Svært mange nordmenn har vokst opp med Store norske leksikon i bokhylla. Men merkevaren hadde hittil fungert dårlig på nett. Utgangspunktet for arbeidet med var derfor å vekke en norsk klassiker til live igjen. Her er noen av grepene vi gjorde:

  • Tok utgangspunkt i kjernen i ethvert leksikon: Artikkelen.
  • Gikk tilbake til røttene for å se hva vi kunne ta med oss fra papirleksikonet.
  • Jobbet mye med å få nettstedet til å se ut som et leksikon på nett.
  • Forsøkte å gjennomsyre nettsidene med troverdigheten fra Store norske på papir.
  • Gjorde det lettere å rote seg bort på sidene og dermed snuble over godt innhold.
  • Jobbet mye med søket, som er satt i sentrum på alle sider.