Eventbyrå setter fart ut av koronakrisen - øker omsetningen med over 30 millioner

- Det er fremdeles et stykke unna et normalår for eventbransjen, sier Gyro-sjefen.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Eventbransjen har kanskje lagt bak sine verste to år noensinne under koronapandemien med stengte konferansehoteller, messer og knallharde restriksjoner og plassbegrensninger. En rapport fra Sponsor- og eventforeningen viste i fjor at over halvparten av omsetningen og mer enn 80 prosent av oppdragene forsvant i det første koronaåret.  En av landets største eventbyråer Gyro kan nå legge frem foreløpig tall for det år to i koronapandemien og de viser at bransjen er på vei tilbake.

- Vi har brukt krisen særdeles godt. Kudos til alle medarbeiderne i Gyro som har vært med på denne omstillingen. Den har vært krevende, men føler vi nå kan si at «vi sto han av, sier administrerende direktør i Gyro, Trine Richardsen.

Hun sier byrået igjennom korona «har gjennomført den mest omfattende omstillingen i selskapets historie.»

- Omstillingen har vært viktig for å lykkes gjennom krisen vi sto midt i, men har også rigget oss for fremtidig utvikling og innovasjon. På mange måter ser vi at koronapandemien har vært en katalysator for endring, og vi opplever at vi som selskap kommer styrket ut av krisen, sier Trine Richardsen.

Les også: Omsetningen i eventbransjen er halvert - Gyro-sjefen har brukt krisen til å tenke helt nytt

2022 er jo allerede ikke et normalår og det er fort gjort å glemme at vi startet året med en nedstengning. Trine Richardsen, Gyro

- Vi har rigget oss for sunn vekst

Gyro-sjefen sier regnskapstallene for 2021 ikke er revisorgodkjente, men at Gyro nå leverer «et solid overskudd.» med et driftsresultat før avskrivninger på snaue ti millioner kroner. Det er uansett kraftig opp fra tilsvarende resultat i 2020 på 2,2 millioner kroner.

Det skjer samtidig med at Gyro har bemannet opp igjen og økt antall ansatte fra 32 årsverk før korona til 43 i dag.

- Vi har rigget oss for sunn vekst, og er en del flere årsverk nå enn vi var ved inngangen til 2020, sier Richardsen.

- Hva skyldes resultatforbedringen gitt at dere også har blitt flere ansatte?

- Omstilling. Vi leverer bredere og flere tjenester in-house enn vi gjorde før og flere kunder kjøper flere tjenester enn «bare event» av oss og vi har jobbet mye internt med våre egne prosesser, sier hun.

Hun viser blant annet til at Gyro nå vokser innenfor områder som film, design, digitale kampanjer og nye forretningskonsepter som BusinessTV og live broadcast.

- Alle disse tjenestene leverer vi altså in-house og det er grunnen til at vi vokser i antall hoder pluss at det også bidrar til resultatforbedringen. Vi tar nå en større del av kaka innenfor film og innhold, og kommer til å bygge videre på den suksessen vi har hatt med innhold for digitale kanaler, SoMe-kampanjer, case-filmer og selvsagt innhold knyttet til event, sier hun.

Nye Gyro-fjes:

Øverst fra venstre ser du 
Maria Carmona, Hilde Reljin, Stine Amundsen, Derek Stothers, Jonas Bertelsen, Alva Ore, Trine Hartz, Lars Erik Steffensen, Ragnhild Kårmo, Filip Simonsen Chedeville, Mia Finckenhagen, Christian Cook ogTrine Richardsen.

Henter tilbake deler av omsetningstapet

Omsetningen til Gyro henter seg dermed noe tilbake og Richardsen regner med å lande på rundt 115 millioner kroner, opp fra 2020-omsentningen på 84 millioner kroner.

- Det er fremdeles et stykke unna et normalår for eventbransjen. 2021 var også utfordrende og usikkert på mange måter. Vi opplevde stadig nedstengning. Gjenåpningen lot vente på seg og kom ikke før i slutten av september. Også møtte vi ny nedstengning igjen i desember. Altså var det få fysiske event i 2021. Men på tross av det klarte vi å finne løsninger og være relevante for kundene våre, og sånn sett opprettholde trykket internt.  Og for oss er jo de nye formatene satt sammen av tjenester hvor mer eller mindre hele leveransen er in-house, sier Richardsen

- Tror du 2022 blir et «normalår»?

- 2022 er jo allerede ikke et normalår og det er fort gjort å glemme at vi startet året med en nedstengning. For oss har det fått store konsekvenser for første kvartal som normalt sett er et veldig viktig kvartal for eventbyråene. Men vi tror vi skal klare å hente igjen mye av det tapte i løpet av året. Men helt normalt blir det jo ikke. Så er vi jo spente på hvordan den tragiske krigen i Ukraina kan treffe oss, og vi følger utviklingen nøye.  Uansett er vi sikker på at ingenting blir som før og at våre leveranser som eventbyrå har endret seg for alltid, sier hun.

 

Mistet årskonferansen til NHO - men jobber med Netflix

På kundesiden startet året med at NHO flyttet sin store årskonferanse fra Gyro til All-In, men Richardsen sier Gyro ikke har mistet NHO som kunde.

- Vi har ikke mistet NHO som kunde for vi jobber fremdeles med andre avdelinger i NHO, men det er riktig at årskonferansen i 2022 ikke gikk til oss. Uansett så har vi fått mange nye kunder på kundelista siste året, sier hun.

Noen av kundene Gyro i dag jobber og som har kommet til den siste tiden er store børslokmotiver som Autostore,  Munch og Innovasjon Norge. I tillegg er Gyro også partner med Netflix.- Videre har vi også vunnet rammeavtale for Delegasjonsreisene for Innovasjon Norge og fått fornyet tillit hos Sporveien.  For å nevne noen av de store. Det er også interessant å se hvordan vi som eventbyrå leverer tjenester gjennom hele året for flere og flere kunder, og jobber i større grad med helheten i kommunikasjonen. Gjensidige er eksempelvis blitt en slik kunde for oss, sier eventsjefen Trine Richardsen.

Her kan du se de foreløpige omsetningstallene til Gyro for 2021*. Kraftig resultatvekst i Gyro

Gyro 2021 2020 Endring i %
Omsetning 115 84,5 + 37
Driftsresultat 9,8 2,2 +345
Resultat før skatt 9,0 2,1 + 328

*Tallene som er gjengitt i tabellen er foreløpige regnskapstall og således verken revisorgodkjent eller sendt inn til Brønnøysund. 

Eventbyrå setter fart ut av koronakrisen - øker omsetningen med over 30 millioner