For å hindre påvirkning og trusler i gjennomføringen av høstens kommune- og fylkestingsvalg, har regjeringen laget en tiltaksplan.

I flere land er det oppdaget påvirknings- og desinformasjonskampanjer i forbindelse med valg. Det er ikke oppdaget slike forsøk i Norge, men kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) mener det må tas på alvor.

- Vi vil opprettholde den høye tilliten folk har til valggjennomføringen i Norge. Vi tar trusler om utenlandsk påvirkning på alvor og har derfor styrket innsatsen mot påvirkning i valggjennomføringen, sier Mæland i en pressemelding.

Tiltakene som blir iverksatt, er rettet både mot kandidater, innbyggere, medier og de som er ansvarlige for gjennomføringen av valget.

I planen på ti punkter står det blant annet at det skal gjøres sikringsrisikoanalyser, at det skal være et dialogmøte med mediene og drives ulike former for informasjonsarbeid om valgpåvirkning og falske nyheter. Blant annet skal 65.000 listekandidater få en informasjonsbrosjyre med sikkerhetsråd.

Det skal også settes i gang to forskningsprosjekter om informasjonspåvirkning ved kommunevalget.

(©NTB)