NRKs toppledelse har i dag blitt enige om budsjettet for 2023. Budsjettet styrebehandles og vedtas formelt 13. desember.

- Helt overordnet er statsbudsjettet en bekreftelse på at en sterk offentlig finansiert allmennkringkaster er viktig, og at 2023 med den situasjonen verden står i nå, er et unntaksår, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen i en melding.

Det skjer samtidig med nyheten om at NRK legger ned Sportsrevyen etter 60 år på lufta som et ledd i at NRK Sport skal totalt spare nærmere 20 millioner kroner. Kuttlisten omfatter også en reduksjon på opp mot 120 årsverk som skal gi en besparelse på rundt 100 millioner kroner.

Les også: NRK Sporten skal kutte nesten 20 millioner: - En rar og uvirkelig dag

Bakgrunnen for kuttene kommer som en følge av strammer økonomiske rammer, noe som ble klart da regjeringen la frem neste års statsbudsjett. Det kommer på toppen av en allerede høy pris- og kostnadsvekst. 

- Det har vært utfordrende å spare mer enn 300 millioner på neste års budsjett. Alle reduksjoner blir gjort med tanke på hvordan vi best mulig kan verne om det viktige oppdraget vårt, publikumsbruken og NRKs omdømme.

Kutter på det meste
Rundt halvparten av innsparingene berører innholdsproduksjoner. Resten fordeler seg på reduksjon i stab- og støttefunksjoner, konsulentbruk og finansielle elementer, som investeringer, heter det i meldingen. Alle sjangerområder blir berørt, men i ulik grad, og på ulike måter. Det vil gjelde for eksempel programinnhold som drama, sport, fakta, kultur og underholdning. Det vil også gjelde innhold NRK kjøper fra eksterne samarbeidspartnere.

- Den løpende nyhetsproduksjonen er i stor grad blitt skjermet, på grunn av publikums behov for ekstra informasjon om en krevende verdenssituasjon. NRK har også vært opptatt av å sikre balansen mellom produksjon i Oslo og distriktene, for å ivareta NRKs ambisjon om å være til stede i hele landet. I tillegg har vi tatt hensyn til strategiske satsninger og teknologiområder som NRK har bygget opp over tid, sier Fürst Haugen.

Les også: NRK kan få «ekstraregning» på 500 millioner: - Ikke mulig å unngå kutt

Færre dramasatsinger
Flere virkemidler blir brukt for å komme i mål med innsparingene. Blant annet vil NRK måtte utsette noen nye innholdsproduksjoner i 2023, og for eksempel produsere færre planlagte drama- eller faktaserier. NRK vil også utsette publiseringstidspunkt på noen produksjoner til 2024. I tillegg effektiviserer og reduseres omfanget av enkelte produksjoner. 

- Vi har gjort noen tøffe prioriteringer, men likevel skal NRK levere et solid innholdstilbud i 2023, under nye økonomiske forutsetninger. Jeg er stolt og takknemlig for alt det gode arbeidet som gjøres av NRK-folk over hele landet, sier Fürst Haugen.