media med Dagbladet og sine magasiner og ukeblader fortsatt en ganske stor printportefølje som siste regnskapsår ga en omsetning på 639 millioner kroner. Omsetningen her falt med snaue seks prosent.

- Vi har en cash cow-tilnærming til print. Vi vil ta ut pengestrømmene nå og reinvestere digitalt og det betyr at prismessig ut mot forbruker på papirporteføljen har vi de dyreste publikasjonene. Vi har vært bevisste på den strategien, og opplever heller ikke at fallet eskalerer på papir gitt prisnivået, sier Sørsdahl.

- Investerer massivt:

Konsernsjef Dag Sørsdahl og finansdirektør Øyvind Bondevik Ødegård i Aller Media legger mandag frem sine tall for fjorårets regnskapsår der særlig mediedelen av selskapet og Dagbladet går godt. - Veksten ser ut til å fortsette inn i dette året. Vi investerer nå massivt for å styrke journalistikken, sier Sørsdahl. Foto: Knut Kristian Hauger.

- Dagbladet-merkevaren står seg godt

Dag Sørsdahl sier selskapet i dag med sine digitale titler «er i en utfordrerposisjon».

- Dette jobber vi iherdig med. Vi sier vi er i en klar utfordrerposisjon i det norske markedet, men med en målsetning om å ta nummer én-posisjonen. Da snakker vi om det digital trafikk, distribusjon og dekning og hele porteføljen vår samlet. Vekstraten vår er ganske god og ambisjonsnivået er ganske høyt, sier Sørsdahl.

Han sier at i «en digital verden er distribusjonen din unik».

 - Det er noe du har eller så har du det ikke. Vi har en betydelig distribusjonskraft med 2,5 millioner ukentlig brukere, og det er en god og sterk posisjon på det norske markedet, sier han.

- Hvordan står Dagbladet seg i trafikk mot hovedkonkurrenten VG?

- Vi tar innpå. Vi øker i markedsposisjon og det vi er mest opptatt av er brukere på mobil. Innholdet er aller viktigst, men dette henger også nært sammen med forretningsmodell, bruk av teknologi og data og hvordan vi posisjonerer oss der, sier Sørsdahl.

- Dagbladet får mye kjeft nå sist med dekningen av Breivik. Hvordan opplever du at merkevaren Dagbladet står seg?

- Vi opplever at merkevaren står seg veldig godt. Vi ser på trafikktallene. Utviklingen er sterk, og den er positiv. Strategien vår og redaksjonell praksis er ikke ny i historisk sammenheng. Dette er ansvarlig redaktør i Dagbladets suverene beslutninger. Men jeg støtter fullt ut de redaksjonelle avveiningen Alexandra (Beverfjord, sjefredaktør i Dagbladet, red. anm.) i Dagbladet gjør, sier Sørsdahl.

Sørsdahl mener Dagbladet-merkevaren er «en klar premium merkevare med en klar nasjonal posisjon og et tydelig tabloid uttrykk og form».

- Det er ikke noe nytt. Her mener vi er konsistente og har vært det over mange, mange år, men vi har blitt enda mer tydelig rundt det å være en tabloid avis og med en posisjon på breaking news, underholdning og opplysning som vi satser betydelig på. Vi skal være først med nyhetene, sier Sørsdahl.

Han sier Dagbladet «står seg utrolig godt i markedet», og har de siste årene opplevd en kraftig vekst i digital bruk.

- De setter trafikkrekorder og lager journalistikk som stadig flere nordmenn ønsker å bruke. Over 70 prosent av inntektene i Dagbladet er nå fra det digitale. Tross fallende papiropplag leverte Dagbladet en omsetningsvekst fra året før, sier han.

Omsetningen i fjor til Dagbladet var 604 millioner, og ifølge Sørsdahl var «resultatet rekordhøyt» med over 100 millioner kroner driftsoverskudd og en driftsmargin på 17 prosent. 

- Veksten ser ut til å fortsette inn i dette året. Vi investerer nå massivt for å styrke journalistikken, og skal ansette opptil 30 nye journalister i avisa dette året, sier Sørsdahl. 

Her kan du se hvordan det gikk med Dagbladet ved forrige resultatrapportering.

- Også er målsetningen å bli nummer én, men hva er horisonten din her?

- Det vil jeg ikke si, men vi jobber langsiktig her. Mediemarkedet er et maratonløp. Det er ingen quick fixes samt at vi har en eier som støtter en langsiktig strategi, sier Sørsdahl.

- Hva sier den danske eierfamilien med tallene, er de happy?

- De skriver i hvert fall i sin årsrapport at det er «meget tilfredstillende», sier Aller Media-sjefen.

Her kan du se tallene til Aller Media for regnskapsåret 2020/2021. Alle tall i MNOKMer enn dobler overskuddet

Aller Media 2021 2020 Endring i prosent
Omsetning 1.594,0 1.599,0 - 0,3
Driftsresultat 175 75 + 133
Driftsmargin i % 11 5 -

Selger digitale annonser for nesten 400 millioner: - Vi satser mindre på brukerbetaling enn resten av bransjen