Det globale markedet for kunstig intelligens-systemer vil nå 97,9 milliarder amerikanske dollar i 2023. Det anslår Forbes i en ny analyse som vurderer utviklingen av kunstig intelligens frem mot år 2023. I dag er markedet på 37,5 milliarder dollar.

Butikk- og bankindustrien vil lede an investeringen. Forbes tror begge vil investere mer enn fem milliarder dollar hver, bare i år. 

Når det gjelder butikkindustrien anslår Forbes at nær halvparten av investeringen vil gå til automatiseringen av kundeservice og automatiseringen av produktanbefaling-systemer. Bankindustrien vil fokusere på systemer som kan vurdere og forhindre farer og svindel.

Mediebransjen og myndighetene vil være de som raskest øker sin investering i teknologien, anslår Forbes.

Samtidig er ikke alle forbrukere like positive til kunstig intelligens.

42 prosent av britiske konsumenter tror ikke eller er usikre på om kunstig intelligens vil ha en positiv påvirkning på livene deres i løpet av de neste fem årene. På den andre siden oppgir 52 prosent at er komfortable med å interagere med kunstig intelligens. Samtidig som en av tre sier de ikke vet når de faktisk snakker med en «chatbot».

Amerikanerne spurt er skeptiske til at reklamebransjen skal bruke ansiktsgjenkjenningteknologi for å se hvordan folk reagerer på utendørsreklamer i det offentlige. Når det gjelder amerikanske lovmyndigheter, oppgir 59 prosent at myndighetene bør kunne bruke ansiktsgjenkjenning for å følge med på sikkerhetstrusler i det offentlige rom.