NRK om nedslående Deloitte-rapport: - Tror DAB-tallet er for lavt

Medieundersøkelse om radiovaner tas lunkent i mot av NRK.

Publisert / Oppdater

Knut Kristian  Hauger
Knut Kristian Hauger

Analysesjefen i NRK, Kristian Tolonen, er enig i hovedfunnet i Deloitte-rapporten om at rundt 85 prosent av radiouniverset har blitt med over på digital radio. I en fersk undersøkelse om det norske folks medievaner slår konsulentselskapet Deloitte fast at 85 prosent av et utvalg på 2.000 nordmenn hører på digital radio, mens 15 prosent fortsatt er på FM.

Det tilsvarer et lyttertap på opp mot 450.000 lyttere, et tall som leseren vi kjenne fra tidligere saker på Kampanje.

Les også: DAB-nedtur i ny Deloitte-rapport: - Det er litt trist

- Ja, det er jeg enig i. Det digitale radiouniverset ligger i dag på rundt 2,6 millioner lyttere og det var på rundt tre millioner før FM-slukking. Men det kryper oppover selv om det ikke går fort.  

- Går det tregere enn dere trodde?

- Vanskelig å si, fordi vi har jo ikke sammenlignbare tall.  Norge slukket jo FM først.

- Men forventningene var høyere?

- Nei, det tror jeg ikke. Det var som sagt vanskelig å vite hvordan utviklingen ville være, sier Tolonen.

Han minner om at det var en nedgang i radiolytting før slukkingen av FM som trådte i kraft. Riksdekkende FM-sendinger på radio ble slukket regionvis over hele landet gjennom 2017 som ledd i overgangen til digitalradio eller såkalt DAB.

- Selv om vi ikke hadde slukket var det ingen som trodde at radiolyttingen skulle gå opp. Det har vært jo vært en nedgang for kringkastet radiolytting siden 2010, på samme måten som tv, sier han.

Les også: Mistet rundt 300.000 lyttere - slik gikk det med DAB-overgangen

- Bruken er viktigst:

Analysesjefen i NRK, Kristian Tolonen, er ikke så opptatt av om lyttingen skjer på nett eller DAB. - Det viktigste er at man bruker innholdet til norske radioprodusenter, sier han. Foto: Knut Kristian Hauger.

Ikke skremt av høy radiolytting på nett

Når det gjelder tall som viser oppdelingen av den digitale lyttingen der DAB står for drøye 50 prosent og internett i overkant av 30 prosent, svarer Tolonen.

- Ser vi på tallene fra Kantars Forbruker & Media-undersøkelse så ligger det på rett under 30 prosent så det er ikke så langt unna hva vi har sett fra andre målinger og mesteparten av lyttingen over internett går til norske kanaler fra NRK, Bauer og Nent.  Men jeg tror DAB-tallet er for lavt og det kan komme av at i en spørreundersøkelse så vil du ikke få med alle de som blir eksponert for DAB men som ikke husker det. Det er jo også en av hovedårsakene til at vi har elektroniske målinger i dag, sier Tolonen.

- Gitt støyet rundt overgangen fra FM til DAB, svir det litt at radiolyttingen over internett er så høy?

- Nei, det tror jeg ikke og jeg tror alle innser at lytting på innhold over nett er noe som kommer til å vokse og ikke bli mindre. Det vokser bare litt saktere enn videokonsumet. Kringkastingen vil alltid være utfordret. Selv om det færre som er innom radio akkurat nå, så er det slik at blant de som lytter så er lyttertiden høyere.  Den nærmer seg 130 minutter noe som gir inntrykk at de er mer fornøyd med tilbudet de har fått, sier Tolonen.

Tolonen tror også det ville vært vanskelig å bygge opp nye digitale kanaler – kun over internett.

- Men vil man være happy dersom det ender her, med drøye 50 prosent som hører på radio i DAB-nettet?

- Noen andre enn meg bør kanskje svare på det, men jeg tror til syvende og sist det viktige er at man bruker innholdet til norske radioprodusenter og at det totale tallet er høyt enten det er lytting på nett eller over DAB, sier han.

Nordmenns radiolytting

2.000 personer har svart på Deloittes store medieundersøkelse. Kun litt over halvparten hører på DAB. 

Deloitte: - Lytterne opplever ingen forskjell

I forkant av slukkingen gikk den norske radiobransjen tungt ut med at DAB ville gi lytterne et bedre og bredere radiotilbud med en lang rekke av nye, digitale radiokanaler. Fortellingen her fra radioindustrien var at det nærmest ville være umulig på FM eller internett å utvikle innholdet på radio med flere kanaler. I overkant av 62 prosent av de spurte sier de har et DAB-apparat i hjemmet, et tall som nok ligger noe lavere enn tidligere tall fra Kantar Media.

Men mer skuffende må det være at respondentene til Deloitte er så lite fornøyd med «den opplevde kvaliteten».

- 24 prosent sier at FM er bedre og 42 prosent sier de ikke har merket noen forskjell. Det er jo litt trist, sier Deloitte-konsulent Joachim Gullaksen.

- Er dette godt nok, radiosjef i NRK Marius Lillelien?

- Hvis spørsmålet er om FM eller DAB har den beste kvaliteten, så er det vel lydkvalitet eller teknisk kvalitet på produktet den mest naturlige tolkningen av spørsmålet. Det er ikke overraskende at hovedtyngden da sier at de ikke opplever noen forskjell. En DAB-radio er jo temmelig lik en FM-radio, forskjellen er bare at du får mange flere kanaler med en DAB-radio. Og over en tredjedel av radiolyttingen er jo nå på kanaler som aldri har vært på FM, så når det gjelder kvalitet i form av større og bedre kanaltilbud, så har jo det slått an, sier radiosjef Marius Lillelien.

Ukentlig podkast-lytting

2.000 personer har svart på Deloittes store medieundersøkelse. Der kommer det frem at den eldre delen av befolkningen enn så lenge ikke er bitt av podkast-basillen. 

Tror online radio vil vokse

Det er sjette året på rad at Deloitte presenterer tallene på utviklingen i brukervaner på det norske mediemarkedet. Undersøkelsen gjennomføres av analysebyrået Yougov på oppdrag fra konsulentselskapet. Tallene presenteres på et frokostseminar hos Deloitte.

Her kom det også frem at tall på podkast-lyttingen og at det fortsatt er et fenomen som først fremst benyttes av de unge. Kristian Tolonen i NRK tror  dette er vane som brukeren vil ta med seg videre i livet.

- Det er en liten vekst i podkastlytting og det fra et nivå som fortsatt er ganske lavt. Ser vi på tv-konsumet, er fortsatt kringkastet tv størst og jeg tror det tar tid før online radio og podkast blir noe særlig større enn kringkastet radio. Jeg tror det vil ta ganske lang tid før det skjer.

- Kommer vi dit?

- Ja, jeg tror online radio og podkast vil flytte seg oppover, men det vil ta tid før det blir større enn kringkastet radio. 

NRK om nedslående Deloitte-rapport: - Tror DAB-tallet er for lavt