Tar styring etter 20 år i sponsorbransjen: - Den eneste skikkelige medisinen er gjenåpning

Vegard Arntsen tar over som styreleder i foreningen han selv var med å grunnlegge - og det på verst tenkelige tidspunkt.

Publisert / Oppdater

Caroline Walø Harstad
Caroline Walø Harstad Journalist

Vegard Arntsen heter den nye styrelederen i Sponsor- og eventforeningen. Arntsen tar dermed over foreningen han selv var med å grunnlegge for 20 år siden. De seks siste årene har foreningen vært ledet av Gunnar G. Nybø , men nå er det altså en av sponsorbransjen største veteraner som tar over styringen.

- Hvordan blir det å være styreleder for hele Sponsor- og eventforeningen og som du selv var med å grunnlegge?

- Jeg kjenner foreningen og bransjen godt, så det blir først og fremst spennende å se og være med på å utvikle foreningen videre. Retningen foreningen skal gå i må sees i lys av hvordan landskapet ser ut etter koronaen, sier den nye styrelederen til Kampanje

Styreleder velges inn for to år av gangen, og etter å ha sittet i tre perioder var det nå tid for Nybø å gi fra seg stafettpinnen. Til daglig er Arntsen daglig leder i sitt eget selskap Sponsor Insight, men nå tar han på seg vervet på en svært dramatisk tid for sponsor- og eventbransjen, der særlig arrangementer er utsatt. 

- Idretten er en konkurranse først og fremst, og er i mindre grad avhengig av publikumsinntekter. Pandemien påvirker alle som sponses, men kanskje særlig kulturen, sier han.

Les også: Omsetningen i eventbransjen er halvert - Gyro-sjefen har brukt krisen til å tenke helt nytt

Det er ganske dramatisk, det er store summer som har blitt borte. Vegard Arntsen, Sponsor Insight

Skal ta dialogen med Raja

Etter å ha kommet inn i bransjen hos MMI Synovate på slutten av 1990-tallet, grunnla han selskapet Sponsor Insight i 2006 sammen med Lars Brockstedt Svendsen og var altså med på å stifte Sponsor- og Eventforeningen i 2001. I 2017 mottok han foreningens hederspris og har gjennom årene vært med å utvikle målingsmetoder for sponsing.

- Festivaler og kulturarrangementer er stort sett for et publikum som er fysisk til stede. Idretten kan gjennomføres i større grad, og sponsorene får dermed en god del av det de har i avtalen gjennom synlighet og den slags, legger han til.

Når det gjelder årets festivalsommer mener Arntsen at man må lene seg på det kulturministeren selv sa:

- Han sa at det finnes håp om at det kan bli en festivalsommer, men han sa ikke «vanlig festivalsommer». De jobber veldig proft i festival markedet og jobber så iherdig som mulig for å kunne gjennomføre festivaler til sommeren.

Han regner med at han selv kommer til å bidra i kommunikasjonen med Kulturdepartementet og Abid Raja.

- Foreningen, med daglig leder i spissen, og representanter fra blant annet eventbransjen har jobbet aktivt inn mot myndighetene. Det har gitt gjennomslag og viser at når vi forener de gode kreftene som er i vår bransje så oppnår vi resultater som kommer hele bransjen til gode, sier Arntsen.

- Men det er allerede gjort mye bra på det området det siste året, legger han til.

Fikk hederspris:

Vegard Arntsen har vært en sentral person i den norske sponsorbransjen de siste 20 årene og han har også rukket å motta hedersprisen fra Sponsor- og eventforeningen. Det skjedde tilbake i 2017.

Dramatisk for eventbransjen

Tidligere denne måneden skrev Kampanje om det store omsetningsfallet til eventbransjen. Tall fra foreningen selv viste at norske event- og messeselskaper mistet hele 82 prosent av oppdragene sine i fjor, som førte til at omsetningen falt med 57 prosent. Den nye styrelederen sier at det «dessverre er riktig» at omsetningen til bransjen har gått ned hele 57 prosent.

- Det er ganske dramatisk, det er store summer som har blitt borte, understreker Arntsen.

Han forteller at det er vanskelig å ikke vite når aktiviteten tar seg opp igjen.

- Mange eventbyråer har vært flinke til å omstille seg til å gjennomføre digitale arrangementer. Det er klart at for noen hjelper det godt og for andre litt, men den eneste skikkelige medisinen er gjenåpning, sier han.

- Bedre enn fryktet

Om sponsormarkedet sier Arntsen at det har gått «relativt greit». Han trekker igjen frem at det er større utfordringer dersom arrangementer er en del av sponsoravtalene, enn der store deler er knyttet til synlighet og bruk i markedskampanjer.

- Det har gått bedre enn man fryktet for et år siden, sier han.

Videre forteller han at foreningen holder på med en kartlegging blant sponsorene.

- Det lille jeg har sett av foreløpige tall er mer positive enn det man kunne frykte. For mange bedrifter har det gått bedre enn man fryktet, men det er også mange som sliter veldig, fortsetter Arntsen.

Selv forteller han at han er mer positiv enn det han trodde han ville være, fordi ting har gått bedre for veldig mange enn det man fryktet.

- Det er selvfølgelig unntak, det er mange som har det tungt, men det har likevel gått litt bedre enn det scenarioet man så for seg for et år siden, avslutter han.

Tar styring etter 20 år i sponsorbransjen: - Den eneste skikkelige medisinen er gjenåpning