Konkurs i produksjonsselskap: - Veldig vanskelig marked

Styreleder og største eier i The Film Agency, Gry Sætre, kaster kortene.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi
Dag Robert Jerijervi Journalist

Som Kampanje tidligere har omtalt, rammer svikten i reklamemarkedet produksjonsselskaper hardt. Flere ansatte har blitt permittert eller nedbemannet, og enda flere frilansere står uten arbeid.

For noen selskaper betyr nedgangen i oppdrag kroken på døra. Det er tilfellet for The Film Agency, som er et datterselskap til Tangrystan. Selskapet har begjært oppbud etter ni år på markedet.

Ifølge styreleder og største eier Gry Sætre skjer det etter to krevende år.

- Det er et veldig vanskelig marked nå, men i tillegg har The Film Agency med seg et ganske saftig underskudd fra 2022, sier hun til Kampanje.

The Film Agency har vært lønnsom helt siden starten, men i fjor snudde utviklingen og året endte med et underskudd på 1,1 millioner kroner.

Les mer: Reklamesvikt rammer produksjonsselskaper og filmarbeidere hardt: - En giftig cocktail

- Har mistet mye av livsgrunnlaget

Selskapet ble etablert i 2014 for å håndtere raske og rimelige produksjoner. Nå gjøres mange av disse jobbene internt i reklamebyråer og hos annonsørene selv.

- Det har ført til at The Film Agency i løpet av et siste året har mistet mye av sitt livsgrunnlag, sier Sætre.

Da bremsene ble slått på i reklamemarkedet i fjor høst, gikk det med andre ord fra vondt til verre.

- Det siste året har Tangrystan og eierne bidratt med midler til selskapet for å holde det flytende og for å se om vi kunne få det til å fly igjen, men når markedet ikke tar seg opp, så klarte de rett og slett ikke å ta igjen etterslepet.

Dermed var det ingen alternativer til å melde oppbud, ifølge styrelederen.

- Aksjonærene er den største kreditoren og den største taperen, i tillegg til de ansatte, sier hun.

Den største aksjonæren er Sætre selv med en andel på 36 prosent. Hun vil ikke tallfeste hvor mye hun taper på konkursen.

Møter motgang:

Gry Sætre har vært største eier i The Film Agency. Nå fokuserer hun for fullt på Tangrystan, som også driver med produksjon av reklamefilm.

Fire ansatte står uten jobb

Kundene til selskapet skal ikke bli skadelidene. De vil flyttes til Tangrystan ifølge Sætre.

- Tangrystan kommer til å ta hånd om The Film Agency sin portefølje, sånn at ingenting faller i bakken.

The Film Agency har hatt fire ansatte som nå står uten jobb.

- Det er dessverre sånn nå at det er veldig stille i hele bransjen. Vi har de siste årene brukt mye av The Film Agency sine ressurser i Tangrystan, men nå er det ikke grunnlag for det, sier Sætre.

- Har det vært aktuelt å kjøpe konkursboet og drive videre?

- Markedet er i endring og vi endrer oss med markedet. Nå rigger vi oss for å løse alle typer oppgaver internt i Tangrystan, noe vi har jobbet med en stund, og rekruttert for. Vi har troen på å være mer lettbeint og gjøre alle type produksjoner fra A til Å. Vi skal være en konkurransedyktig samarbeidspartner innenfor et bredt spekter av film og innholdsproduksjon.

- Er Tangrystan utenfor fare?

- Ja, p.t. er vi utenfor fare, men vi må håpe det kommer mer produksjon i gang. Vi er avhengig av å være i produksjon for å overleve og nå har vi hatt over et år med mye mindre produksjon enn vanlig. Det gjør det veldig utfordrende å drive selskapet, det er det ingen tvil om.

Gjeld på over én million

Ellen Schult Ulriksen i advokatfirmaet Haavind er utnevnt til bostyrer. Hun forteller at de ikke har rukket å skaffe seg helt oversikt over den økonomiske situasjonen i selskapet.

- Det er vanskelig å si noe konkret akkurat nå. Det vi har fått opplyst er at selskapet har cirka 1,3 millioner i gjeld og at det de siste årene har gått med et underskudd på cirka en million, og at det lå an til det samme nå. Årsaken til det er at det er få prosjekter, rett og slett, sier Ulriksen.

Hun legger til at boet har til gode å gjøre sine egne undersøkelser.

- Men det er ingen grunn til å tro at det ikke stemmer, gitt markedssituasjonen for reklamebransjen.

På samme måte er det for tidlig å si noe om den totale gjelden til selskapet, ettersom fristen for å melde inn krav fra kreditorer ikke utløper før om noen uker.

For bostyreren er det en prioritet å se på mulighetene for å videreføre virksomheten i en eller annen form.

- Styreleder og største eier i The Film Agency, Gry Sætre, har fortalt at de ønsker å videreføre kundeporteføljen i det beslektede selskapet Tangrystan.

- Alle aktiva som inngår i boets beslagsrett, også utestående fordringer, vil vi forsøke å realisere. Hvis de ser på muligheten til å overta deler av virksomheten, så er det interessant for boet, sier Ulriksen.

Konkurs i produksjonsselskap: - Veldig vanskelig marked