Medietilsynet har mottatt 166 søknader om støtte etter at søknadsfristen for kompensasjonsordningen gikk ut 13. august. 

- Vi tar sikte på en rask saksbehandling, og målet er å utbetale støtten i månedsskiftet august-september, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Den økonomiske rammen til fordeling som er bevilget av Stortinget er på 300 millioner.

For å få støtte, må mediet oppfylle kriteriene for å kunne motta kompensasjon for inntektsbortfall som følge av koronakrisen. Blant annet stilles det krav om at mediet må drive regelmessig journalistisk produksjon, og det må ha hatt et dokumenterbart fall i omsetningen på minst 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2019.

Medietilsynet kommer til å beregne støttebeløpet til de ulike medievirksomhetene basert på den økonomiske informasjonen mediene nå har sendt inn. 

Det er 15 nettaviser, 79 aviser, en lokal-TV kanal, 18 radiokanaler og 53 tidsskrift (nett- og papirbasert interesse- og medlemsblad) som har søkt om koronakompensasjon.

Her kan du se hele listen av medier som har søkt støtte.