Helsevesenet bytter ut samtlige PR-byråer i ny avtale – Zynk anklager konkurrenter for prisdumping

- Vi trodde ikke vi ville vinne, siden vi har sett hvordan andre har dumpet prisene i denne typen offentlige anbud, sier Zynk-sjefen.

Publisert / Oppdater

Tobias Fredø
Tobias Fredø Journalist

I januar i år kunne Kampanje fortelle at Norsk Helsenett, som blant annet kjøper inn reklameavtaler for den norske helseforvaltningen som inkluderer Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI), utlyste en ny PR-avtale til en verdi av 18 millioner kroner over fire år. Nå foreligger resultatet av den offentlige anbudskonkurransen og det betyr at Helse-Norge avslutter samarbeidet med sitt PR-byrå fra koronaårene, Zynk. Byrået, som altså danket ut hele ti byråer tilbake i 2018, ender nå opp som sist av de vurderte tilbyderne.

Ifølge Zynk-sjef Guri Størvold var de i tvil om de i det hele tatt skulle levere. Hun mener nemlig de har blitt offer for prisdumping.

- Vi leverte med venstrehånda, for å si det sånn. Vi trodde ikke vi ville vinne, siden vi har sett hvordan andre har dumpet prisene i denne typen offentlige anbud, sier hun til Kampanje. 

- Vil du si prisdumpingen også gjaldt i dette konkrete anbudet?

- Det er åpenbart, er Størvolds kontante svar. 

Zynk tilbød nemlig den høyeste snittprisen i konkurransen med en timespris på 2.000 kroner, som eksempelvis er nesten dobbelt så mye som laveste timespris i konkurransen som var på rett over 1.100 kroner. Zynk-sjefen sier det ikke var aktuelt for dem «å gå vesentlig ned i timespris».

- Vil du si dette er et stort problem ved offentlige kommunikasjonsanbud i Norge?

- Ja, det er et økende problem. Det er en konsekvens av at offentlige oppdragsgivere i for stor grad legger vekt på timepris, men ikke ser på hva det faktisk koster å gjennomføre et prosjekt. 

Se byråenes poengrangering og tilbudte timespriser lenger ned i saken!

Les også: Signerte nylig to kommunikasjonsavtaler - nå jakter Helse-Norge PR-byrå og produksjonsselskap

Koronabistand:

PR-byrået Zynk bistod norsk helsevesen under pandemien da det var et stort behov for ekstern kommunikasjonshjelp i helsesektoren. Også Hill & Knowlton og Wergeland Apenes var inne i avtalen. Foto: NTB.

- Svart lite konkret på arbeidsprosesser

Til tross for at pris ble vektet med 30 prosent og kvalitet med 70 prosent, hvor for øvrig Zynk også scorer nest dårligst, er det tydelig at de tre byråene som nå dytter Zynk, Hill + Knowlton (tidligere Gambit) og WergelandApenes ut av avtalen, alle hadde blant anbudets laveste priser.

Det står i skarp kontrast til de tre sittende byråene som alle hadde blant anbudets høyeste tilbudte timespriser. Det har ikke lyktes Kampanje å få en kommentar fra Norsk Helsenett på denne sammenhengen.

Det er for ordens skyld Try Råd, Publicis MSL og Nucleus som skal geielde helsevesenet de neste fire årene. I tildelingsbrevet kan man lese Helsenetts begeistring for seierherre Trys leveranse. Byrået ender opp med full score på kvalitet, og leverte også konkurransens nest laveste tilbudte snittpris på 1.150 kroner per time.

- Try Råd viser en svært god oppdragsforståelse og rolleforståelse. Beskrivelsen av utfordringsbildet i samfunnet og den innsikt og kunnskap som vises og hvordan alt henger sammen, skiller seg klart positivt ut, heter det i tildelingsbrevet. 

Om Zynks «venstrehåndsarbeid» skriver Norsk Helsenett blant annet:

- Det er svart lite konkret på arbeidsprosesser for de etterspurte kompetanseområdene, slik at tilbudet i mindre grad er sammenlignbart med øvrige tilbud.

Les også: Kraftig resultatfall for Try Råd

Helsegevinst:

Try Råd og leder for rådgivning, Stine Grøndahl Sesseng, trekkes frem som en klar vinner av Norsk Helsenett. Foto: Try.

- Ingen vinner kontrakter på pris alene

Leder for rådgivning i Try Råd, Stine Grøndahl Sesseng, som går seirende ut av anbudskonkurransen foran Publicis MSL og Nucleus, svarer ikke direkte på anklagene fra Størvold, men peker på at kvalitet vektes tyngst.

- I denne anbudsrunden var faktisk kvalitet det aller viktigste kriteriet. Helsedirektoratet vektet kvalitet til 70 prosent og vi er veldig glad for at vi scoret høyest på kvalitet, sier Sesseng til Kampanje. 

I NAV sitt PR-anbud i oktober i fjor, merket Try Råd selv at de ble dyttet ut av avtalen til fordel for byrået med lavest pristilbud, Atyp. Da leverte Try Råd blant de dyreste pristilbudene. I det anbudet ble byråene med lavest pristilbud rangert høyest.

- Størvold mener prisdumping er et økende problem ved offentlige kommunikasjonsanbud i Norge. Deler Try Råd det synet?

- Ingen vinner kontrakter på pris alene. Offentlige anbud vekter stort sett alltid kvalitet høyere enn pris. Og selv om det er arbeidskrevende å svare på offentlige anbud, strekker vi oss alltid etter å score best mulig på kvalitet, svarer Sesseng.

Hun fremholder samtidig at det var «tøff konkurranse» om kontrakten. Foruten byråene som satt på kontrakten – og de som nå skal skjøtte den videre – deltok Corporate Communications, Trigger, Apeland og DinamoSMFB.

Les også: NAV gjør Try arbeidsledig - flytter kontoen til Atyp

Her kan du se hele poengrangeringen mellom byråene som deltok i anbudet til Norsk HelsenettTopper byråkonkurranse med lavpristilbud

Plass Byrå  Kvalitet* Pris/Kvalitet*  Timespris
1.  Try Råd 7,00 9,88 1.150
2.  Publicis MSL 5,88 8,76 1.150
3.  Nucleus 5,32 8,16 1.166
4.  Trigger Oslo 5,04 8,04 1.106
5.  Wergeland Apenes 5,88 7,47 1.628
6. Hill + Knowlton 5,88 7,23 1.716
7.  Apeland 3,08 5,58 1.290
8. Corporate Communications 4,76 5,47 1.950
9. Zynk 3,50 4,08 2.000
10.  DinamoSMFB** 0 0 0

* Kvalitet ble vurdert på en skal fra null til syv, mens totalscoren kvalitet pluss pris ble vurdert på en skala fra null til ti. Pris og kvalitet ble vektet med henholdsvis 30 og 70 prosent. Under kvalitet ble løsningforslag vektet med 60 prosent og CV med 40 prosent. 

** Tilbudet fra DinamoSMFB ble ikke vudert i konkurransen.

- Helsecomeback:

Publicis MSL-sjef, Rolf Aaneland, sikret seg andreplassen i anbudskonkurransen til Norsk Helsenett. - Denne avtalen har vært høyt på ønskelisten vår i lang tid, sier han.

Vil ikke kommentere prisdumping-påstander

Publicis MSL og byråleder Rolf Aaneland ønsker ikke å kommentere spesifikt på Størvolds påstander om prisdumping. 

- Men på generelt grunnlag kan jeg si at vi gjør grundige og helhetlige vurderinger av både faglige utfordringer og kommersielle vilkår når vi velger hvilke konkurranser vi deltar i, sier han til Kampanje. 

Med en snittpris på 1.150 per time leverte han nest lavest pris, slik som Try Råd. Samtidig fikk byrået nest høyest score på kvalitet sammen med tidligere sittende byråer, Wergeland Apenes og Hill + Knowlton. Aaneland forteller at han ikke har grunnlag for å si at han har merket seg prisdumping ved andre anbud. 

- Vi opererer i et marked med tilbud og etterspørsel som alle aktørene må tilpasse seg.

Byrålederen mener derimot at pris nå vektes lavere enn tidligere.

- Hvis jeg skal peke på en utvikling, så er det at pris generelt vektes lavere nå enn tidligere, i offentlige anbud. Kvalitet er alltid den viktigste faktoren vi må levere på, og det synes jeg er positivt, sier han.

For PR-byrået til Publicis-gruppen betyr for øvrig andreplassen at de gjør et «comeback» i helsesektoren. Fra før av er deres søsterbyrå Publicis Kitchen blant byråene som bistår norsk helsevesen på reklameavtalen. 

- Vi er mange på teamet som har lang erfaring med helsekommunikasjon, så denne avtalen har vært høyt på ønskelisten vår i lang tid, sier Aaneland.

Se hva Norsk Helsenett skriver om de tre vinnerbyråene: - Skiller seg klart positivt ut

  • Try Råd viser en svært god oppdragsforståelse og rolleforståelse. Beskrivelsen av utfordringsbildet i samfunnet og den innsikt og kunnskap som vises og hvordan alt henger sammen, skiller seg klart positivt ut. Try Råd tilbyr et komplett team med sterk kompetanse og mye og relevant erfaring, tilpasset vår kravspesifikasjon. Sammenlignet med øvrige byrå er det en bredere strategisk og operativ kompetanse, basert på det som står i tilbudet. 

  • Publicis MSL viser god oppdragsforståelse ved å gå inn på noen av de utfordringene som helsesektoren står i. Oppdragsforståelsen er dog svakere enn beste byrå da det ikke vises like mye innsikt, kunnskap og helhet på feltet. Publicis presenterer et godt team med mye og bred erfaring. Det er positivt at flere av de tilbudte ressursene har erfaring fra oppdrag innenfor helse. Videre er det bra at kontaktperson er en seniorrådgiver, som jobber både strategisk og operativt.
  • Nucleus viser god oppdragsforståelse ved å beskrive en del av de utfordringene som helsesektoren står i. Sett opp mot beste byrå vises det dog mindre innsikt og kunnskap. Nucleus presenterer et team med gode cv 'er og mye erfaring Det er et team som til sammen dekker alt, men det er litt usikkert hvordan vi skulle kunne velge en rådgiver som også kan sosiale medier. Det kan være litt vanskelig å få oversikt over hva som er den enkeltes rolle inn i teamet. 

Helsevesenet bytter ut samtlige PR-byråer i ny avtale – Zynk anklager konkurrenter for prisdumping