I Marketingpodden forteller Espen Grimmert, fagansvarlig for bærerkaft i Carat, om hvordan bedriftene bør

  • Kutte utslipp fra markedsaktivtetene
  • Tilpasse seg EUs bærekraftsdirektiv
  • Sikre at markedsmidlene går til bedrifter og formål man virkelig ønsker å støtte
  • Sikre at annonseringen hjelper kundene å ta mer bærekraftige valg
  • Trene ledere og fagpersoner til å kommunisere mer og bedre

Sofia Solheim og Simen Smedsberg Kleppe har stadig nye gjester i sitt studio. Alle episodene finner du her