P4 har mistet over 100 millioner i reklameinntekter på to år

Norges største kommersielle radioselskap halverer driftsresultatet. - Står i et utfordrende annonsemarked, sier P4-sjef Kenneth Andresen.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

P4-gruppen har ferdigstilt sitt resultat for 2019. Det viser at den negative utviklingen fortsetter for Norges største kommersielle radiokanal. I fjor omsatte P4-gruppen for 311 millioner kroner. Det er 54 millioner mindre enn i 2018 og 107 millioner kroner mindre enn i 2017.

Driftsresultatet får seg også en kraftig knekk og faller fra 77 til 41,6 millioner kroner (-46 prosent).

- Vi har i likhet med alle andre tradisjonelle medier stått i et utfordrende annonsemarked de siste årene. Radio er en del av totalmarkedet og unnslipper sånn sett ikke de større trendene, sier P4-sjef Kenneth Andresen om tallene.

Ifølge Mediebyråforeningens tall, kjøpte norske mediebyråer radioreklame på vegne av kundene sine for 11 prosent mindre i fjor enn året før. 

- I motsetning til mange andre medier henter vi inntektene våre utelukkende i annonsemarkedet og dermed er vi også mer utsatt for svingninger enn det for eksempel TV og avis er. Vi har i tillegg valgt å avvikle lokalradiooperasjonen vår gjennom de siste årene. Det er et strategisk valg, men noe som naturligvis gjør at inntektene fra disse markedene forsvinner.

P4-gruppens andel av det kommersielle radiomarkedet falt med 2,2 prosentpoeng til 66 prosent i fjor ifølge årsrapporten til eierselskapet Nordic Entertainment Group (Nent Group).

Det har ikke hatt stor betydning for omsetningsutviklingen, ifølge Andresen.

- Det er helt vanlig at kommersielle markedsandeler svinger litt fra år til år. Sammenlignet med samme periode i fjor har vi hittil i år styrket oss med et snaut prosentpoeng. Et par prosentpoeng opp eller ned er en helt normal svingning og har liten innvirkning i den store sammenheng. P4 har fortsatt en dominerende posisjon, men det som er spesielt gledelig, er at kommersiell radio som sådan tar andeler fra NRK. Vi nesten må ti år tilbake i tid for å finne så mye kommersiell lytting som nå. Nær 40 prosent av all radiolytting er nå på kommersielle kanaler. Det styrker kommersiell radio ytterligere, ikke minst som annonsebærer.

- Er omsetningsnedgangen de siste to årene en konsekvens av overgangen til DAB, eller hadde dere mistet omsetning også på FM-nettet?

- Radio er som sagt en del av et større annonsemarked og det er svingninger i dette som først og fremst er det som påvirker oss, helt uavhengig av hvilken distribusjonsform vi velger. Det viktigste annonsørene etterspør av oss er effektivitet og dekning. På disse området levere vi nå minst like godt som vi tidligere gjorde på FM, i tillegg til at vi kan tilby et helt annet utvalg av kanaler.

- Hver eneste dag er våre kanaler en del av livet til 1,2 millioner nordmenn. Det sier mye om styrken i det brede radiotilbudet som nå er tilgjengelig over hele landet, legger han til.

Tjener mindre på lyden av NorgeHer er P4-gruppens 2019-resultat

P4-gruppen 2019 2018 Endring i prosent
Omsetning 311,5 366,1 - 15
Driftsresultat 41,6 77,1 - 46

Konsoliderte tall for P4 Radio Hele Norge og P5 Radio Halve Norge. Tall i millioner kroner.

Kuttet seks årsverk

Da morselskapet Nent Group ryddet i rekkene og omstrukturerte selskapet i fjor høst, gjennomførte også P4-gruppen en nedbemanning på seks årsverk.

- Vi var opptatt av å gjennomføre reorganiseringen i fjor på en ansvarlig og ryddig måte med gode alternativer til oppsigelse, det medfører selvsagt også at det påløper en del engangskostnader som svekker resultatet, sier P4-sjefen.

- Har dere gjort ytterligere nedbemanninger etter dette, eller har dere planer om det?

- Vi har ikke gjort ytterligere nedbemanninger og har heller ingen planer om det. Jeg opplever at vi er godt rigget for å drive virksomheten fremover. Som det største kommersielle radiohuset i Norge er vi opptatt av å ha kraft til å bidra til å videreutvikle radio både på publikumssiden og på annonsørsiden.

- Hvor mange jobber i P4 nå?

- Det jobber 95 fantastiske medarbeidere som hver dag brenner for å lage Norges beste radio og for å gi det norske folk et konkurransedyktig alternativ til NRK. Det synes jeg vi gjør, og jeg er stolt over innsatsen alle våre medarbeidere legger ned. De er dedikerte og lojale og har en fantastisk vilje til å ville vinne slagene.

- Tar dere andre grep for å kutte kostnader?

- Vi har som alle andre i vår bransje et løpende fokus på kostnader og effektivisering er en del av hverdagen, men diskusjonene går minst like mye på hvor vi må sette inn ytterligere ressurser. Spesielt gjelder dette mulighetene vi har innenfor mer målgruppestyrte annonseløsninger på våre nettstrømmer og podkaster.

- Veldig stolte av «Misjonen»

«Misjonen» med Johan Golden og Atle Antonsen, men derfra er det langt ned til neste P4-podkast på Podtoppen, Norges offisielle podkast-liste.

- Trenger dere flere podkast-suksesser?

- Vi er veldig stolte av at «Misjonen» er en av landets største podcaster, men fremfor å produsere alt selv har vi stor tro på kommersielle samarbeid med eksterne produsenter. Vi har allerede flere eksterne podaster på vår plattform og vil gjerne i dialog med andre som har attraktivt innhold.

- Tar dere noen nye grep for å forsterke posisjonen innenfor podkast i år?

- Vi forsterker posisjonen vår gjennom samarbeid og kommersielle løsninger på egen plattform og kommer stadig til å utvide antallet podkaster som kan kjøpes gjennom oss.

Fikk koronaknekk i mars

P4 så en tydelig nedgang i lyttingen, spesielt i bil, umiddelbart etter nedstengningen av landet i mars, ifølge P4-sjefen.

- Men lyttingen har tatt seg ganske raskt opp igjen og er akkurat nå over de normale nivåene. Det handler selvsagt også om at de fleste nordmenn bruker ferien her hjemme og sånn sett bidrar til en ekstra god radiosommer. Alt tyder på at dette blir tidenes radiosommer og det er selvsagt hyggelig.

- Nent Group skriver i sin rapport for andre kvartal at markedet for radioreklame anslås å ha falt betydelig, hvor dramatisk har det vært?

- Hele det norske annonsemarkedet er preget av koronapandemien. Det betyr selvsagt også nedgang på radio. Akkurat hvordan dette slår ut for de forskjellige mediene gjenstår å se, men mitt inntrykk så langt er at det finnes mange som har hatt større utfordringer enn det vi har hatt. 

Ifølge Mediebyråforeningens tall gikk investeringene i radio ned ni prosent i første halvår sammenlignet med samme periode i fjor.

P4 har mistet over 100 millioner i reklameinntekter på to år