Så langt i år har mediebyråene kjøpt reklame for 5,74 milliarder kroner, kraftig ned fra de snaue seks milliardene man brukte på mediekjøp i samme periode i 2015.  Det er nedgang for perioden januar til august på snaue fire prosent.  Utviklingen i august var imidlertid langt verre (du finner alle tall nederst i denne saken).

- Man kan ikke legge skjul på at august ble en grusom måned i forhold til fjoråret omsetningsmessig. Men samtidig må vi ikke bli helt historieløse. Vi er på nivå med det som var omsetningen i 2014. Samtidig er det en åpenbar negativ trend der ute og vi har i løpet august hørt om en del bekymringsmeldinger fra en rekke medier.  Vi kan derfor ikke avfeie tallene med at det er bare er sesongvariasjoner heller, sier forhandlingsdirektør i Omnicom-gruppen, Jonas Buskop, til Kampanje.

- Sosiale medier og video drar digitalomsetningen
Selv om omsetningen i august falt med hele 17,6 prosent, tror ikke Omnicom-direktøren at august blir malen for de viktige høstmånedene som nå venter mediene.

- Nei, det er nok ikke det. Det er ingenting som tyder på at augusttallene kommer til å være realiteten for resten av året.  Men at vi har et etablert oss på et minustall for året, det er veldig sannsynlig, sier han.

Mange kanaler opplever nå stygge tall som dagspresse, ukepresse, fagpresse og DM. Også bannerannonser på desktop og mobil faller som en stein, om en holder programmatisk utenom, men her kompenserer det nye programmatiske annonsesalget for mye av nedgangen. Det er med andre ord direktesalget av display som faller voldsomt.

- Realiteten er at programmatisk utjevner fallet på desktop og mobil, slik det er delt inn på denne statistikken. Men ser en displaymarkedet på desktop og mobil under ett så er det lite fall. Det som drar den digitale veksten nå er sosiale medier, søk og online video noe som gir digitalt en respektabel vekst så langt i år, sier Buskop.

- Brukte OL til å selge årsavtaler
Når det gjelder tv så har TV 2 tidligere snakket om at OL ikke ble noen stor suksess kommersielt og at annonsørene ikke fulgte med da kanalen inviterte til to ukers idrettsfest fra Rio. Reklametallene for august på tv med en tilbakegang på 16 prosent viser at kanalen muligens fikk rett.

- Fikk vi fasiten på TV 2s OL-nedtur nå?

- Jeg synes det blir en veldig svart-hvitt fremstilling på OL. TV 2 kan ikke vurdere den kommersielle suksessen til et OL kun på en enkelt måned. En må ikke glemme at TV 2 har brukt OL til å selge inn store årsavtaler ved inngangen til året, årsavtaler man ikke ville fått uten OL. Utfordringen til TV 2 var at de ikke klarte å hente ut det lille ekstra av penger eller det som skulle være toppingen på OL-kaken, rett og slett fordi det ikke var noen ekstra tilgjengelige penger i markedet i august, sier han.

Les også: TV 2: - Skulle gjerne solgt mer tv-reklame

Tror på bedring
Totalt går tv-markedet tilbake med snaue én prosent så langt i år og Buskop mener det er grunn til å anta at det er MTG som er den store vinneren på tv-markedet i år.

- Jeg vil anta at styrkeforholdet mellom Discovery og TV 2 er relativt uendret, kanskje med en liten fordel TV 2. Men MTG spiser fra begge, sier han.

- Nedgang i tv-markedet var det ikke mange som trodde på i år?

- Nei, man forventet en svak vekst. Men jeg tror ikke vi vil se tilsvarende måneder som august resten av året selv om vi nok må konstatere at tv har etablert seg på feil side av null, sier Buskop.

Overrasket over tv-nedgang
Forhandlingsdirektør i Dentsu Aegis, Harald Eide-Fredriksen, er overrasket over tv-fallet i august.

- Ja, jeg er overrasket over det store fallet i august isolert sett, men tallene akkumulert er likevel omtrent som forventet og i tråd med de prognosene vi har laget for 2016 under ett, sier han til Kampanje.

- Vi vet fra tidligere år at sommermånedene kan by på noen ekstra store svingninger siden dette er utfakturert omsetning. På grunn av sommerferieavvikling kan derfor faktureringen ligge noe på etterskudd, og vi kan derfor håpe på at det kommer en tilsvarende positiv korreksjon neste måned når byråene kommer ajour, sier han.

Men han mener det er grunn til å konkludere med at kommersiell tv fikk en OL-smell i august.

- Det kan se ut som tv har fått en «negativ OL-effekt» i august! I sum var det kommersielle varelageret over 10% høyere  enn i august i fjor. Det er bare det at det er store forskjeller mellom målgruppene. Aldersgruppen 18-34 år gikk ned med 8 prosent, mens aldersgruppen over 60 år økte med 30 prosent! Dette er som kjent en målgruppe som det ikke er like enkelt å selge til annonsørene, så det kan se ut som om flukten av yngre seere har vært sterk i august, og at det forklarer noe av nedgangen, sier han.

- Det er jo ingen gladnyhet for tradisjonell reklame-tv, akkurat?

- Det er dårlig nytt for tv-kanalene, for jeg har ikke tro på at disse seerne kommer tilbake i fullt monn senere ut over høsten. Vi forventer derfor at tv-kanalene vil komme til å være utsolgt i flere av de mest populære ukene fremover mot jul, sier Eide-Fredriksen.

Ender på fall på 4-5 prosent
Han peker for øvrig på at de trendene vi så i første halvår, med sterk dreining av de digitale kronene mot programmatisk og sosiale medier, fortsetter.

- Digital video øker også, etter som flere og flere annonsører nå forsterker de «sviktende» tv-kampanjene sine via digitale distribusjonskanaler, sier han.

Han gir denne prognosen for høsten:

- Vi forventer høy aktivitet i medie- og reklamemarkedet videre ut over høsten, men som jeg har påpekt tidligere; dette er i økende grad aktivitet som ikke synes på denne statistikken. Vi kommer derfor til å ende året med en nedgang  på 4-5 prosent totalt.

Les også om julitallene: - Tøff kamp om færre reklamekroner for mediekanalene

Les også om junitallene: Nå tar tv og internett 7 av 10 mediebyrå-kroner

Her er mediebyråenes omsetning for januar-august 2016 sammenlignet med samme periode i fjor:

Kanal   2016   2015  Endring i prosent
 Internett  1.861.267  1.785.324  +  4,3
 - Display     527.282      718.911  - 26,7
 - Mobil     177.740     295.929  - 39,9
 - Progr.     434.953     233.109  + 86,6
 - Sosiale
     281.285     162.849  + 72,7
 - Søk      287.319     246.854  + 16,4
 - Video      152.688     127.672  + 19,6
 Tv  2.179.383  2.198.311  - 0,9
 Radio    249.378     277.364  - 10,1
 Kino       56.102      38.155  +47,0
 Utendørs    264.143    272.243  - 3,0
 Dagspresse    467.338    614.642  - 24,0
 Ukepresse      80.964      99.340  - 18,5
 Fagpresse      17.758       21.952  - 19,1
 DM    516.895     612.894  - 15,7
 Andre medier      55.544     64.702  - 14,2
 Totalt  5.748.772  5.984.927  - 3,9

Her finner du alle tall i pdf-format

Her er mediebyråenes omsetning for august 2016 isolert sammenlignet med samme måned i fjor:

Kanal  August 2016  August 2015  Endring i prosent
 Internett     231.351    286.057   - 19,1
 - Display      42.859      83.582    - 48,7
 - Mobil      19.007      98.644    - 80,7
 - Progr.      81.348      34.376  + 136,4
 - Sosiale
     34.096      23.063  +   47.8
 - Søk      34.832      29.672  +   17,3
 - Video      19.209      16.720  +   14.9
 Tv    294.237     352.733    -  16.6
 Radio      34.241      36.047     -   5,0
 Kino        4.323        6.180     - 30,0
 Utendørs      34.733      39.443     - 11.9
 Dagspresse      42.945      64.461     - 33.4
 Ukepresse        8.000        9.193     - 13.0
 Fagpresse        1.489        1.919     - 22.4
 DM      74.560       87.209     - 14.5
 Andre medier        6.003         4.490     + 33.7
 Totalt    731.882      887.732  - 17,6

 Her finner du alle tall i pdf-format

Alle tall i millioner kroner.  Kilde: Mediebyråforeningen.

- Grusom august:

Omnicom-topp Jonas Buskop kan fortelle om mange bekymringsmeldinger fra mediehusene etter at markedet falt voldsomt sammen i august. - Man kan ikke legge skjul på at august ble en grusom måned i forhold til fjoråret omsetningsmessig, sier han.