Kongsberg Group ASA er et ledende globalt konsert, med hovedkontor i Norge, som leverer høy-teknologiske systemer og løsninger til kunder innen maritim, olje og gass, forsyning og fornybare industrier. Gruppen består av tre forretningsområder: Kongsberg Maritime, Kongsberg Defence & Aerospace og Kongsberg Digital. 

  • Global brand audit
  • Merkevarestrategi for Kognifai
  • Posisjonering
  • Kognifai portefølje- og merkevarearkitektur
  • Kundereise
  • Kommunikasjonstrategi
  • Merkevareopplevelse
  • Go-to-market 
  • Markedsføringfilosofi

Et høy-teknologisk økosystem

Da den høyteknologiske plattformen Kognifai skulle lanseres, fikk The Brand Project oppgaven med å jobbe strategisk med å utvikle merkevaren og posisjonere den for skalering og lederskap i det internasjonale markedet. Industriell digitalisering er førsteprioritet for mange store selskaper, og siden Kognifai var relativt “sent” i markedet krevdes det en klar posisjon og en nøye utviklet strategi.

Under utvikling og lansering ble det også tydelig at mange av produktene og løsningene til Kongsberg Digital ville blitt påvirket. Oppgraderinger, integrasjoner og nye partnerskap skulle inngås og Kongsberg Digital måtte sørge for at de var forberedt på alle scenarioer som leder mot suksess på et globalt plan. Prosjektet krevde dybdeinnsikt, merkevarestrategi og strategisk posisjonering, utarbeidelse av merkevarearkitektur samt en solid implementingsplan.

Posisjonering av et nytt merkevare

Etter å ha analysert det strategiske landskapet, utviklet The Brand Project en ny merkevarestrategi og kjerne narrativ for Kognifai. For å styrke strategien, ble den digitale kundereisen og en forenklet merkevarearkitektur nøye kartlagt og implementert. Sammen med budskapet og navnet, ble Kognifai tilpasset forskjellige målgrupper, drivere og behov.

Merkevaren ble presentert til alle ansatte, og videre implementert globalt. I samarbeid med The Brand Project, ble taktiske og strategiske aktiviteter utviklet for å sikre en suksessfull utrulling av den nye strategien.

Ved å bygge videre på merkevarestrategien og merkevarearkitekturen, vil de konkurransemessige og differensierende fortrinnene være forankret i digital twin prosjektet – en spydspiss i portefølhen. Konseptet har i dag tatt en ledende posisjon i markedet.