Veksten stopper opp for Corporate Communications: - Holder oss på rekordnivå

PR-byrået fikk færre oppdrag fra finansmarkedet i fjor.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Etter flere år med kraftig vekst, er det stø kurs som best beskriver resultatene til Corporate Communications i 2023. Byråinntekten endte på 86,8 millioner kroner, 1,1 millioner mindre enn året før.

Driftsresultatet falt med fire millioner kroner til 17,5 millioner.

- Corporate Communications skal være et rådgivningsselskap som skaper verdi for Norges mest betydningsfulle virksomheter, og hjelper dem å løse noen av samfunnets største utfordringer. Samtidig skal vi ha det gøy på jobb. Å få til begge deler krever en selskapskultur som jeg vil påstå er unik i nordisk sammenheng. Jeg er stolt av at vi holder oss på rekordnivå, og får jobbe med de dyktigste kundene i markedet, sier Kaia Tetlie, managing partner i Corporate Communications.

PR-byrået økte i snitt byråinntekten med 22 prosent fra oppstarten i 2011 til 2022 og de har nærmet seg de aller største byråene i klassen, First House og Try Råd, med stormskritt. Nå er veksten foreløpig stoppet opp.

- Blir det vanskelig å vokse videre nå?

- Vi vokste raskere enn vi hadde trodd i forrige strategiperiode og har egentlig tatt femårsveksten over to-tre år. Når du vokser så raskt, så kommer det helt naturlig til et punkt hvor det er mer på det jevne over en periode, sier Tetlie.

Les også: Sikter mot PR-toppen i Norge – nye rekordresultater i Corporate Communications

- Merker at aktiviteten er på vei opp

Finansiell kommunikasjon og investorrelasjoner er en stor del av Corporate Communications’ kjernevirksomhet. Spesielt i 2020 og 2021 var det mange børsnoteringsoppdrag, forteller Tetlie.
 
- Da var det mye som skjedde og mange transaksjoner. Det har vært et viktig felt for oss.

Men i 2023 var det generelt lavere aktivitet i transaksjonsmarkedet, og det er en del av forklaringen til hvorfor veksten til Corporate Communications har stoppet opp.

Håkon Mathias Rønning, som deler på rollen som managing partner med Kaja Tetlie, mener trenden er i ferd med å snu.

- Det har sittet langt inne, men vi merker at aktiviteten er på vei opp i finansmarkedet. Vi jobber med flere selskaper som nå setter fart på børsnoteringsprosessene sine. Vi har også en rekke oppdrag innen fusjoner og oppkjøp, sier han.

- Ha dere pekt dere ut andre områder dere vil satse på ettersom aktiviteten i finansmarkedet har gått ned?

- Vi jobber helhetlig med virksomhetskommunikasjon i mange ulike bransjer. Noen ganger overlapper det. Vi har jobbet spesielt mye innen energi de siste årene og samarbeider for eksempel med ONS i Stavanger. ONS er tidligere kjent som en oljemesse, men lanserte ONS+ som et nytt konsept for to år siden og det er et åpent program rettet mot offentligheten i byen. Der jobber vi med å gjøre energi relevant for folk flest, sier Tetlie.

- Ser positivt ut

Corporate Communications teller i dag 32 ansatte. Noen av de siste som har meldt sin ankomst i byrået er Kristin Antonsen Brenna og Henrik Geelmuyden.

Les mer: Tidligere MDG-rådgiver og byrådssekretær går til Corporate Communications

- Vi har i løpet av de siste årene tatt viktige steg og sikret enda mer bredde og dybde i staben vår. Nå har vi en plattform som gjør at vi konkurrerer om de aller mest omfattende kommunikasjonsoppdragene i norsk nærings- og organisasjonsliv, sier Tetlie.

- Hvordan ser 2024 ut så langt?

- Det ser positivt ut så langt, så får vi komme tilbake til tallene etter hvert.

Her kan du se resultatene til Corporate Communications i 2023. Alle tall i MNOK.Resultatnedgang for Corporate Communications

Corporate Communications 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 89,8 90,0 - 0,2
Byråinntekt 86,8 87,9 - 1,2
Driftsresultat 17,5 21,5 - 18,6

Veksten stopper opp for Corporate Communications: - Holder oss på rekordnivå