Havbruksnæringens utfordring er at norske forbrukere gjennom mange år har blitt fôret med «etablerte sannheter» som har gjort dem utrygge på laks fra havbruk. Gjennom lanseringen av Gladlaks tilbys nå forbrukerne en laks med konkrete produktfordeler som skal bidra til å fjerne all tvil hos forbrukerne. I tillegg får forbruker også fullt innsyn i hvordan laksen produseres gjennom en informativ nettside.

Alle Gutta har bidratt med alt fra konseptinnhold og konseptnavn til pakningsdesign og utvikling av nettsiden gladlaks.no. Via denne nettsiden vil forbruker kunne spore sin egen middagslaks og i tillegg få vite alt som er verdt å vite om produksjon av Gladlaks, hva den spiser og livsløpet dens fra egg til butikk.