Mark Zuckerberg vil innføre permanent hjemmekontor i Facebook. Jack Dorsey i Twitter sier det samme. De amerikanske teknologigigantene ble nok som mange av oss overrasket over hvor effektivt hjemmekontor kan være, og vi har fått en form for rutine på det. Hva vil de langsiktige konsekvensene av denne erkjennelsen være? Blir det hjemmekontor og Teams herfra til evigheten? Kanskje, men jeg vil argumentere for det motsatte.

Det er ikke helt sikkert at de fleste av oss vil foretrekke hjemmekontor. I hvert fall ikke om vi skal legge til grunn hvor mange av oss som er ekstroverte og hvor mange som er introverte. Forskningen varierer noe, men jevnt over ser det ut til at det er flere ekstroverte enn introverte. Samtidig som at mange av oss befinner oss et sted midt imellom. Såkalt ambiverte. Et av de største kjennetegnene på en som er ekstrovert er stort sosialt behov. Altså at man får energi av å være sammen med andre. For introverte er det motsatt. Der «lader» man batteriene når man er alene, eller med få man kjenner godt.

Legger vi dette til grunn vil faktisk mange svært gjerne tilbake på jobben. Man kan derfor argumentere for at selskaper som innfører permanent hjemmekontor kan støte fra seg mange flinke folk, og ikke minst kan det føre til mindre effektivitet og kreativitet.

Samtidig, skal vi legge ansattes preferanser til grunn for hvordan vi organiserer oss? Bør det ikke være oppgavene vi skal løse som bør være utgangspunktet? Jo, men også nei. Oppgavene er viktige, men det er folk som skal løse dem.

Så har vi forhåpentligvis lært en del om hva som er forstyrrelsene i hverdagen på et kontor så vi kan gjøre arbeidsplassene våre enda bedre. Rutinemessige møter kan gjøres på teams, høylytte telefonsamtaler kan tas på et stille rom, samtidig som vi får den sosiale omgangen vi trenger.

Mange har tatt til orde for at faste plasser og kanskje til og med egne kontorer blir veien fremover. Fra et smittevernshensyn gir det nok mening, men det skal jeg overlate til ekspertene på smittevern. Men, korona kommer ikke til å vare evig. Derfor er det ganske sannsynlig at debatten rundt utskjelte «free seating» kan få en oppvåkning. Hvorfor? Fordi det tar hensyn til både ansatte og oppgaver. Mange ansatte vil fortsatt på kontoret, men ikke alle, og kanskje ikke så ofte som før. For de som har arbeidsoppgaver hvor free seating og åpent landskap bidrar til effektivitet og kreativitet kan kanskje korona være nettopp den «dytten» man trengte.