Dette innlegget ble først publisert på forfatterens LinkedIn-side og gjengitt med tillatelse. 

Trygve Hegnar er ute på sin leder og kritiserer, eller i beste fall setter spørsmålstegn ved lavpriskjedene sitt ensidige fokus på pris. 
 
Han skriver også at «Extra øker kanskje litt nå, og det er litt rart, for markedsføringen ligner litt på komiserier.»
 
Avslutningsvis sier han «Noen av oss vil ha bedre butikker, bedre parkering og bedre vareutvalg. Da hopper vi til Meny. Ikke til de røde.
 
Trygve Hegnar er åpenbart ikke blant nordmenn som nå sitter og snur på krona, og sånn sett virker han heller ikke å se verdien av å jobbe med tiltak for å styrke lavprisoppfattelsen. Han virker heller ikke bekjent med at det primært er denne oppfattelsen som flytter andeler om dagen.

At det kan bli litt mye, og høy frekvens, det må man si seg enige i, men synlighet og markedsandeler henger også sammen.
 
Det andre utsagnet knyttet til formen Extra kommuniserer viser egentlig bare mangel på kompetanse. At han refererer til Extra sin markedskommunikasjon som en «komiserie» er jo ikke annet en svært positivt. Humor er det mest effektive virkemiddelet for å få oppmerksomhet og i markedet Extra operer, er oppmerksomhet kritisk. «Sparenabouniverset» til Extra er det mest effektive kommunikasjonsuniverset i norsk dagligvare fordi man oppnår høyere oppmerksomhet enn konkurrentene, i hovedsak fordi man bruker humor som et grep for å formidle det man skal si. 
 
Lav pris er. etter beliggenhet, viktigste driver for valg av dagligvarebutikk, nå mer enn noen gang. Da er det hensiktsmessig å jobbe med tiltak der.
 
God tur på Meny, Trygve!