Hvordan kommunisere en endringsreise?

Vi søker en kommunikasjonssjef som skal ha ansvar for strategisk kommunikasjon og merkevarestyrke. Du vil være en viktig bidragsyter i utformingen av vår strategi med utgangspunkt i et kommunikasjons- og merkevareperspektiv. Du får ansvar for endringskommunikasjon internt i selskapet samtidig som du skal ivareta arbeidet med ekstern kommunikasjon knyttet til oppbygging av vår kommersielle virksomhet og Spordrifts merkevarestyrke.

På reisen trenger vi deg som har et klokt hode, som utfordrer og har evnen til å oversette strategi til lettfattelige budskap som inspirerer våre medarbeidere. Du bygger på vår interne stolthet, bygger vår arbeidsgiverattraktivitet og styrker merkevare – både i Spordrift AS og i datterselskapet Spordrift Prosjekt AS. Gjennom god eksternkommunikasjon vil du bidra til at Spordrift som helhet framstår som en effektiv leverandør, med solid fagkunnskap og som «gjør det riktig første gangen».

Rett kandidat har bred erfaring med strategisk kommunikasjonsarbeid, et framtidsrettet perspektiv og evne til å samle en organisasjon gjennom kommunikasjonstiltak. Du ser verdien av god internkommunikasjon og bidrar til å bygge kultur, styrke verdier, samhandling og oppslutning om kommersiell aktivitet. Du har sterk digital kompetanse og er en dreven digital markedsfører i både betalte og ubetalte kanaler. Du er en god strategisk sparringspartner for toppledelsen samtidig som du er hands on. Du evner å lede og videreutvikle dyktige fagpersoner i kommunikasjonsavdelingen som består av tre ansatte. Du kan motiveres av å være med på en kommersiell endringsreise hos landets største entreprenør innen drift og vedlikehold av jernbanen, med et stort samfunnsansvar og krav til bærekraft og innovasjon. Stillingen rapporterer til HR-direktør.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Unntak fra offentlighet kan gis etter en begrunnet søknad. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Spordrift er Norges største aktør innen drift og vedlikehold på jernbanen. Selskapet er landsdekkende og består av tre regioner; Sør-vest, Øst og Nord. Spordrift kombinerer fagekspertise sammen med lokal og regional kunnskap som gir kundene en helhetlig leveranse med god kvalitet.

Spordrift er i dag i underkant av 1300 ansatte og Norges største selskap innen drift og vedlikehold av jernbane hvor vi har en lang og stolt historie. Som en del av jernbanereformen har vi nå lagt ut på en spennende endringsreise hvor vi skal gå fra å være en del av Bane NOR til å konkurrere om drift- og vedlikeholdskontraktene, samtidig som vi satser offensivt på å utvikle oss innen prosjektarbeid. Sammen med våre ansatte skal vi gjennomføre endringsoppdraget, jobbe mer kommersielt og vinne kontrakter i markedet. Vi ønsker å styrke laget vårt med en erfaren og dyktig kommunikasjonssjef.