Høgebøl «tjener penger i alle markeder» - nå kjøper han også et mediebyrå

- Ikke et tradisjonelt mediebyrå, sier Noa-sjefen om sitt seneste oppkjøp.

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman Journalist

Denne uken kunne konsernsjef Thomas Høgebøl i The North Alliance (Noa) offentliggjøre 2018-tallene, som blant annet viser en vekst på 12 prosent i omsetning og 42 prosent i driftsresultat. Høgebøl er godt fornøyd med tallene.

- Det er gode tall, så vi er godt fornøyde. Driften går bra og tallene er som forventet. Men vi har som ambisjon å komme opp på 15 prosent margin, og er på vei dit. De første årene var det selskaper, som ikke kjente hverandre og noen av enhetene, og også Noa var ukjent i markedene. Jeg visste at det ville ta tid før det satte seg, sier han.

Les også: Øker overskuddet i North Alliance - passerte 100 millioner for første gang

Nærmer seg milliard i byråinntekt:
Thomas Høgebøl er gründer og konsernsjef i kommunikasjonskonsernet North Alliance som først og fremst har satset i Norden gjennom en rekke byråoppkjøp. Ferske regnskapstall viser at omsetningen øker og at selskapet har en byråinntekt på 906 millioner kroner, viser tall Finansavisen har fått tilgang til.  

Kostnader for eierskifte trekker ned

Konsernet ble etablert i 2014 av Høgebøl og modellen er lagt opp slik at eiere av konsernets byråer og selskaper blir eiere sentralt i Noa. Tanken er dermed at alle vil bidra til konsernvekst, snarere enn byråvekst. På eiersiden var også investeringsselskapet Capman frem til i fjor, da de solgte seg ut og investeringsfondet Norvestor kjøpte Capmans aksjepost på 58 prosent.

Kampanje har tidligere erfart at prislappen på selskapet skal ha ligget på rundt én milliard kroner. Norvestor skal dermed ha punget ut med rundt 600 millioner kroner, etter det Kampanje har grunn til å tro.

- Det ble et ekstraordinært år i 2018, siden vi byttet hovedeier. Det ligger mye transaksjonskostnader for et selskap som oss ved slike hendelser, forteller Høgebøl.

Her ser du tallene til North Alliance for 2018. Alle tall i MNOK. Øker overskuddet til over 100 mill.

North Alliance 2018 2017 Endring i prosent
Omsetning 1.167,5 1.041.3 + 12,1
Byråinntekt 906 767 + 18,1
Brutto driftsres. (Ebitda)* 105,1 74,1 + 41,8
Resultat før skatt 22 15,2 + 44,7

*Justert for transaksjons- og engangskostnader.

- Tjener penger i alle markeder

For det som startet med et konsern med sju ulike selskaper med en samlet omsetning på rundt 500 millioner kroner, har vokst til ti selskaper representert i flere markedet og nå altså med en samlet omsetning på over milliarden. Selskapet er først og fremst til stede i Norge, Sverige og Danmark, men har også ambisjoner utover det nordiske markedet.

- Vi begynner å få en viss størrelse nå, ja. Da blir tallene mer stabile, og samarbeidet på tvers av markedene blir bedre. Mange av rollene får satt seg og samarbeidet med kundene utvikler seg i positiv retning. Disse tallene er en veldig fin bekreftelse på at Noa-modellen funker, sier en fornøyd Høgebøl.

- Går alle deler av konsernet like bra?

- Alle går ikke like bra, men vi tjener penger i alle markeder. Det er klart at det er individuelle forskjeller både mellom markedene og byråene, men når vi nå har slått sammen landene til egne enheter, kan vi optimalisere resursene.

Kaprer kunder:

Byråleder i Anorak, Torgeir Vierdal, har fått fart på skuta - i hvert fall hva gjelder å kapre kunder. Tall foreligger så langt ikke. Foto: Eivor Eriksen

Anorak i medvind

Thomas Høgebøl har ikke per i dag egne tall for det norske markedet.

- Det har jeg ikke foran meg, men Norge hadde et godt år, og en veldig god start på 2019.

Han overlater til Torgeir Vierdal å kommentere tallene til reklamebyrået Anorak, men sier han er fornøyd.

- Anorak hadde et svakt første halvår og et sterkt andre halvår. De har også fin fart inn i 2019, sier han.

Anorak har den siste tiden vært i medvind og sikret seg flere nye kunder deriblant Get, NHH og nå sist Flytoget.

Kjøper mediebyrå

Som et resultat av strategien med å dele opp markedene etter land, har Noa også forfremmet egne ledere for hvert land. I Norge er det Kim Ydse Krogstad som tar ledelsen.

- For å understreke viktigheten av at Noa skal opptre samlet, har vi valgt å forfremme en landssjef i hvert land. Det har blitt veldig godt mottatt. Frem til nå har alle lederne rapportert til meg. Nå får jeg brukt tiden min bedre, og kan fokusere på videreutvikling av gruppen, sier Høgebøl.

Blant de siste oppkjøpene Noa har gjort, er det danske mediebyrået Eden, som det også er planer om å lansere i Norge og Sverige. Konfrontert med tidligere uttalelser om at Noa ikke kom til å gå inn i mediebyråbransjen, understreker konsernsjef Thomas Høgebøl at oppkjøpet av det danske mediebyrået Eden, kommer fordi konsernet svarer på kundenes behov.

- Ja, jeg har tidligere sagt at vi ikke skal inn i tradisjonelle mediebyråer. Siden den gang har bransjeglidningen kommet for fullt og kundebehovene endret seg. Og når kundene våre etterspør performance-kompetanse, møter vi det behovet. Men det betyr ikke nødvendigvis at vi vil jobbe mye med mediekjøp. Eden er heller ikke et tradisjonelt mediebyrå, men er et kompetent byrå innenfor performance og martech (marketing technology, red. anm.), sier han.

Les også: Høgebøl mener byrå-rivalene har ett problem

Vært kritisk til mediebyråene:
North Alliance-sjefen har tidligere kommet med kritikk av de store internasjonale nettverkene. - Deres største problem er at de er så avhengige av mediebyråene, derfor må forretningsmodellen deres endres.

Utelukker ikke nye oppkjøp

Selv om Høgebøl ikke utelukker at Eden også vil kunne lanseres i det svenske og danske markedet, er dette et stykke unna realisering, forteller han.

- På hvilket vis og i hvilket omfang dette eventuelt vil bli utvidet til andre markeder, er fortsatt uklart. Nå bød denne muligheten seg i Danmark, så får vi se hvordan den modellen fungerer der først.

- Når kommer det nye oppkjøp?

- I løpet av året. Men jeg kan ikke si noe konkret om dette nå før sommeren. Vi supplerer med kompetanse der det er behov – det gjelder både via rekruttering og oppkjøp. Vi følger med på selskaper i Norge, Skandinavia og litt i USA. Det er gøy å konstatere at vi blir kontaktet av mange, og jeg føler at vi oppleves som et attraktivt selskap å bli en del av, sier han.

Høgebøl «tjener penger i alle markeder» - nå kjøper han også et mediebyrå