Prosjektets mål var å gjøre nordmenn flest mer bevisst på de mange dyreartene som faktisk er utrydningstruet her i landet. I stedet for mange korte spotter fra flere avsendere, ble en hel reklamepause brukt på én ”nekrolog” over et utrydningstruet dyr – totalt 10 i tallet. Slik fikk vi både tid til å fortelle historien om hva som faktisk holder på å skje med hvert av dyra, og skilt oss ut fra det maset som normalt preger reklamepausene på P4. Alle kreatørene, to regissører og 8 skuespillere var involvert slik at hvert dyr har fått sin helt unike stemme.