Håper ny avtale bidrar til at byråkonkurranser utryddes - annonsørtopp reagerer på timingen

- Jeg vet ikke om det er helt utopisk, men vi håper at disse budene vil bidra i den retningen, sier styreleder i Kreativt Forum, Camilla Kim Kielland.

Publisert / Oppdater

Anette Johansen-Desjardin
Anette Johansen-Desjardin Journalist

Onsdag la Kreativt Forum (KF) frem «fire bud», som er utarbeidet av KF-styret med innspill fra en rekke byråer. Målet med kjørereglene er å sikre en mer bærekraftig bransje som ivaretar fag, folk og byråenes økonomi. Du kan lese budene i bunnen av saken.

På sikt håper styreleder i KF og byråleder i Morgernstern, Camilla Kim Kielland, at byråkonkurranser kan unngås helt.

- Det er i hvert fall ikke gjort over natten, og jeg vet ikke om det er helt utopisk, men vi håper at disse budene vil bidra i den retningen, sier Kielland til Kampanje.

Les mer: Over 40 byråer går sammen om pitsj-avtale: - Glad vi har landet dette

- En verkebyll

Hun forstår at annonsørene har behov for å skaffe seg en oversikt over ulike tilbydere, men mener dette i mye større grad kan gjøres i prekvalifiseringen. Uavhengig av hvor lenge byrået har eksistert.

- Alle byråer har en historikk å vise til, og også nyetablerte byråer har folk med en viss fartstid i bransjen om bord. Så selv om ikke et nytt byrå nødvendigvis har noen eller mange caser å vise til, så har nesten alltid de som jobber der det. 

Og ut ifra dette mener Kielland at man kan gjøre en bakgrunnssjekk ved å se på tidligere arbeid, omdømme, kundereferanser og kompetanse. I tillegg sier hun at personlig kjemi er veldig viktig. 

- Vi har en analogi i bransjen, som sier at hvis man skal bygge et hus, ber man ikke entreprenøren om å bygge ferdig huset gratis og uten forpliktelser, før man bestemmer seg. Og det er et bilde på hvordan mange konkurranser har vært gjennomført, og som vi vil at disse budene skal bidra til å få slutt på. 

I KF-styret finner vi også byråleder i Tante Randi, Tore Woll. Han mener anbud og pitcher lenge har vært en verkebyll, som det har vært vanskelig å stikke hull på.

- Budene vil garantert tvinge frem noen tøffe valg for byråene i en pitch. Men det må til, skriver han på LinkedIn.

- Vi må slå ring om vår mest verdifulle vare, som vi altfor ofte gir bort for slikk og ingenting.

- På høy tid

Kielland mener at prekvalifiseringen ikke behøver å være en konkurranse, men en prosess der annonsørene skaffer seg nødvendig oversikt over de ulike tilbyderne.

Et annet viktig mål med budene er at reklamebyråene ikke gir bort kreative og strategiske ressurser gratis, men først og fremst bruker ressursene sine på eksisterende kunder.

- Dette er ikke de første retningslinjene bransjen har hatt, men jeg tror det er mange som har hatt dem i skuffen - og der har de jo ingen verdi. Derfor var det på høy tid å forenkle noen regler, og ta ansvaret selv. 

Kielland gikk tidligere i høst hardt ut mot Coop og deres mediebyråkonkurranse. Den endte med at Coop valgte å avlysekonkurransen i siste sekund for å gi avtalen til WAL, som ikke hadde deltatt på lik linje med de andre byråene i konkurransen.

Les mer: - En etisk forkastelig byråkonkurranse

- Har «Coop-situasjonen» sparket i gang dette arbeidet?

- Ja, og nei. Mest nei, for dette med pitching om byråkonkurranser er en tilbakevendende tematikk i bransjen, som har vært høyt på agendaen tidligere.

Kielland avviser imidlertid ikke at Coops valg la et visst press og et spark bak, men understreker at dette er et krafttak for bransjen som helhet.

- Dette er en slags «omvendt tilnærming» fra den kreative bransjen. I stedet for å fokusere på hva annonsørene kan bidra med, har vi spurt oss selv hva vi kan gjøre for å bedre situasjonen. Så de fire bud er forpliktelser bransjen har inngått med seg selv.

- Blir kanskje litt forvirrende

Administrerende direktør i Anfo, Jan Morten Drange, mener retningslinjene minner om prosessene som ble gjort med Byråvalg, som foreningen lanserte for noen år siden.

- Stort sett ser jo dette greit ut. Så veldig nytt er jo ikke dette heller, svarer Drange til Kampanje.

Han «stusser» derimot på timingen.

- All den tid noen bransjeforeninger allerede har satt seg ned sammen blir det kanskje litt forvirrende for utenforstående hvorvidt det som nå er ute, er noe tre bransjeforeninger har kommet opp med. Det er det ikke. Dette er KF sine egne bud eller oppfordringer til egne medlemmer. Her vil det altså komme mer fra en samlet bransje i løpet av høsten, sier Drange og fortsetter:

- Uansett støtter vi i Anfo gode og ryddige byråvalgsprosesser og mener at vi med etableringen av Byråvalg allerede har bidratt godt i den retningen.

Kommer mer:

I løpet av høsten vil det komme mer fra en samlet bransje, lover Anfo, med Jan Morten Drange, i spissen. Foto: Anfo

- Forhåpentligvis følger annonsørene etter bransjen

Om timingen, svarer Kielland at hun synes det er supert at bransjeforeningene samarbeider på tvers.

- Det er alle tjent med, og det øker sannsynligheten for å få til ønskede endringer. Så jeg gleder meg til å se hva den samlede bransjen kommer med i løpet av høsten.

- Men ett tiltak utelukker ikke et annet, og så lenge målet er det samme så blir veien dit kanskje enda raskere, sier Kielland.

Så langt har over 40 byråer forpliktet seg. Hele listen finner du her

- Alle KFs medlemmer har fått en invitasjon til å være med, og jeg håper og tror at listen blir enda lengre.

Hvis bransjen med tiden skal klare å unngå pitching og byråkonkurranser, må de ha med seg annonsørene, sier hun.

- Og særlig de offentlige annonsørene, fordi vi vet at de offentlige anbudsprosessene generelt er mer omfattende sammenlignet med private aktører. Prosessene følger et rigid system og en mal der det ofte bes om ekstremt mye informasjon og leveranser. Dette tror vi kan gjøres enklere, og derfor er disse budene viktige for å øke bevisstheten. Forhåpentligvis følger annonsørene etter bransjen.

 

De fire bud: Slik lyder Kreativt Forums fire bud for bærekraftige byråkonkurranser

  • 1. Det er forventet at leveranse, timebruk, vurderingskriterier og økonomisk størrelse på kundeforholdet er tydelig kommunisert. Det må være samsvar mellom verdien på et potensielt kundeforhold med tanke på varighet og budsjett, og omfanget på arbeidet som ønskes levert av byrået.
  • 2. De ulike fasene og tidsfristene i fremdriftsplanen for konkurransen skal være forutsigbare og kommuniseres tydelig fra start, og overholdes begge veier. Byrået må ha en reell mulighet til å vurdere om vi har kapasitet til å være med på hele prosessen, og vet når vi kan forvente en potensiell oppstart på samarbeidet.
  • 3. En byråkonkurranse skal ideelt sett bestå av to deler, som ikke kan slås sammen: Prekvalifisering og finale med inntil 3-5 byråer.
  • a) I prekvalifiseringen skal faktorer som kjemi, byråkompetanse, team-sammensetning, CV, referanser, tidligere jobber og erfaring være dominerende.
  • b) Finalen bør være av begrenset omfang, men det er rom for å be om eksempelvis strategiske betraktninger, mulige veivalg og en avgrenset workshop. Det skal ikke leveres kreative konsepter, løsninger, kampanjer og/eller designskisser til uttak i flere kanaler. Det kan unntaksvis leveres på dette, dersom det kompenseres for leveransen økonomisk og leveransen er tydelig avgrenset.
  • 4. Annonsøren betaler for alle deler av leveransen, som de velger å gå videre med, fra valgt byrå. Det er ikke lov å bruke noen av leveransene fra øvrige byråer. Disse eier byråene selv. Dette er også regulert i åndsverkloven.

Håper ny avtale bidrar til at byråkonkurranser utryddes - annonsørtopp reagerer på timingen