Mustad Eiendom er et familieeid selskap med 150 års historie på Lilleaker. Vi har et lokalt engasjement for en langsiktig og bærekraftig utvikling av området vi eier mellom Lilleaker og Lysaker. I det daglige er vi vertskap for over 300 virksomheter fordelt på 330.000 m2, herunder CC Vest og flere store norske og internasjonale bedrifter. Årlig har området ca. 4.3 millioner besøkende. Lilleakerbyen er et ambisiøst byutviklingsprosjekt på størrelse med hele Bjørvika som nå er under planlegging.

Du er vår nye KUNDESJEF

- om du kan løfte kundeopplevelsen fra veldig god til bedre enn forventet.


Vil du være med på å definere og ivareta kundeopplevelsen for en helt ny by?

I Mustad Eiendom er vi genuint opptatt av å finne gode løsninger for våre kunder – enten de handler på CC Vest, jobber i et av våre kontorbygg, flytter inn i en av de nye boligene vi utvikler eller bare er på besøk på området. Vi har en helhetlig tilnærming til både daglig drift og fremtidig utvikling – der omtanke for hver enkelt og hver meter definerer vår kultur. I arbeidet med å utvikle en helt ny urban struktur mellom Lysaker og Lilleaker står kundebehov og kundeopplevelse sentralt. For å sikre gode og sømløse kundeopplevelser i alle ledd, søker vi etter en ny kundesjef som kan bidra til å videreutvikle en allerede sterk kundeorientert kultur, sette standarden for kundeopplevelse og etablere strukturen og rutinene som sikrer en hensiktsmessig og effektiv dialog. Vår viktigste oppgave vil alltid være å skape fornøyde kunder. Vi ligger allerede helt i tet, med andreplass i Norsk Leietakerindeks, som måler kundetilfredsheten blant brukere av norske næringsbygg.


Dette blir dine oppgaver som kundesjef:

Som kundesjef vil du representere Mustad Eiendom i den daglige dialogen med kunder. Det er du som skal sette standard for kundeopplevelsen. Du vil etablere rutiner og struktur for alle våre kontaktpunkter med kundene. Det er du som tar ansvar for å sette deg inn i kundenes behov og forstå deres perspektiv. Du skal utfordre internt og løse utfordringer eksternt. Det er du som sørger for at kundesenteret blir navet for all kundekontakt når tjenestene skal utføres, henvendelser besvares og tiltak iverksettes – både som del av etablerte rutiner, men også når det trengs.
Det er du som bretter opp ermene, viser vei, og går foran som et godt eksempel.
Det er du som blir ansvarlig for kundeopplevelsen i Mustad Eiendom.


Kompetanse og egenskaper:

Du tenker at struktur, gode kundeoppfølgingssystemer og CRM er avgjørende for å sikre gode kundeopplevelser. Med ditt lederskap skaper du både forståelse for og entusiasme rundt eget fagfelt internt - og du er ekspert på å raskt veksle mellom ulike situasjoner og tilnærmingsmåter.
Du sier tydelig fra når det trengs – og gjør det på slik måte at du får andre med deg. Du har solid erfaring med bruk av ulike digitale verktøy og lærer fort nye. Prioritere er noe du kan – du sorterer og får unna de viktige sakene først. Du er bevisst på at tilgjengelighet og gjennomføringsevne er avgjørende for å skape god servicekultur og gode kundeopplevelser. Du jobber mest sannsynlig med tilsvarende oppgaver i dag og kjenner eiendomsbransjen godt, eller du har erfaring fra for eksempel event- eller hotellbransjen. Eller så er rett og slett summen av dine erfaringer så god at du er klar for å bli med på å bygge en ny by – der du tar hovedansvaret for den gode kundeopplevelsen.


Dette tilbyr vi deg:

Du får en selvstendig lederrolle og vil fungere som selve navet i hverdagen. Du får mulighet til å påvirke og definere standarder, struktur og rutiner relatert til kundeopplevelsen - i tett samarbeid med andre fagområder. Det er mye å ta tak i, samtidig som grunnlaget er svært godt og kollegaene hjelpsomme. Du blir en del av et miljø der vi våger å tenke nytt og der vi er opptatte av å prestere sammen og spille hverandre gode slik at vi hver dag evner å ha omtanke for både hver enkelt og hver meter.

Er du klar for en stor utfordring - søker du akkurat denne stillingen