Try blir PR-byrået til Munch: - Billigere enn å ansette

Try Råd stikker av med rammeavtalen og blir Munchs kommunikasjonspartner de neste fire årene. Det er første gang museet går til det skritt å få PR-byrå.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist

I januar lyste Munch ut en rammeavtale og begynte sonderingen etter sitt aller første kommunikasjonsbyrå. Avtalen har et pristak på to millioner kroner og har en varighet på maksimalt fire år. Anbudet bunner i et behov for medie- og formidlingstrening med Munchs formål om å styrke interesse og kunnskap om Edvard Munch i Norge og internasjonalt. Etter en helhetsvurdering falt valget til slutt på Try Råd rett før vinterferien.

- Det var fire gode og solide tilbydere, og etter en grundig helhetsvurdering kom vi frem til at Try Råd var det beste valget for oss basert på kriteriene i anbudet, forteller direktør for kommunikasjon og marked på Munch, Harald Nygaard Kvam til Kampanje.

Kvam har tidligere uttalt at kommunikasjon og markedsføring er sentralt i museets samfunnsoppdrag og at oppdraget handler om å nå nye publikumsgrupper.

Byråene ble vurdert etter pris (30 prosent) og kvalitet (70 prosent), og ifølge Kvam scoret Try Råd best totalt og sikret Try-huset Munch på kundelisten.

- Alle tilbyderne leverte godt i en solid konkurranse. Det var ingen utklassing, men helheten gjorde at Try Råd kom best ut, og vi er sikre på at vi har gjort et godt valg, sier Kvam.

Da det ble kjent at Munch skulle gå til innkjøp av kommunikasjonstjenester var det også enkelte kritiske røster til pengebruken. En av dem var lokalpolitiker i Oslo Sunniva Holmås Eidsvoll (SV). Eidsvoll mente Munch heller burde bruke pengene til kunstformidling og kunstinnkjøp, fremfor kommunikasjonstjenester.

- Munch har egen kommunikasjonsavdeling og egen formidlingsavdeling, så den nødvendige kommunikasjonskompetansen de trenger, enten det er internt eller eksternt, burde være på huset, sier hun. Alt annet burde brukes til kunst, sa hun til Kampanje.

Les mer: Munch museets PR-kjøp vekker oppsikt: - Noe som skurrer

- Det handler om å kjøpe seg ut av enkelte ting

Samarbeidet med Try Råd starter for alvor rett etter påske og forventningene er at byråsamarbeidet skal styrke virksomheten kommunikasjonsfaglig med vekt på medie- og formidlingstrening.

- Medie- og formidlingstrening er nødvendig for å skape trygge rammer blant de ansatte. Vi ønsker ofte at fagekspertene uttaler seg i de tilfellene der det er naturlig. Selv om noen trives svært godt på en scene eller foran kamera, vet vi at det ikke er tilfellet for alle – og derfor er det viktig at vi får denne treningen slik at de som ikke er komfortable blir det, sier Kvam.

Han minner om at Munch formidler kunnskap og historier til store mengder besøkende, deriblant barn og unge og gjester på statsbesøk fra hele verden.

- For oss er det viktig at fagekspertene uttaler seg, men da må de også få nødvendig trening slik at de har nødvendig trygghet i den settingen.

Kvam forklarer at det er mer gunstig å kjøpe inn slike tjenester enn å ansette ekstra ressurser eller omprioritere de to kommunikasjonsstillingene på museet.

- Denne avtalen skal ikke erstatte noen kommunikasjonsressurser i virksomheten. Det handler om å kjøpe seg ut av enkelte ting som krever mye tid og utstyr for å frigjøre tid til annet kommunikasjonsarbeid. Det er billigere å kjøpe disse tjenestene enn om vi skulle ansatt denne kompetansen på fast basis, ettersom behovet vil være størst i begynnelsen og så avta.

Rådgiver i Try Råd, Jalila Bouzaida ser frem til å begynne samarbeidet med Munch.

- Vi er skikkelig glade for at vi får jobbe med en av Nord-Europas mest besøkte og attraktive museer, sier Bouzaida til Kampanje.

Hun er kundeansvarlig for Munch i Try Råd.

- Med flere tusen medieoppslag nasjonalt og internasjonalt er det naturlig at en aktør som Munch søker støtte i et eksternt fagmiljø. Vi har en spennende og viktig jobb foran oss og vi gleder oss til å komme i gang.

Godt i gang:

Jalila Bouzaida (t.h.) kom nylig til Try Råd fra Släger. Her sammen med Try Råd-sjef Stine Grøndahl Sesseng i februar. Foto: Try Råd

- Økonomisk sett er en rammeavtale fornuftig

I 2023 var det rundt 2.600 mediesaker i inn- og utland om Munch. I tillegg til medie- og formidlingstrening skal Try Råd også bistå med medie- og debattrening av ledelse, ansatte og fagpersoner. Det kan også melde seg et behov for strategisk kommunikasjonsrådgivning, samt beredskap og krisekommunikasjon. Avtalens ramme er på fire år og maksimalt to millioner kroner totalt.

- Det betyr ikke at vi kommer til å bruke to millioner kroner – men det betyr at vi har mulighet til det. Medie- og formidlingstrening er tidkrevende og omfattende i starten, og vi vet at dette behovet vil endre seg raskt så snart vi er i gang. Etter hvert vil det være snakk om noe påfyll i ny og ne, sier kommunikasjonsdirektør Kvam.

Han leder avdelingen for kommunikasjon og marked på Munch som i dag består av ti årsverk, der to av stillingene jobber med kommunikasjon. De andre årsverkene har ansvar for billettsalg, nettside, sosiale medier, markedsaktiviteter og utgivelser fra Munch forlag. Det er kommunikasjonsrådgiverne som i dag håndterer all dialog med medier og tar seg av alt annet presserelatert arbeid. For å ikke måtte prioritere tid vekk fra dette, er det ifølge Kvam fornuftig å kjøpe enkelttjenester som medie- og formidlingstrening.

- Økonomisk sett har Munch derfor vurdert at en rammeavtale er fornuftig fordi det tillater oss å leie inn kompetanse etter behov fremfor å ansette hele årsverk – som vi har vurdert som langt mer kostbart. Vi har mange ansatte med solid kunnskap som skal representere oss i media og på andre scener i Norge og i utlandet, og skal vi lykkes med å nå ut med kompetansen vår, ser vi viktigheten av å hente inn profesjonell og systematisert medietrening, sier Kvam.

Try blir PR-byrået til Munch: - Billigere enn å ansette